Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Wersja z dnia 21:01, 21 maj 2022 autorstwa Jose (dyskusja | edycje) (Dyrektorzy: Poprawa roku końca i początku urzędowania dyrektorów: J. Cygańskiego i T. Kufela.)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Skocz do: nawigacja, szukaj
Źródło: Zeszyty Naukowe Muzeum
Źródło: [1]
Źródło: [2]
Źródło: [3]
Zeszyty Naukowe Muzeum. R. 2010, Ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie

Jeden z najstarszych skansenów w Europie, muzeum na wolnym powietrzu.

Siedziba

 • Skansen

11-015 Olsztynek Ul. Sportowa 21

 • Salon Wystawowy i „Dom Mrongowiusza”

11-015 Olsztynek Ul. Zamkowa 1

Historia

Pierwsze zbiory skansenu gromadzono na początku XX wieku w Królewcu z inicjatywy Prowincjonalnego Konserwatora Zabytków. Królewiecki Park Etnograficzny działał w latach 1913-1938. W latach 1938-1940 przeniesiono zbiory do Olsztynka. Na skutek działań wojennych wiele obiektów zostało zniszczonych. Po wojnie opiekę nad zbiorami muzealnymi sprawował Wojewódzki Konserwator Zabytków w Olsztynie a opieką merytoryczną otaczało Muzeum Mazurskie w Olsztynie.

Ponieważ powiększała się liczba obiektów skansenu, 1 stycznia 1962 r. powołano Park Etnograficzny w Olsztynku jako placówkę muzealną, oddział Muzeum Mazurskiego w Olsztynie. Wyposażono niektóre wnętrza obiektów muzealnych w sprzęty z terenu Warmii, Mazur i Powiśla oraz udostępniono zwiedzającym. Z dniem 1 stycznia 1969 r. przekształcono dotychczasowy Oddział Muzeum Mazurskiego w Olsztynie w samodzielną placówkę, Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny podległą bezpośrednio Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie. Muzeum posiadało działy: architektury ludowej, kultury materialnej, sztuki ludowej i folkloru, przyrodniczy i oświatowy, bibliotekę, archiwum oraz pracownię konserwatorsko-budowlaną. 5 marca 1970 r. włączono do muzeum, jako jego oddział, Muzeum Bitwy Grunwaldzkiej w Stębarku (do 1975). W 1985 r. w skład Skansenu włączono dwa obiekty staromiejskie Olsztynka, tzw. „Dom Mrongowiusza” oraz Salon Wystawowy, mieszczący się w odbudowanym na cele muzealne dawnym kościele parafialnym.

W 2008 r. Muzeum zostało wpisane do Państwowego Rejestru Zabytków, a w 2009 r. Muzeum zostało odznaczone Nagrodą im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”. W 2011 r. Muzeum zostało laureatem konkursu na najciekawsze wydarzenie folklorystyczne w Polsce w 2010 r. "Ludowe Oskary 2010".

31 marca 2015 r. Muzeum otrzymało certyfikat "Produkt Warmia Mazury" przyznawany przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.[1]

Zbiory

Obecnie Muzeum zajmuje obszar ponad 100 hektarów, na którym zgromadzono około 60 obiektów budownictwa ludowego i małej architektury (w tym 12 ze zbiorów Królewieckich). Muzeum dysponuje zabytkami z terenu Warmii, Mazur, Powiśla, Barcji, Natangii, Sambi i Małej Litwy. Są to obiekty mieszkalne, gospodarcze, przemysłowe, usługowe, sakralne o zróżnicowanej konstrukcji i formach architektonicznych:

 • Brama wjazdowa, Borki, XIX w., kopia, Mazury
 • Karczma, Skandawa, druga połowa XVIII w., kopia, Barcja
 • Altana parkowa, Judyty, początek XX w., kopia, Natangia
 • Młyn wodny, Kaborno, druga połowa XVIII w., Warmia
 • Gniotownik nasion oleistych, Nowy Młyn, pierwsza połowa XX w., Warmia
 • Dom kamienny, Łutynowo, pierwsza połowa XIX w., Mazury
 • Szkoła wiejska, Pawłowo, XIX w., Mazury
 • Bróg z dachem czterospadowym
 • Kościół, Rychnowo, 1712-1714, kopia, Mazury
 • Wieża dzwonnicza, Mańki, 1685 r., kopia, Mazury
 • Mur kamienny otaczający teren przykościelny, początek XX w.
 • Drewniany krzyż przydrożny z narzędziami męki Pańskiej, Warmia
 • Pompa studzienna, Jemiołowo, pierwsza połowa XX w., Mazury
 • Brama wjazdowa, Sędrowo, XIX w., kopia, Mazury
 • Chałupa, Zielonka Pasłęcka, 1819 r. Powiśle
 • Olejarnia, Kronin, XIX-XX w., Powiśle
 • Chałupa, Bartężek, pierwsza połowa XIX w., kopia, Powiśle
 • Dzwonnica, Kot, początek XX w.,Mazury
 • Zajazd, Maszewo, XVIII w., kopia, Mazury
 • Chałupa, Burdajny, pierwsza połowa XIX w., Powiśle
 • Budynek gospodarczy, Kwietniewo, XIX w., Powiśle
 • Wiatrak paltrak, Schenfliess, XVIII/XIX w., kopia, Sambia
 • Wiatrak paltrak, Ruska Wieś, druga połowa XIX w., Mazury
 • Wiatrak koźlak, Wodziany, 1773 r., Powiśle
 • Chałupa, Chojnik, połowa XIX w., Powiśle
 • Chałupa, Gązwa, XVIII/XIX w., Mazury
 • Stodoła, Jerutki, druga połowa XIX w., Mazury
 • Budynek gospodarczy, Jerutki, XIX w., Mazury
 • Kurnik z gołębnikiem, Jerutki, druga połowa XIX w., Mazury
 • Piwnica kamienna, Jerutki, XIX w., Mazury
 • Gołębnik, XX w.
 • Chałupa, Turnica, XIX w., kopia, Mazury
 • Piwnica, Pacółtowo, XIX/XX w., kopia, Mazury
 • Lamus, Drogosze, druga połowa XVIII w., kopia, Barcja
 • Spichlerz dworski wzorowany na spichlerzu ze Skandawy z drugiej połowy XVIII w., Barcja
 • Stodoła dworska, Skandawa, XIX w., kopia, Barcja
 • Stajnia dworska, Prosna, druga połowa XVIII w., Barcja
 • Kapliczka przydrożna, Giedajty, XIX w., kopia, Warmia
 • Remiza strażacka, Giedajty, 1902 r., Warmia
 • Kuźnia, Bielica, pierwsza połowa XIX w., Powiśle
 • Krzyż przydrożny, Rzeck, XVIII w., Warmia
 • Chałupa I, Kaborno, XVIII/XIX w., Warmia
 • Chałupa II, Kaborno, XIX w., Warmia
 • Spichlerz, Purdka, druga połowa XIX w., Warmia
 • Stodoła, Marcinkowo, XIX w., Warmia
 • Budynek gospodarczy, Purdka, XIX w., Warmia
 • Dzwonniczka słupowa, Kaplityny, druga połowa XIX w., kopia, Warmia
 • Chałupa, Nowe Kawkowo, XIX w., Warmia
 • Wozownia z garncarnią, Tomaszkowo, XIX w., Warmia
 • Obórka, Kaborno, XIX w., Warmia
 • Stodoła, Stępiny, druga połowa XIX w., Warmia
 • Żuraw studzienny, XIX w.
 • Kurhanowy grób skrzynkowy, wczesna epoka żelaza, Sambia
 • Wiatrak holenderski, Dobrocin, druga połowa XIX w., Powiśle
 • Ambona myśliwska, XX w.
 • Bróg z dachem dwuspadowym, XX w.
 • Suszarnia z zagrody, Pempen, pierwsza połowa XIX w., kopia, Mała Litwa
 • Wędzarnia rybacka, Gilge, XIX w., kopia, Mała Litwa
 • Budynek gospodarczy rybaka, Gilge, XIX w., kopia, Mała Litwa
 • Chałupa, Pempen, XVIII/XIX w., Mała Litwa
 • Klec, Lankuppen, XVIII w., kopia, Mała Litwa
 • Chałupa dębowa, Nowa Różanka, pierwsza połowa XIX w., Barcja
 • Osada pruska Amalag, kopia

Działalność wystawiennicza

Muzeum posiada ponad 10 tysięcy muzealiów ruchomych, są to autentyczne sprzęty i domowe warsztaty, prezentowane na wystawach stałych. Organizowane są wystawy czasowe, m.in.

 • Gorzelnie w krajobrazie kulturowym Mazur Zachodnich
 • Chałupy podcieniowe, znikające piękno architektury

Galeria Twórczości Ludowej

Na terenie Parku funkcjonuje Galeria Twórczości Ludowej. Wystawiane są tam prace z wielu dziedzin sztuki i rękodzieła ludowego.

Salon Wystawowy

W Salonie Wystawowym organizowane są wystawy, m.in.:

 • Środowisko przyrodnicze Warmii i Mazur
 • Plastyka na Warmii i Mazurach w II połowie XX wieku
 • Współczesna twórczość ludowa na Warmii i Mazurach
 • Olsztynek dawniej – Olsztynek dziś
 • Artyzm, tradycja, i urok tkanin Barbary Hulanickiej
 • Akwarela chińska
 • Rzeźba współczesna
 • Wieś w sztuce
 • Portret dawny
 • Sztuka ludowa Warmii i Mazur – wczoraj i dziś
 • Miniatury pomników – chwała oręża polskiego
 • W niewoli Wermachtu
 • Sztandary żołnierskiej chwały
 • Sztuka za drutami kolczastymi
 • Technika dawnej wsi
 • Dawny wiejski sprzęt gospodarstwa domowego
 • Wiejski transport i komunikacja
 • Polskie garncarstwo ludowe
 • Współczesna twórczość ludowa
 • Sztuka Afganistanu, Kazachstanu i Mongolii

Dom Mrongowiusza

W Domu Mrongowiusza zorganizowane są wystawy stałe:

 • Pamięci jeńców wojennych - Stalag IB Hohenstein
 • Wystawa biograficzna K.C. Mrongowiusza

Działalność edukacyjno-wydawnicza

Muzeum organizuje odczyty, prelekcje, lekcje muzealne, warsztaty dla młodzieży, studentów, osób zainteresowanych, koncerty, sesje naukowe. We współpracy z Ośrodkiem Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie, Towarzystwem Naukowym im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie zorganizowano cykl konferencji naukowych Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich. Muzeum organizuje imprezy cykliczne, m.in.:

Od 2010 r. Muzeum wydaje Zeszyty Naukowe.

Dyrektorzy

Ciekawostki

Muzeum, jako instytucja, jest członkiem Stowarzyszenia "Dom Warmiński".

Multimedia


Film udostępniony w ramach projektu Regionalna Kronika Filmowa

Bibliografia

 1. Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku / red. zespół Michał Poniewski [et al.] ; teksty Michał Poniewski, Jadwiga Wieczerzak, Ewa Wrochna. Olsztynek : Muzeum Budownictwa Ludowego. Park Etnograficzny, 2010.

Zobacz też

 • Materiał filmowy o muzeum na eŚwiatowid.pl [4]
 • Strona domowa muzeum [5]
 • Galeria zdjęć [6]

Przypisy