Mirosław Kiapśnia

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

nauczyciel, wydawca, redaktor techniczny


Działalność

W latach osiemdziesiątych kierował zakładem poligraficznym w Ośrodku Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie. Właściciel drukarni i wydawnictwa KENGRAF. Wydawca przewodników i książek o Warmii i Mazurach. Od 2008 roku wydawca i redaktor naczelny ogólnopolskiego miesięcznika Foto. Jest także wydawcą stron internetowych: Internetowej Gazety Fotograficznej, Digital Vision oraz społecznościowego fotograficznego serwisu http://www.fotologer.pl.