Miejski Dom Kultury w Szczytnie: Różnice pomiędzy wersjami

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
[wersja nieprzejrzana][wersja nieprzejrzana]
(Działalność)
Linia 35: Linia 35:
 
*wspieranie akcji charytatywnych<ref>''Statut Miejskiego Domu Kultury w Szczytnie'', materiał zamieszczony na stronie internetowej [http://szczytno-mdk.bip-wm.pl/public/?id=37781 szczytno-mdk.bip-wm.pl]</ref>  
 
*wspieranie akcji charytatywnych<ref>''Statut Miejskiego Domu Kultury w Szczytnie'', materiał zamieszczony na stronie internetowej [http://szczytno-mdk.bip-wm.pl/public/?id=37781 szczytno-mdk.bip-wm.pl]</ref>  
  
==Działalność==
+
== Działalność ==
 +
 
 
Placówka realizuje swoje zadania m.in. poprzez organizację różnorodnych zajęć w pracowniach artystycznych, imprez kulturalnych: spektakli, koncertów, wystaw, odczytów, projekcji filmowych, a także poprzez działalność wydawniczą i promocję przedsięwzięć kulturalnych. Obecnie w ramach MDK działają następujące pracownie:  
 
Placówka realizuje swoje zadania m.in. poprzez organizację różnorodnych zajęć w pracowniach artystycznych, imprez kulturalnych: spektakli, koncertów, wystaw, odczytów, projekcji filmowych, a także poprzez działalność wydawniczą i promocję przedsięwzięć kulturalnych. Obecnie w ramach MDK działają następujące pracownie:  
*[[pracownia tańca]]
+
 
*[[pracownia rzeźby]]
+
*[[Pracownia tańca]]  
*[[pracownia plastyczna]]
+
*[[Pracownia rzeźby]]  
*[[pracownia muzyczna]]
+
*[[Pracownia plastyczna]]  
*[[pracowania rycerska]]
+
*[[Pracownia muzyczna]]  
*[[pracownia teatralna]]
+
*[[Pracowania rycerska]]  
Przy MDK funkcjonują zespoły:
+
*[[Pracownia teatralna]]
*Młodzieżowe Studio Piosenki Pod Sceną  
+
 
*Zespół „[[Ptyś]]”
+
Przy MDK funkcjonują zespoły:  
*Zespół „[[Mazury]]”
+
 
*Zespół „[[Okaryna]]”
+
*Młodzieżowe Studio Piosenki "[[Pod Sceną]]"
*Zespół Muzyki Dawnej
+
*Zespół „[[Ptyś]]”  
 +
*Zespół „[[Mazury]]”  
 +
*Zespół „[[Okaryna]]”  
 +
*Zespół Muzyki Dawnej  
 
*MSP "[[Pod Sceną]]"
 
*MSP "[[Pod Sceną]]"
 +
 
W realizacji swoich zadań placówka współpracuje z władzami miejskimi i samorządowymi, a także Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie oraz licznymi stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi, szkołami.
 
W realizacji swoich zadań placówka współpracuje z władzami miejskimi i samorządowymi, a także Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie oraz licznymi stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi, szkołami.
  

Wersja z 17:17, 27 lut 2013

Logo MDK w Szczytnie.
Źródło: www.mdk.szczytno.pl/

Instytucja kultury działająca w Szczytnie od 1954 r.

Siedziba

ul. Polska 12, 12-100 Szczytno

Historia

Historia placówki zaczęła się w 1954 r. wraz z powołaniem Powiatowego Domu Kultury. Obejmował on swoim zasięgiem teren miasta i całego powiatu. Poza organizowaniem własnych działań kulturalnych sprawowała nadzór nad klubokawiarniami, świetlicami i zespołami działającymi przy zakładach pracy. Pierwsze pracownie artystyczne powstały PDK pod kierunkiem Zofii Kniejowej. Najpierw zorganizowano zajęcia teatralne, następnie zorganizowano pracownię modelarską. W tym czasie przywiązywano dużą wagę do współpracy i więzi z terenem, kontaktu z zespołami regionalnymi w celu popularyzowania tradycji mazurskich, kurpiowskich i wileńskich. Współpracowano z Teatrem im. Stefana Jaracza w Olsztynie, Wojewódzkim Domem Kultury w Olsztynie, Teatrem Lalek w Olsztynie, a także m.in. z Filharmonią Narodową w Warszawie. W 1967 r. oddano do użytku budynek przy ul. Polskiej 12, w którym placówka mieści się do dnia dzisiejszego. W tym samym roku rozpoczął swoją działalność zespół fotograficzno-filmowy, w roku następnym zorganizowano koło filatelistyczne dla młodzieży i dorosłych, a w 1970 r. powołano Dyskusyjny Klub Filmowy i Towarzystwo Kultury Teatralnej (działało do 1988 r.). W kolejnych latach powstał Kabaret „Gwuść” i Amatorski Teatr „Gramma 2”, a na początku lat 80-tych zorganizowano pierwsze Dni Szczytna - od 1991 r. „Dni i Noce Szczytna”. W latach 80-tych powstał też zespół wokalno-taneczny „Pod sceną”, zespół rockowy „Hunter”, a także „Dyskusyjny Klub Muzyczny - Pod Sceną”. W 1991 r. Miejski Dom Kultury przejął Orkiestrę Miejską, która działała wcześniej przy Północnych Zakładach Przemysłu Lniarskiego „Lenpol”. W latach 90-tych w MDK powstały również: „Kapela Jędrka”, Zespół Tańca Współczesnego „Anex”, zespół folklorystyczny „Mazurskie Pofajdoki” (od 2002 r. „Mazurskie Przęśliczki”), zespoły śpiewacze: „Mazury”, „Płomienie”, „Okaryna”. Od 1998 r. MDK stał się organizatorem corocznych Wyborów Miss Ziemi Szczycieńskiej, w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Miss Polonia, a w 2004 r. zorganizowano w placówce Koło Zainteresowań Literackich.

Władze

Od 1954 r. placówkę prowadzili:

Zadania

Miejski Dom Kultury realizuje zadania polegające na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Do podstawowych zadań placówki należy:

  • zachęcanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze
  • edukacja kulturalna i wychowanie poprzez sztukę
  • działanie na rzecz wielostronnego rozwoju dzieci i młodzieży
  • tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego
  • tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego
  • rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie zainteresowań kulturalnych
  • współpraca z innymi instytucjami, stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi w zakresie działalności kulturalnej
  • realizowanie wydarzeń kulturalnych z zakresu tradycji narodowej, lokalnej oraz ochrony dziedzictwa narodowego
  • wspieranie akcji charytatywnych[1]

Działalność

Placówka realizuje swoje zadania m.in. poprzez organizację różnorodnych zajęć w pracowniach artystycznych, imprez kulturalnych: spektakli, koncertów, wystaw, odczytów, projekcji filmowych, a także poprzez działalność wydawniczą i promocję przedsięwzięć kulturalnych. Obecnie w ramach MDK działają następujące pracownie:

Przy MDK funkcjonują zespoły:

W realizacji swoich zadań placówka współpracuje z władzami miejskimi i samorządowymi, a także Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie oraz licznymi stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi, szkołami.

Przypisy

  1. Statut Miejskiego Domu Kultury w Szczytnie, materiał zamieszczony na stronie internetowej szczytno-mdk.bip-wm.pl

Zobacz też