Miejska Biblioteka Publiczna w Lidzbarku Warmińskim

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Wersja LPF (dyskusja | edycje) z dnia 13:37, 9 sie 2014

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Miejska instytucja kultury działająca w Lidzbarku Warmińskim od 1946 r.

Siedziba

ul. Ratuszowa 3, 11-100 Lidzbark Warmiński

Historia

Pierwsza po wojnie biblioteka w Lidzbarku Warmińskim została powołana na mocy Dekretu o Bibliotekach z 17 kwietnia 1946 r. i rozpoczęła swoją działalność 14 października 1946 r.. Utworzono wówczas Powiatową Bibliotekę Publiczną, a jej organizatorem był nauczyciel-pionier Leon Cybulski. Pod koniec 1947 r. Powiatowa Biblioteka zorganizowała swój Oddział Miejski jako zalążek przyszłej Miejskiej Biblioteki Publicznej. Mieścił się on wraz z Powiatową Biblioteką przy ul. Górskiej 23. Na podbudowie tego Oddziału Miejskiego, 1 stycznia 1949 roku otwarto Miejską Bibliotekę Publiczną. W 1954 r. nastąpiło połączenie Powiatowej Biblioteki Publicznej z Miejską Biblioteką Publiczną. W wyniku czego powstała w 1955 r. jedna duża biblioteka pod nazwą Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lidzbarku Warmińskim. W 1957 r. Biblioteka zyskała nową siedzibę przy ul. Ratuszowej 3. Wówczas też powstały nowe placówki udostępniania: Oddział dla dzieci i Czytelnia dla dorosłych. W lokalu tym Biblioteka mieści się do dnia dzisiejszego. Opieka organizacyjna i instruktażowa Biblioteki nad siecią biblioteczną całego powiatu trwała do 1975 r. W związku z reformą administracyjną państwa, na mocy Zarządzenia Nr 49 Wojewody Olsztyńskiego z dnia 24 lipca 1975 r. nadany został Bibliotece nowy statut zmieniający jej nazwę i kompetencje. Z dniem 1 września 1975 r. placówka przyjęła nazwę Miejskiej Biblioteki Publicznej i określone obowiązki w odniesieniu do sieci bibliotek na wsi w swoim nowym rejonie, który obejmował teren gminy Lidzbark Warmiński, Runowo i Kiwity. W maju 1976 r. decyzją Naczelnika Miasta przydzielono Miejskiej Bibliotece Publicznej dodatkowy lokal na Czytelnię w Baszcie Zamkowej. W latach osiemdziesiątych powstała sieć bibliotek na terenie miasta: 5 lutego 1980 r. powstała Filia Nr 1 na osiedlu Kromera w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej, 1 lutego 1983 r. zorganizowano Filię Nr 2 w Szpitalu Miejskim, a 18 grudnia 1985 r. otwarto Filię Nr 3 na osiedlu Orneckim. W wyniku reformy samorządowej z 1990 r. Biblioteka Miejska została podporządkowana samorządowi, natomiast z dniem l marca 1991 r. biblioteki wiejskie zostały przekazane pod zarządy gmin, stając się samodzielnymi placówkami. Formalnie z dniem l kwietnia 1992 r. Miejska Biblioteka Publiczna zaprzestała pełnić funkcję biblioteki rejonowej. W 1991 r. decyzją władz lokalnych Czytelnia Biblioteki z Baszty Zamkowej została przeniesiona na ul. Ratuszową 3, do dawnego lokalu. W 2001 r. Oddział dla dzieci został natomiast połączony z Filią Nr 1..

Władze

Od 1946 r. Bibliotekę prowadzili:

Działalność

Poza podstawowymi zadaniami gromadzenia i udostępniania zbiorów oraz informowania Miejska Biblioteka Publiczna w Lidzbarku Warmińskim podejmuje działania na rzecz promocji kultury, w tym m.in.:

 • organizuje spotkania autorskie – ich uczestnikami byli m.in. Zbigniew Kozłowski (2010), Arkadiusz Niemirski (2010), Ewa Lubińska (2009), Mariusz Czubaj (2009), Włodzimierz Kowalewski (2008), Krystyna Śmigielska (2007), Wojciech Kuczok (2007), a także spotkania z ludźmi nauki i kultury, prelekcje i odczyty; w upowszechnianiu literatury Warmii i Mazur Biblioteka współpracuje z olsztyńskim środowiskiem literackim. Gośćmi biblioteki byli m.in. Maria Zientara-Malewska, Maryna Okęcka-Bromkowa, Klemens Oleksik, Andrzej Wakar, Władysław Ogrodziński, Stanisław Achremczyk i in.
 • współorganizuje sesje naukowe, m.in.:
  • 26 lutego 1983 r. poświęconej 100 rocznicy śmierci Cypriana Kamila Norwida,
  • 4 maja 1985 r. poświęconej 200-leciu urodzin Ignacego Krasickiego
  • 11 maja 1989 r. Sympozjum Kromerowskie w 400-setną rocznicę śmierci Marcina Kromera, patrona Miejskiej Biblioteki
  • 13 kwietnia 1991 r. wspólnie z Ośrodkiem Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie zorganizowano Sympozjum poświęcone 200-setnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
 • organizuje różnorodne konkursy dla swoich czytelników, np. konkursy Wiedzy o Ziemi Lidzbarskiej (XV konkurs 2010), Twórczość Ireny Kwinto, Mistrz Pięknego Czytania - co kwartał wybierani są Mistrzowie: Zimy, Wiosny, Lata i Jesieni, ponadto konkursy plastyczne, np. „Drzewo genealogiczne mojej rodziny” czy recytatorskie, jak „Brzechwa & Tuwim”;
 • prowadzi Dyskusyjny Klub Książki;
 • organizuje „Teatr przy Stoliku” będący prezentacją sztuki w formie czytanej w wykonaniu aktorów Teatru Jaracza w Olsztynie. Pierwszy występ aktorów z Teatru Jaracza miał miejsce 27 marca 2007 r. Zagrano komedię obyczajową „Słońce dla dwojga” Pierre a Sauvila;
 • organizuje różnorodne wystawy rękodzieła, malarstwa, fotografii, np. „Kreta w fotograii Jana Ciesielskiego” (2010), „Wileńszczyzna - powroty sentymentalne” (2010), „Warmia i Mazury - cudem natury” (2009), „Motywy roślinne” Janiny Szwinto (2009), „Hawaje - raj na końcu świata Fotografia Waleriana Kiezika” (2009), „Szkice węglem. Zakątki lidzbarskie dawniej i dziś”.(2008), „Rękodzieło uczestników Domu Dziennego Pobytu” (2008), „Zabytki Lidzbarka Warmińskiego” (2008), Wystawa malarstwa Ewy Palarczyk (2006), Rzeźby Tomasza Olszewskiego (2006), Rzeźby Waldemara Nowocia (2006), „Jerzy Giedroyc i Zagubieni romantycy...” (2006), Wystawa Ryszarda Czerwińskiego „Polski pejzaż” (2004); w 1995 r. Miejska Biblioteka razem z redakcją „Kuriera Lidzbarskiego” była organizatorem II Ogólnopolskiej Wystawy Prasy Lokalnej;
 • organizuje teatrzyki i warsztaty dla dzieci;
 • a także kursy komputerowe dla osób starszych, jak Kurs Podstawowej Obsługi Komputera i Internetu 60+.

Bibliografia

 1. Urban, Irena: Miejska Biblioteka Publiczna w Lidzbarku Warmińskim / Irena Urban // „Bibliotekarz Olsztyński”. – 1996, nr jub., s. 51-56.

Zobacz też