Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Logo MBP w Działdowie.
Źródło: Ze zbiorów MBP w Działdowie.
Obecna siedziba biblioteki.
Źródło: Ze zbiorów MBP w Działdowie.
Dawna siedziba biblioteki.
Źródło: Ze zbiorów MBP w Działdowie.
Karta z albumu, 1934 r.
Źródło: Ze zbiorów MBP w Działdowie.
Odpis sprawozdania z 1945 r.
Źródło: Ze zbiorów MBP w Działdowie.
Pierwsza strona księgi inwentarzowej z 1945 r.
Źródło: Ze zbiorów MBP w Działdowie.
Dyplom uznania, 2003 r.
Źródło: Ze zbiorów MBP w Działdowie.
Podczas spotkania z Wojciechem Kassem
Źródło: Ze zbiorów MBP w Działdowie.

Biblioteka publiczna działająca w Działdowie od 1945 r

Siedziba

ul. Władysława Jagiełły 32 13-200 Działdowo

Historia

Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie powstała 2 lipca 1945 r. z inicjatywy Miejskiej Komisji Oświaty i Kultury. Jej utworzeniem zajęła się Bronisława Koczocik, nauczycielka szkoły podstawowej i równocześnie przewodnicząca Miejskiej Komisji Oświaty i Kultury. Biblioteka otrzymała lokal w rynku w byłym hotelu „Masovia” i mieściła się tam do października 1991 r. W listopadzie 1991 r. przeniesiono ją do budynku po byłym żłobku przy ul. Władysława Jagiełły 32, który zajmuje do chwili obecnej. Dnia 15 października 1946 r. na mocy Dekretu o bibliotekach powołano Powiatową Bibliotekę Publiczną. Pierwszym kierownikiem została nauczycielka Czesława Rowicka. W 1955 r. nastąpiło połączenie Powiatowej Biblioteki Publicznej z Miejską. W lipcu 1965 r. powstał Oddział dla Dzieci, którego pierwszą kierowniczką do 1972 roku była Wanda Teresa Patalon, potem od 1972 r. do 1992 r. Regina Święconek (w 1992 r. na podstawie decyzji władz stanowiska kierownicze uległy likwidacji). W 1974 r. powstała Filia Biblioteczna w działdowskim szpitalu. Ważnymi wydarzeniami w historii biblioteki były nadania i zatwierdzenia kolejnych statutów: Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Działdowie (5 marca 1973 r.), Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Działdowie (25 kwietnia 1987 r.), Miejskiej Bibliotece Publicznej w Działdowie (26 czerwca 1992 r.), gminnej instytucji kultury (22 października 2001 r.). Porozumienie w sprawie wykonywania przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Działdowie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Działdowo zawarte zostało 7 grudnia 2007 r.

Struktura

W skład instytucji wchodzą:

 • Wypożyczalnia dla Dorosłych
 • Oddział dla Dzieci
 • Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

Dyrektorzy

Działalność

Celem biblioteki jest zaspokajanie i rozwijanie potrzeb oświatowych, kulturalnych, informacyjnych i czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i kultury. Zadania swoje instytucja realizuje poprzez:

Nagrody

 • I miejsce w czytelniczym konkursie ogólnopolskim (1964)
 • wyróżnienie w konkursie na najlepiej przeprowadzony „II Ogólnopolski Tydzień Czytania dzieciom” (2003)
 • w wojewódzkim konkursie „Przygody Tomka na Warmii i Mazurach”, jedna laureatka konkursu powiatowego przeszła do finału konkursu wojewódzkiego (2007)
 • w wojewódzkim konkursie plastyczno-literackim „Przyjaciele Kubusia Puchatka” czwórka laureatów konkursu powiatowego przeszło do finału konkursu wojewódzkiego (2006)
 • w wojewódzkim Internetowym Festiwalu Literackim „Euroczytanie 2007” jedna laureatka z pracą „Dziurdziowie wczoraj i dziś”
 • w konkursie „Bajkowe spotkania z książką na Warmii i Mazurach” laureatką konkursu na scenariusz zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem bajki została Ewa Sotomska

Bibliografia

 1. Rzepczyński, Rafał: Wystawy w bibliotece / Rafał Rzepczyński // „Gazeta Olsztyńska”. (Wyd. Pojezierze). - 2001, nr 284, s. 18.
 2. Ludwiczak, Anna: Biblioteka przyjazna dziecku i środowisku / Anna Ludwiczak // „Kajet”. - 2003, nr 4, s. 24.
 3. Czuraj-Struzik, Anna B.: Czytelnicza niespodzianka : książkom zaczyna być duszno / Anna B. Czuraj-Struzik // „Gazeta Olsztyńska”. - 2005, nr 58, dod. „Gaz. Działdowska”, nr 10, s. 13.
 4. Porozumienie w sprawie wykonywania przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Działdowie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Działdowskiego, zawarte w dniu 7 grudnia 2007 r. // „Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego”. - 2008, nr 3, poz. 83, s. 185-186.
 5. Mecenas młodych twórców // „Tygodnik Ciechanowski”. – 2000, nr 6, dod. „Tygodnik w Powiatach”, s. VII.
 6. W działdowskiej bibliotece // „Tygodnik Ciechanowski”. – 2000, nr 29, dod. „Tygodnik w Powiatach”, s. VII.

Zobacz też