Miejska Biblioteka Publiczna w Biskupcu

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Exlibris biblioteki w Biskupcu.
Źródło: Ze zbiorów dżs WBP w Olsztynie
Jubileusz 25-lecia biblioteki i odsłonięcie popiersia J. Liszewskiego, 26 lutego 1972 r.
Źródło: Ze zbiorów dżs WBP w Olsztynie

Samorządowa instytucja kultury, działająca na terenie miasta i gminy Biskupiec od 1946 r.

Siedziba

ul. Niepodległości 3, 11-300 Biskupiec

Historia

Historia Biblioteki sięga 1946 r., kiedy to dokonano otwarcia Powiatowej Biblioteki Publicznej – pierwszej po wojnie placówki bibliotecznej w Biskupcu (27 listopada 1946 r.). Ówczesny księgozbiór Biblioteki składał się częściowo z prywatnych zbiorów ludności napływowej, a częściowo z przesłanych przez Ministerstwo Oświaty ze zbiórek krajowych. Do najważniejszych zadań należało wówczas zorganizowanie od podstaw pełnej sieci bibliotek miejskich i gminnych w powiecie, który obejmował Biskupiec, |Bisztynek, Jeziorany i Kolno. Najpierw powstawały punkty biblioteczne, następnie w 1948 r. takie placówki jak Miejska Biblioteka w Reszlu (przejęta przez powiat Kętrzyn w 1973 r.), Miejska Biblioteka w Jezioranach, Gminna Biblioteka w Kolnie i Miejska Biblioteka Publiczna w Biskupcu. Tą ostatnią w 1955 r. połączono z Biblioteką Powiatową, tworząc Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Biskupcu. Początkowo placówka mieściła się w niewielkim pomieszczeniu przy Inspektoracie Oświaty (ul. Żymirskiego 14). Wraz z powiększaniem się księgozbioru, kilkakrotnie zmieniano siedzibę Biblioteki, aż w 1963 r. przydzielono jej lokal przy ul. Niepodległości 3, w którym mieści się do dnia dzisiejszego. Wkrótce po uzyskaniu nowego lokalu, w maju 1964 r., utworzono Oddział dla Dzieci. Na XXV-lecie istnienia placówki, w 1972 r., nadano jej imię Jana Liszewskiego. W 1975 r., wraz ze zmianami administracyjnymi kraju, przestała istnieć Biblioteka Powiatowa. Przez następne lata pozostała po niej jedynie funkcja nadzoru Biblioteki Miejskiej nad bibliotekami na terenie dawnego powiatu. W 1982 r. dokonano otwarcia Filii Bibliotecznej w Szpitalu Powiatowym w Biskupcu. W 1992 r. Biblioteka przestała sprawować „opiekę nad terenem” i od tego czasu działa jako Miejska Biblioteka Publiczna na terenie miasta i gminy Biskupiec.

Struktura

Miejska Biblioteka posiada obecnie trzy filie wiejskie:

  • Filia Biblioteczna w Bredynkach
  • Filia Biblioteczna w Czerwonce
  • Filia Biblioteczna w Kobułtach
  • Filia Biblioteczna w Szpitalu Powiatowym w Biskupcu

Władze

Halina Bartkowska – kierownik PBP a następnie PiMBP w Biskupcu w latach 1947-1958.
Źródło: Ze zbiorów dżs WBP w Olsztynie

Bibliotekę od 1946 r. prowadzili::

Działalność

Misją Biblioteki jest zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych lokalnej społeczności oraz upowszechnianie wiedzy i rozwój kultury. Realizując te cele Biblioteka organizuje spotkania autorskie z ciekawymi ludźmi, przeprowadza lekcje biblioteczne dla szkół, tematycznie związane z książkami i czasopismami, wycieczki dla przedszkoli, konkursy czytelnicze, lekcje zawodoznawcze przeprowadzane wspólnie z Poradnią Wychowawczo-Zawodową i wiele innych imprez. W Bibliotece funkcjonuje „Kącik psychologiczny” składający się z poradników i informatorów dla osób poszukujących pracy. W 2009 r. Miejska Biblioteka Publiczna przystąpiła do projektu Program Rozwoju Bibliotek, mający pomóc bibliotekom w małych miejscowościach przekształcić się w centra wiedzy i aktywności lokalnej. Zaowocował on cyklem szkoleń dla wszystkich bibliotekarzy, nowym sprzętem komputerowym i multimedialnym i większymi możliwościami w organizowaniu imprez bibliotecznych. Powyższy program zakłada również stworzenie Gminnej Koalicji na Rzecz Rozwoju Biblioteki.

Bibliografia

  1. Wawrykiewicz, Barbara: Miejska Biblioteka Publiczna w Biskupcu / Barbara Wawrykiewicz // „Bibliotekarz Olsztyński”. – 1996, nr jubileuszowy, s. 74-77.

Zobacz też