Miejska Biblioteka Publiczna im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Wersja Arom2001 (dyskusja | edycje) z dnia 16:55, 17 sie 2010

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Źródło:

Miejska instytucja kultury, działająca w Kętrzynie od 1947 r.

Siedziba

pl. Zamkowy 1, 11-400 Kętrzyn

Historia

Historia Biblioteki rozpoczęła się 11 lutego 1948 r. wraz z otwarciem Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie. Jej organizatorem i założycielem był Eugeniusz Gałdziewicz, a podstawę prawną powołania placówki stanowił ówczesny Dekret o bibliotekach (1948 r.). Biblioteka mieściła się wówczas w budynku powięziennym, przy ulicy Powstańców Warszawy 1. Już w 1949 r. powstały w powiecie kętrzyńskim pierwsze punkty biblioteczne, a także Biblioteka Miejska. W 1952 r. nastąpiło połączenie Biblioteki Powiatowej i Miejskiej w jedną placówkę zwaną Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną w Kętrzynie. Biblioteka otrzymała też nowy lokal przy ul. Rycerskiej 4, a następnie w 1967 r. przeniesiono ją do odrestaurowanego zamku krzyżackiego przy ul. Zamkowej 1. Rok później nastąpiło uroczyste nadanie Bibliotece imienia Wojciecha Kętrzyńskiego (17 maja 1968 r.). W 1975 r. w związku z nowym podziałem administracyjnym państwa placówka powróciła do nazwy Miejska Biblioteka Publiczna. Od 1992 r. przestała ona pełnić funkcję biblioteki rejonowej i została połączona z Kętrzyńskim Ośrodkiem Kultury i Rekreacji. Po dwóch latach Ośrodek został rozwiązany i odtąd Miejska Biblioteka Publiczna jest samodzielną instytucją kultury posiadającą osobowość prawną. W 2001 r. znalażła się w strukturach Centrum Kultury Zamek.

Władze

Od 1948 r. Bibliotekę prowadzili:

Struktura

W skład Biblioteki wchodzą następujące filie:

  • Filia Biblioteczna Nr 2 ul. Wojska Polskiego 2
  • filia Biblioteczna Nr 3 ul. Władysława Łokietka 29

Działalność

Podstawowym zadaniem Biblioteki jest gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz stymulowanie, rozwijanie i zaspokajanie zróżnicowanych potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców miasta. W celu realizacji tych zadań Biblioteka organizuje m.in.:

  • spotkania autorskie z pisarzami i lokalnymi artystami, np. z Pawłem Beręsewiczem, Markiem Samselskim
  • konkursy, jak np.: Na iluminację strony Biblii Jana Gutenberga ogłoszony przez Muzeum Drukarstwa w Warszawie, konkursy plastyczne pt. Wojciech Kętrzyński – patron naszego miasta, Fryderyk Chopin w oczach dzieci czy recytatorski o nagrodę Burmistrza Miasta Kętrzyn w 80-tą rocznicę śmierci Arno Holza
  • wystawy, np.: Wojciech Kętrzyński - patron miasta, Wrzesień 1939 – 70 lat pamięci, Zamki i obiekty warowne Warmii i Mazur, Moralne racje istnienia - o twórczości Jerzego Andrzejewskiego, Kresowe rody, Gdy niemożliwe stało się możliwe z okazji obchodów 30-lecia Porozumień Sierpniowych, Jan Paweł II - przyjaciel ludzi dużych i małych
  • obchody ważnych wydarzeń historycznych i rocznic, np. II wojny światowej, Święta Niepodległości
  • imprezy dla dzieci i młodzieży, przedstawienia i spektakle artystyczne, zajęcia warsztatowe związane np. z kulturą Warmii i Mazur pt. III Mazurzenie po Kętrzyńsku

Biblioteka bierze również udział w programach i działaniach ogólnopolskich, jak np. akcja Cała Polska czyta dzieciom, Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom. Współpracuje przy tym z przedszkolami i szkołami mieszczącymi się na terenie Kętrzyna, jego władzami oraz instytucjami kultury znajdującymi się w środowisku lokalnym i regionalnym.

Publikacje

  • Spacerem po Kętrzynie - tomik poezji (2007)

Ciekawostki

Pierwsza siedziba Biblioteki mieściła się przy ulicy Powstańców Warszawy l, w budynku powięziennym, na drugim piętrze, w maleńkim pomieszczeniu o wymiarach 3 na 2,5 m. Było tam okno zakratowane mocną żelazną kratą i drzwi z judaszem. „Mimo uwięzienia biblioteka znakomicie się rozwijała i wkrótce trzeba ją było przenieść do celi dwuosobowej...”

Bibliografia

  1. Parys, Wiesława: Czterdzieści lat Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie / Wiesława Parys // „Bibliotekarz Olsztyński”. – 1988, nr 2, s. 28-31.

Zobacz też