Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Spotkania z Poezją Warmińską 2003

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Pierwsza edycja Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego „Spotkania z Poezją Warmińską” zorganizowana 26 kwietnia 2003 r. w Jonkowie.

Opis

Konkurs zorganizowany został 26 kwietnia 2003 r. w Gimnazjum w Jonkowie. Uczestnikami byli uczniowie Gimnazjum w Jonkowie, Zespołu Szkół w Łukcie i Gimnazjum w Świątkach oraz szkół podstawowych z: Jonkowa, Nowego Kawkowa i Wrzesiny. Organizatorami konkursu byli nauczyciele poloniści: Eliza Borowska, Grażyna Stolc i Iwona Szymańska. W imprezie uczestniczyło 21 uczniów. Ocenie jurorów podlegała zarówno interpretacja utworów, jak i estetyka mówienia, dykcja, dobór repertuaru oraz ogólny wyraz artystyczny. Laureaci otrzymali nagrody książkowe i dyplomy uznania.

Program

Na program spotkania w części pozakonkursowej złożyły się: wykonanie hymnu Warmii, występ uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Jonkowie pod kierunkiem mgr Beaty Kowalskiej (wykonanie pieśni warmińskich: Pofajdok, Szot, Nasa matka Katarzyna, Zielona rutka, modry ksiat), gadki w gwarze warmińskiej w wykonaniu Edwarda Cyfusa, wykład Elizy Borowskej na temat historii Warmii, występ Kapeli Brodów oraz pokaz warmińskich strojów ludowych prezentowanych przez uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Jonkowie. Główną część spotkania stanowiły recytacje poezji warmińskiej.

Jury

Laureaci

 • w kategorii klas I-III szkół podstawowych
  • I miejsce - Izabela Wojtyniak (kl. III SP w Nowym Kawkowie)
  • II miejsce – Joanna Ryba (kl. III SP w Nowym Kawkowie)
  • III miejsce Marcelina Chrościcka (kl. III SP we Wrzesinie)
  • wyróżnienie - Kornelia Wowk (kl. I SP we Wrzesinie)
 • w kategorii klas IV-VI SP
  • I miejsce – Anna Szidt (kl. V SP w Nowym Kawkowie)
  • II miejsce – Daria Kornas(kl. V SP we Wrzesinie)
  • III miejsce – Radosław Nienartowicz (kl. VI SP w Jonkowie)
  • wyróżnienie – Małgorzata Stefaniak (kl. V SP w Łukcie); Marta Witkowska (kl. IV SP w Łukcie)
 • w kategorii klas I – III gimnazjum
  • I miejsce – Agnieszka Szymańska (kl. II c Gimnazjum w Jonkowie)
  • II miejsce – Damian Matejek ( kl. II a w Gimnazjum w Jonkowie)
  • III miejsce – Monika Hebel (kl. II Gimnazjum w Łukcie)
  • wyróżnienie – Magda Sobota (kl. II Gimnazjum w Łukcie)

Bibliografia

 1. Syrwid, Robert: Warmińska gmina Jonkowo. Historia i współczesność / Robert Syrwid. – Jonkowo : Wydawnictwo GOK Jonkowo, 2010. – S. 124.

Zobacz też