Międzyszkolny Konkurs Organowy w Olsztynie

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Wersja Iwona-org (dyskusja | edycje) z dnia 15:32, 10 mar 2016

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Konkurs uczniów klas organów szkół muzycznych I i II stopnia organizowany od 2005 roku.

Organizatorzy

Opis

Międzyszkolny Konkurs Organowy to dwudniowa impreza o zasięgu ogólnopolskim przeznaczona dla uczniów klas III i IV czteroletniego cyklu nauczania szkół muzycznych I stopnia oraz uczniów szkół średnich, gimnazjów lub liceów muzycznych. Odbywa się co dwa lata (trzy pierwsze edycje – co rok). Uczniowie biorący udział w konkursie są podzieleni na trzy grupy wiekowe:

  • I grupa – klasy III i IV czteroletniego cyklu nauczania szkół muzycznych I stopnia
  • II grupa – klasy I-III PSM II stopnia lub I-III Gimnazjum Muzycznego
  • III grupa – klasy IV-VI PSM II stopnia lub I-III Liceum Muzycznego

W każdej z grup jest inny program do wykonania. Uczniowie I i II grupy grają na organach mechanicznych firmy Sauer, a III grupy także na instrumencie elektropneumatycznym firmy Biernacki. W jury konkursu zasiadają nauczyciele klas organów szkół biorących udział w konkursie (po jednej osobie z każdej szkoły). Przewodniczący jury zmienia się każdego roku – zostaje nim nauczyciel, którego uczeń, niezależnie od grupy, wygrał poprzednią edycję konkurs najwyższą punktacją.
Cele Konkursu:

  • prezentacja dorobku artystycznego uczniów i pedagogów
  • rozpowszechnianie wartościowej literatury organowej pod względem artystycznym i dydaktycznym
  • poszerzanie repertuaru
  • podnoszenie poziomu nauczania gry na organach poprzez wymianę doświadczeń i konfrontację metod pracy nauczycieli
  • integracja młodzieży i pedagogów

Edycje