Międzynarodowy Przegląd Widowisk Kolędniczych „Herody” w Węgorzewie 2002