Międzynarodowy Dzień Teatru ’69 w Olsztynie

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Doroczna miejska impreza teatralna, polaryzująca teatr i dramaturgię, zorganizowana w dniach 26-27 marca 1969 r. w Olsztynie.

Organizator

  • Oddział Wojewódzki Związku Teatrów Amatorskich w Olsztynie
  • Wydział Kultury Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej
  • Wojewódzka Komisja Związków Zawodowych
  • WZSP

Przebieg=

Jakkolwiek Międzynarodowy Dzień Teatru oficjalnie ustanowiono dopiero w czerwcu 1961 r. w Helsinkach, nieoficjalnie obchodzono go już wcześniej. Celem takiego wspomnienia jest promocja i międzynarodowa wymiana informacji na temat teatru, zwiększenie współpracy ludzi teatru, pobudzenie ich kreatywności, uświadomienie społeczności w kwestii wagi sztuki dramatycznej w życiu codziennym oraz wzmocnienie więzi międzyludzkich.
Opisywana impreza została zorganizowana w 1969 r. pod hasłem „Teatr i młodość”. W ramach obchodu zrealizowano w Stolicy Warmii i Mazur XXX Wojewódzką Scenę Amatora. Podczas imprezy wystąpił Zespół Teatralny Spółdzielczego Domu Kultury w Nowym Mieście Lubawskim, prezentując sztukę Jana Nepomucena Kamieńskiego pt. Mazowieckie dziewczęta. 29 marca odbyło się spotkanie regionalnych działaczy Związku Teatrów Amatorskich z dyrekcją oraz aktorami olsztyńskich teatrów: Teatru im. Stefana Jaracza, Teatru Lalki i Aktora „Czerwony Kapturek” oraz Estrady Olsztyńskiej.

Bibliografia

  1. Kronika wydarzeń kulturalnych // „Pojezierze”. – 1969, [nr] lato, s. 26.