Marek Gardzielewski

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Zdjęcie ze spektaklu „Gąska”, klęczy M. Gardzielewski
Źródło: http://newsbar.pl

(1948-) – drukarz, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Gietrzwałdzie, aktor Wspaniałego Teatru Bez Nazwy z Gietrzwałdu

Biografia

Urodził się w Toruniu w 1948 r. Pochodzi z rodziny drukarskiej. Jego stryj Zygfryd był autorem antykwy toruńskiej. Ojciec Leander także pracował jako drukarz. W 1957 r. wraz z rodziną zamieszkał w Olsztynie. Przez jakiś czas był pedagogiem, ale zajął się w końcu drukarstwem. W 1978 r. otrzymał zezwolenie na działalność poligraficzną i w tym samym roku zorganizował oficynę druków artystycznych. Własną Pracownię Poligraficzną MG. Gardzielewski Marek i Gardzielewska Krystyna w Unieszewie pod Olsztynem otworzył w 1985 r.

Działalność

W drukarni, obok usług poligraficznych, uczy dzieci historii i drukowania w stworzonej Pracowni Gutenberga, którą obecnie prowadzi jego córka.

Twórczość

Zagrał role dyrektora w sztuce „Gąska” oraz Cygana w „Pułkowniku Ptaku”, które prezentował Wspaniały Teatr Bez Nazwy z Gietrzwałdu.

Bibliografia

  1. wu-ka: Kwestionariusz osobowy / wu-ka // „Gazeta Olsztyńska”. – 2010, nr 187, dod. Nasza Warmia nr 8, s. 2.