Maja Baranowska

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Źródło:V Olsztyńskie Biennale Plastyki „O Medal Prezydenta” , [red. katalogu Małgorzata Bojarska-Waszczuk, Małgorzata Jackiewicz-Garniec ; oprac. graf. katalogu Tadeusz Burniewicz]. Olsztyn, Galeria Sztuki Współczesnej BWA, 2007, s. 18.

(1962- ) - grafik artystyczna

Biografia

Urodzona w Olsztynie. Ukończyła studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie otrzymała dyplom artystyczny z wyróżnieniem w pracowni serigrafii prof. B.Przybylińskiego. Uzyskała tytuł magistra sztuki w zakresie grafiki i wychowania plastycznego w 1989 r. Kwalifikacje I stopnia (równorzędne doktoratowi) uzyskała w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w 1998 r. (Promotor - prof.H.Chyliński). Stopień naukowy doktora habilitowanego sztuki uzyskała w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w 2013 r. Recenzenci pracy habilitacyjnej: prof.A.Jackiewicz-Kaczmarek (ASP Gdańsk), prof.M.Basiul (Wydział Sztuk Pięknych UMK Toruń), prof.R.Strent (ASP Warszawa), prof.St.Tabisz (ASP Kraków).

Działalność

Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków od 1992 r. Pracuje w Pracowni Grafiki Warsztatowej w Instytucie Sztuk Pięknych na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Prowadzi zajęcia z grafiki warsztatowej: druk wklęsły (sucha igła), druk wypukły (linoryt).

Twórczość

Źródło:V Olsztyńskie Biennale Plastyki „O Medal Prezydenta” , [red. katalogu Małgorzata Bojarska-Waszczuk, Małgorzata Jackiewicz-Garniec ; oprac. graf. katalogu Tadeusz Burniewicz]. Olsztyn, Galeria Sztuki Współczesnej BWA, 2007, s. 18.

Uprawia grafikę warsztatową, rysunek, pastel.

Wystawy

Wystawy indywidualne (wybór)

 • 1998 - „Pokaz- serigrafia”, Akademia Sztuk Pięknych, Warszawa
 • 1998 - „Dni Polskie w Aalborg”, Muzeum Płn. Jutlandii, Aalborg, Dania
 • 1999 - „Grafika - Dotyk”, serigrafia, AMU Center, Aalborg, Dania
 • 2006 - „Galeria Jednego Obrazu”, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
 • 2006 - „Wędrujące”, Galeria Sztuki Współczesnej, Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie
 • 2007 - „Wędrujące”, Centrum Kultury Dwór Artusa, Toruń
 • 2008 - „Wędrujące”, Poleski Ośrodek Sztuki, Galeria „526”, Łódź
 • 2009 - „Wędrujące”, Galeria BWA, Sieradz
 • 2011 - „Wędrujące poza bezkres”, Miejski Ośrodek Kultury, Galeria Amfilada, Olsztyn

Wystawy zbiorowe (wybór)

 • 1990 - „Dyplom 89” -Wystawa najlepszych dyplomów uczelni artystycznych w Polsce, BWA Toruń
 • 1991 - Wystawa olsztyńskiego środowiska artystycznego „Kartoteka '91”, BWA Olsztyn
 • 1994 - „Dni Sztuki”, Spotkania polsko-niemieckie, Reszel-Zamek
 • 1994 - „Ex Cathedra” - Wystawa wykładowców Katedry Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,BWA Olsztyn
 • 1995 - „Artyści graficy olsztyńskiej WSP” Uniwersytet Bradleya Peoria (USA)
 • 1997 - „50 lat plastyki na Warmii i Mazurach” [[Galeria Sztuki Współczesnej Biura Wystaw Artystycznych w Olsztynie, BWA Olsztyn
 • 2000 - „Polska Grafika Współczesna ze zbiorów Warmii i Mazur”, Lannion (Francja)
 • 2000 - „VI Międzynarodowe Biennale Krajów Nadbałtyckich”, Kaliningrad (Rosja)
 • 2000 - „II Olsztyńskie Biennale o Medal Prezydenta”, Galeria Sztuki Współczesnej Biura Wystaw Artystycznych w Olsztynie, BWA Olsztyn
 • 2003 - „VIII Quadriennale Drzeworytu i Linorytu Polskiego”, BWA Olsztyn
 • 2007 - „Pejzaż za horyzontem”, Saint Brieuc, Francja
 • 2007 - „IX Quadriennale Drzeworytu i Linorytu Polskiego”, BWA Olsztyn
 • 2009 - „Sztuka bez granic”, Galeria "ARKA", Wilno, Litwa
 • 2012 - „Grafika Polska”, Muzeum Warmii i Mazur, Olsztyn
 • 2013 - „Katyń...Ocalić od zapomnienia”, Urząd Miasta, Olsztyn
 • 2014 - Ogólnopolska Akcja Edukacyjna IPN „Katyń...Ocalić od zapomnienia”, Urząd Miasta Olsztyn

Nagrody i odznaczenia

 • 2003 - nagroda II stopnia Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 • 2007 - wyróżnienie w międzynarodowym konkursie graficznym XXXV Premio Internazionale di Grafica del Pomero, RHO (Mediolan(, Włochy
 • 2008 - I Nagroda Prezesa Związku Polskich Artystów Plastyków "Olsztyńska Jesień", galeria ZPAP, Olsztyn
 • 2008 - wyróżnienie w międzynarodowym konkursie graficznym XXXVI Premio Internazionale di Grafica del Pomero, RHO (Mediolan), Włochy
 • 2008 - nagroda Rektora UWM za osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej
 • 2009 - I wyróżnienie w VI Biennale Plastyki Olsztyńskiej, BWA Olsztyn
 • 2011 - wyróżnienie w VII Biennale Sztuki o Medal Prezydenta, BWA Olsztyn
 • 2011 - wyróżnienie w międzynarodowym konkursie graficznym 39 Premio Internazionale di Grafica del Pomero, RHO (Mediolan) Włochy

Bibliografia

 1. 60 lat Okręgu Olsztyńskiego Związku Polskich Artystów Plastyków : red. wyd. zespół ; oprac. materiałów archiwalnych Wanda Radziemska, Adam Kurłowicz ; oprac. i red. not biograficznych Krystyna Koziełło-Poklewska, Maja Radziemska, Wanda Radziemska [et al.] ; teksty zamówione Małgorzata Jackiewicz-Garniec, Helena Piotrowska, Wanda Radziemska, Artur Nichthauser ; tł. Monika Być, Anaïs Fourrier, Joanna Jensen, Krzysztof Gebure ; oprac. graf. Adam Kurłowicz ; rys. Edward Michalski, Hieronim Skurpski. Olsztyn: Okręg Olsztyński Związku Polskich Artystów, 2008. - S. 118-119.