Leksykon Kultury Warmii i Mazur

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Informacje ogólne

Leksykon Kultury Warmii i Mazur powstał w 2010 roku jako internetowy zbiór haseł opisujących ludzi, miejsca, organizacje, zabytki, dzieła i wydarzenia związane z szeroko rozumianą kulturą regionu. Leksykon wyposażony jest w wieloaspektową, złożoną wyszukiwarkę, pozwalającą m.in. zawęzić zakres wyszukiwania do kryteriów geograficznych, podmiotowych czy kategorialnych. Hasła zawierają również multimedialne załączniki takie jak filmy, zdjęcia, nagrania itp. Pomysłodawca, realizator i administrator: Pomysłodawcą, realizatorem i administratorem Leksykonu Kultury Warmii i Mazur jest Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.

Historia powstania

Leksykon jest częścią realizowanego projektu „Parkowa 2.0", współfinansowanego z funduszy europejskich. Prace nad Leksykonem zostały podzielone na dwa etapy. W pierwszym z nich, obejmującym okres do końca 2011 roku, utworzonych zostało pierwszych pięć tysięcy haseł dotyczących kultury naszego regionu od 1945 roku do dziś. Wykonawcą tej części była Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie im. Emilii Sukertowej–Biedrawiny w Olsztynie. W drugim etapie, począwszy od stycznia 2012 roku, Leksykon stopniowo jest uzupełniany o hasła dotyczące czasów wcześniejszych niż rok 1945.

Redakcja

Projekt jest otwarty do edycji dla wszystkich, którzy będą chcieli redagować nowe i poprawić już istniejące hasła na zasadach obowiązujących w Wikipedii. Redagowanie haseł zawsze będzie miało charakter społeczny, dobrowolny i nie będzie łączyło się z żadnymi dochodami i korzyściami materialnymi. Wszystkich zainteresowanych możliwością współtworzenia multimedialnej encyklopedii zapraszamy do zapoznania się z treścią strony informacyjnej dla edytorów Leksykonu.

Zobacz też

Konferencja podsumowująca zakończenie projektu „Parkowa 2.0”

Kontakt

Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych
10-233 Olsztyn, ul. Parkowa 1

telefon: 89 513 17 30
email: leksykonkultury@ceik.eu

www.ceik.eu