Konkurs O Ryzę Papieru 1997/1998

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Winieta jednego z wyróżnionych tytułów
Źródło: zbiory WBP w Olsztynie

Piąta edycja konkursu prasy lokalnej „O Ryzę Papieru” zorganizowana w latach 1997-1998 w województwie olsztyńskim.

Przebieg

Do piątej edycji konkursu zgłosiło się dwadzieścia pięć redakcji, w tym szkolna redakcja „Podsłuchu” ze Szkoły Podstawowej nr 101 w Olsztynie. Fundatorami nagród byli: Fundacja im. Stefana Batorego, Sejmik Samorządowy, Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich, „Super Express”, media regionalne oraz organizator konkursu – Regionalny Ośrodek Kultury w Olsztynie.
Wszystkie wyróżnione redakcje otrzymały symboliczne ryzy papieru. Komisja Konkursowa złożyła specjalne podziękowanie Andrzejowi Gawrylukowi z Olsztyna za podjęcie trudu wydawania „Gazety o Mniejszościach” i „Grabiny”. Nagrody wręczono podczas uroczystego podsumowania konkursu 25 kwietnia 1998 r.

Uczestnicy

Jury

Laureaci

 • Nagrody Fundacji im. Stefana Batorego:
  • Kurek Mazurski” – za stworzenie modelu niezależnej gazety lokalnej, rzetelne wypełnianie funkcji edukacyjnej, informacyjnej i kontrolnej, za wysoki poziom dziennikarski i edytorski gazety
  • Gazeta Mrągowska” – za różnorodność podejmowanych tematów, poruszanie problemów kultury
  • Goniec Bartoszycki” – za udany debiut wydawniczy, inicjatywę społeczną, prezentowanie problemów społeczności lokalnej
  • Lidzbarska Gazeta Warmińska” – za promowanie postaw obywatelskich i rzetelny sposób informowanie o życiu codziennym mieszkańców
 • Nagrody Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich za wszechstronne przedstawianie obrazu życia społeczno-kulturalnego mieszkańców miasta i gminy Olsztynek – „ALBO
 • Nagroda Sejmiku Samorządowego Województwa Olsztyńskiego za aktualny i wszechstronny serwis informacyjny, za promowanie lokalnych inicjatyw społeczno-gospodarczych – „Kurier Iławski
 • Nagrody Regionalnego Ośrodka Kultury:
  • Kurier Likuski” – za inicjatywę społeczną, integrowanie mieszkańców „małych ojczyzn”
  • Z Jonkowa i okolic” – za inicjatywę społeczną, podejmowanie problemów społeczno-kulturalnych w społeczności lokalnej
 • Nagroda „Dziennika Pojezierza” za wytrwałość, długoletnie istnienie na rynku wydawniczym – „Gazeta Kętrzyńska
 • Nagroda „Gazety Olsztyńskiej” za społeczne redagowanie gazety, przedstawianie spraw szkoły i młodzieży – „Podsłuch
 • Nagroda „Gazety Warmii i Mazur” za tworzenie, prowokowanie i ożywianie młodego środowiska artystycznego Olsztyna – „Portret
 • Nagrody Radia Olsztyn:
  • Gazeta Mrągowska” – za dynamiczny rozwój, oryginalny styl i niezależność
  • Kurek Mazurski” – za stworzenie modelu gazety lokalnej i najlepszy warsztat dziennikarski
 • Nagroda Radia Warmia – Mazury WA-MA za utrzymywanie dobrego poziomu gazety pod względem informacyjnym i redakcyjnym – „Kurier Lidzbarski
 • Nagroda „Super Expressu” za krytyczne i rzetelne przedstawianie poczynań miejscowej władzy, za dobrze wypełnianą funkcję informacyjną i niezależność – „Panorama Ziemi Mrągowskiej

Bibliografia

 1. Regulamin Konkursu „O ryzę papieru”, Archiwum Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, Sygn. 8/237
 2. Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej, Archiwum Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, Sygn. 8/237
 3. mzg: „Kurek” z „Podsłuchem” / mzg. – Il. // „Gazeta Olsztyńska”. – 1998, nr 81, s. 6. #„O ryzę papieru”. – Il. // „Olsztyński Informator Kulturalny”. – 1998, nr 6, s. 9-10.
 4. (ska): Ryza dla „Kurka” / (ska) // „Dziennik Pojezierza”. – 1998, nr 81, s. 3.
 5. TAS: Czwarta siła lokalna : konkurs „O Ryzę Papieru” rozstrzygnięty / TAS. – Il. // „Gazeta Warmii i Mazur”. – 1998, nr 98, s. 3.