Konkurs Krasomówczy Pedagogów Województwa Olsztyńskiego

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj

Impreza o charakterze konkursowym zorganizowana 18 października 1969 r. w Olsztynie.

Organizator

Opis

Opisywany konkurs został zrealizowany jako efekt zawiązania współpracy przez dwie olsztyńskie instytucje kultury i nauki – Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Pojezierze” oraz Olsztyński Oddział Związku Nauczycielstwa Polskiego. Imprezę adresowano do całego środowiska nauczycielskiego z Warmii i Mazur. Dane na temat zalecanej tematyki wystąpień – o ile takie zostały sprecyzowane – nie zachowały się.
Konkurs miał miejsce w Sali Kominkowej reszelskiego zamku. Współzawodnictwo podjęło dwudziestu pedagogów z województwa warmińsko-mazurskiego (ówczesnego olsztyńskiego). Po rozpatrzeniu zaprezentowanych przez uczestników wystąpień - ze względu na ogólną prezentację, sugestywność, płynność, bogactwo i barwność języka oraz nawiązanie kontaktu ze słuchaczami - laureatem pierwszego miejsca i nagrody został Andrzej Moździerz, kierownik szkoły w Pasymiu.
Ponadto – w ramach opisanej wyżej współpracy – Stowarzyszenie współredagowało i pomogło w wydaniu cyklicznego biuletynu literackiego nauczycieli.

Bibliografia

  1. Społeczny Ruch Kulturalny / oprac. Mieczysław Jackiewicz // „Pojezierze”. – 1969, nr „zima”, s. 23.