Konkurs O Ryzę Papieru 1995/1996

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Winieta jednego ze zwycięskich tytułów
Źródło: zbiory WBP w Olsztynie

Trzecia edycja konkursu prasy lokalnej „O Ryzę Papieru” zorganizowana w latach 1995-1996 w województwie olsztyńskim.

Przebieg

W trzeciej edycji konkursu po raz pierwszy wzięły udział redakcje szkolne: „Miarka” (wydawana w Liceum Ogólnokształcącym w Bartoszycach) i „Dzwonek” (gazetka Szkoły Podstawowej nr 6 w Ostródzie). Fundatorami nagród byli: Wojewoda Olsztyński, poseł Ziemi Olsztyńskiej Jan Budkiewicz, Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich oraz media lokalne. Ponadto przyznano wszystkim nagrodzonym honorowe wyróżnienia w postaci ryzy papieru ufundowane przez Regionalny Ośrodek Kultury.
Do udziału w konkursie zgłosiło się dziewiętnaście redakcji. Nagrody wręczono 27 kwietnia 1996 r.

Uczestnicy

Jury

Laureaci

Poza nagrodami i wyróżnieniami wymienionymi w protokole jury, przyznano również nagrody prywatne:

Bibliografia

  1. Regulamin Konkursu „O ryzę papieru”, Archiwum Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, Sygn. 8/237
  2. Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej „O Ryzę Papieru”, Archiwum Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, Sygn. 8/237
  3. Konkurs „O Ryzę Papieru” rozstrzygnięty. – Il. // „Olsztyński Informator Kulturalny”. – 1996, nr 6, s. 13-14.
  4. Mazgal, Ewa: Najlepsze Szczytno i Piecki : „O ryzę papieru” / Ewa Mazgal // „Gazeta Olsztyńska”. – 1996, nr 84 s. 1, 2.
  5. TAS: Niezależna i opiniotwórcza : zakończył się doroczny konkurs prasy lokalnej / TAS. – Il. // „Gazeta Warmii i Mazur”. – 1996, nr 101, s. 1.