Kongres Kultury Mazur, Warmii i Powiśla: Różnice pomiędzy wersjami

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
[wersja przejrzana][wersja przejrzana]
 
Linia 11: Linia 11:
 
*prezentacja dorobku kultury w regionie
 
*prezentacja dorobku kultury w regionie
 
*dyskusja i refleksja nad kierunkami rozwoju kultury
 
*dyskusja i refleksja nad kierunkami rozwoju kultury
Uczestnicy kongresu obradowali podzieleni na dwanaście grup roboczych. Podstawą pracy grup problemowych były wystąpienia moderatorów. Wnioski z dyskusji przedstawiono podczas sesji plenarnej – większość z nich znalazła się w ''Rezolucji Kongresu Kultury Mazur, Warmii i Powiśla – Olsztyn ’2000''. Podczas sesji plenarnej zaprezentowano również miesięcznik „[[Warmia i Mazury. Kultura – Społeczeństwo – Region]]”. [[Wiesław Wachowski]], grupa artystyczno-literacka [[Stowarzyszenie Artystyczno-Kulturalno „Portret”|„Portret”]] oraz studenci [[Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka w Olsztynie|Studium Aktorskiego przy Teatrze Jaracza]] przygotowali zdarzenie artystyczne „Obraz”.
+
Uczestnicy kongresu obradowali podzieleni na dwanaście grup roboczych. Podstawą pracy grup problemowych były wystąpienia moderatorów. Wnioski z dyskusji przedstawiono podczas sesji plenarnej – większość z nich znalazła się w ''Rezolucji Kongresu Kultury Mazur, Warmii i Powiśla – Olsztyn ’2000''. Podczas sesji plenarnej zaprezentowano również miesięcznik „[[Warmia i Mazury. Kultura – Społeczeństwo – Region]]”. [[Wiesław Wachowski]], grupa artystyczno-literacka [[Stowarzyszenie Artystyczno-Kulturalne „Portret”|„Portret”]] oraz studenci [[Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka w Olsztynie|Studium Aktorskiego przy Teatrze Jaracza]] przygotowali zdarzenie artystyczne „Obraz”.
 
<br>W 2001 r. ukazała się publikacja ''Kultura Warmii, Mazur i Powiśla'' wydana przez [[Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie]], będąca podsumowaniem Kongresu.
 
<br>W 2001 r. ukazała się publikacja ''Kultura Warmii, Mazur i Powiśla'' wydana przez [[Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie]], będąca podsumowaniem Kongresu.
 
<br>„Kongres Kultury Mazur, Warmii, Powiśla z jednej strony realizowany był przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako prestiżowe wydarzenie, a z drugiej strony stał się silną, niezależną artykulacją potrzeb środowiska twórców i animatorów kultury. Pojawiła się autentyczna okazja do przeanalizowania błędów i niedostatków przełomowego dziesięciolecia, do zastanowienia się nad wartościami i priorytetami w rozwoju kulturalnym regionu. Był to również początek twórczego i partnerskiego dialogu pomiędzy władzą państwową i samorządową a kreatorami wartości kulturalno-artystycznych”<ref>Z ''Rezolucji Kongresu Kultury Mazur, Warmii, Powiśla ’2000''. Cyt. za: ''Kultura Mazur, Warmii, Powiśla'', [zespół red. Danuta Sobolewska, Bohdan Skrzypczak, Sławomir Mołda], Olsztyn, Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych, 2001, s. 115.</ref>.
 
<br>„Kongres Kultury Mazur, Warmii, Powiśla z jednej strony realizowany był przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako prestiżowe wydarzenie, a z drugiej strony stał się silną, niezależną artykulacją potrzeb środowiska twórców i animatorów kultury. Pojawiła się autentyczna okazja do przeanalizowania błędów i niedostatków przełomowego dziesięciolecia, do zastanowienia się nad wartościami i priorytetami w rozwoju kulturalnym regionu. Był to również początek twórczego i partnerskiego dialogu pomiędzy władzą państwową i samorządową a kreatorami wartości kulturalno-artystycznych”<ref>Z ''Rezolucji Kongresu Kultury Mazur, Warmii, Powiśla ’2000''. Cyt. za: ''Kultura Mazur, Warmii, Powiśla'', [zespół red. Danuta Sobolewska, Bohdan Skrzypczak, Sławomir Mołda], Olsztyn, Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych, 2001, s. 115.</ref>.

Aktualna wersja na dzień 13:24, 3 kwi 2018

Podczas obrad Kongresu
Fot. Wacław Kapusto
Źródło: Kultura Mazur, Warmii, Powiśla, [zespół red. Danuta Sobolewska, Bohdan Skrzypczak, Sławomir Mołda], Olsztyn, Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych, 2001, s. 77.
Podczas obrad Kongresu
Fot. Wacław Kapusto
Źródło: Kultura Mazur, Warmii, Powiśla, [zespół red. Danuta Sobolewska, Bohdan Skrzypczak, Sławomir Mołda], Olsztyn, Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych, 2001, s. 35.
Podczas obrad Kongresu
Fot. Wacław Kapusto
Źródło: Kultura Mazur, Warmii, Powiśla, [zespół red. Danuta Sobolewska, Bohdan Skrzypczak, Sławomir Mołda], Olsztyn, Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych, 2001, s. 102.
Publikacja pokongresowa – Kultura Mazur, Warmii, Powiśla
Źródło: zbiory WBP w Olsztynie

Kongres poświęcony kulturze województwa warmińsko-mazurskiego, który odbył się 14 października 2000 r. w Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie.

Opis

Cele Kongresu:

 • diagnoza stanu kultury w województwie warmińsko-mazurskim
 • przygotowanie środowiska twórczego do udziału w Kongresie Kultury Polskiej
 • prezentacja dorobku kultury w regionie
 • dyskusja i refleksja nad kierunkami rozwoju kultury

Uczestnicy kongresu obradowali podzieleni na dwanaście grup roboczych. Podstawą pracy grup problemowych były wystąpienia moderatorów. Wnioski z dyskusji przedstawiono podczas sesji plenarnej – większość z nich znalazła się w Rezolucji Kongresu Kultury Mazur, Warmii i Powiśla – Olsztyn ’2000. Podczas sesji plenarnej zaprezentowano również miesięcznik „Warmia i Mazury. Kultura – Społeczeństwo – Region”. Wiesław Wachowski, grupa artystyczno-literacka „Portret” oraz studenci Studium Aktorskiego przy Teatrze Jaracza przygotowali zdarzenie artystyczne „Obraz”.
W 2001 r. ukazała się publikacja Kultura Warmii, Mazur i Powiśla wydana przez Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, będąca podsumowaniem Kongresu.
„Kongres Kultury Mazur, Warmii, Powiśla z jednej strony realizowany był przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako prestiżowe wydarzenie, a z drugiej strony stał się silną, niezależną artykulacją potrzeb środowiska twórców i animatorów kultury. Pojawiła się autentyczna okazja do przeanalizowania błędów i niedostatków przełomowego dziesięciolecia, do zastanowienia się nad wartościami i priorytetami w rozwoju kulturalnym regionu. Był to również początek twórczego i partnerskiego dialogu pomiędzy władzą państwową i samorządową a kreatorami wartości kulturalno-artystycznych”[1].
Najważniejsze postulaty uczestników Kongresu:

 • powołanie przy Marszałku Województwa Społecznej Rady Kultury
 • stworzenie jasnego mechanizmu finansowania kultury
 • wspieranie i promocja wszelkich przejawów kultury regionu (kultury ludowej, inicjatyw kulturalnych na wsi i w środowisku mniejszości narodowych, młodych twórców kultury)
 • wspieranie rozwoju wspólnot lokalnych, organizacji pozarządowych, animatorów kultury
 • ochrona dziedzictwa kulturowego, wspieranie kultury języka poprzez rozwój czytelnictwa
 • zwiększenie obecności Uniwersytetu w życiu kulturalnym województwa
 • powołanie miesięcznika kulturalno-społecznego
 • przekształcenie Regionalnego Ośrodka Kultury w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie
 • powołanie Centrum Kultury Niezależnej Młodych
 • stworzenie Festiwalu Aktywności Kulturalnej
 • utworzenie Społecznej Fundacji Warmii, Mazur, Powiśla[2]

Organizatorzy

Patronat honorowy:

Komitet organizacyjny:

Rada Programowa:

Prowadzenie obrad:

Program

Sesja Plenarna:

 • Andrzej Ryński – otwarcie Kongresu
 • Zbigniew Babalski
 • Irena Petryna – Polityka kulturalna w regionie
 • Hieronim Skurpski – Przesłanie do ludzi kultury
 • Kazimierz Brakoniecki – Tożsamość Warmii i Mazur w kulturze

Dyskusja w grupach tematycznych:

 • Tabakiera dla nosa..., czyli rozważania o dylematach budowania kultury nie tylko na prowincji – moderator Robert Traba
 • Dziedzictwo kulturalno-artystyczne Warmii i Mazur w perspektywie nowego stulecia – moderator Andrzej Rzempołuch
 • Kultura artystyczno-literacka młodych pokoleń, potrzeby i nadzieje – moderator Mariusz Sieniewicz
 • Punkty wyjścia, punkty dojścia (uwagi o literaturze Warmii i Mazur lat 90) – moderator Zbigniew Chojnowski
 • Kończy się epoka „wariatów i szaleńców”, czyli garść wspomnień i refleksji tzw. kaowca, a dzisiaj, w epoce przemian tzw. animatora kultury – moderator Roman Maciejewski
 • Tradycyjne wzory kulturowe a młode społeczeństwo Warmii i Mazur, potrzeba zmian i nowe zagrożenia – moderator Ryszard Michalski
 • Kultura i twórczość plastyczna, muzyczna, teatralna – ocena i perspektywy – moderator Tadeusz Szyłłejko
 • Polityka kulturalna w regionie, czyli... koniec z polityką – moderator Wojciech Marek Darski
 • Przyszłość tradycji, kultury ludowej – z perspektywy ośrodka teatralnego w Węgajtach – moderator Wacław Sobaszek
 • Zarządzanie zasobami instytucji kultury – moderator Jacek Nowiński
 • Rola Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w rozwoju kulturalno-oświatowym regionu – moderator Stanisław Achremczyk
 • Mniejszości narodowe na Warmii i Mazurach w rozwoju kultury lokalnej – moderator Wiktor Marek Leyk

Biografia

 1. Kultura Mazur, Warmii i Powiśla / [zespół red. Danuta Sobolewska, Bohdan Skrzypczak, Sławomir Mołda]. – Olsztyn : Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych, 2001.
 2. TAS: Gorąco o kulturze : w Olsztynie odbył się I Kongres Kultury Mazur, Warmii i Powiśla / TAS. – Il. // „Gazeta Warmii i Mazur”. – 2000, nr 242, s. 1.
 3. Kowalski, Janek: Kokon Kongresu : smutny quasi-raport kokonny / Janek Kowalski // „Warmia i Mazury”. – 2001/2002, nr 8/9, s. 10-13.

Przypisy

 1. Z Rezolucji Kongresu Kultury Mazur, Warmii, Powiśla ’2000. Cyt. za: Kultura Mazur, Warmii, Powiśla, [zespół red. Danuta Sobolewska, Bohdan Skrzypczak, Sławomir Mołda], Olsztyn, Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych, 2001, s. 115.
 2. Tamże, s. 115-116.