Koncert na Ścianie Wysokiej Bramy

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Źródło: Ze zbiorów WBP w Olsztynie

Muzyczna akcja artystyczna zrealizowana 19 sierpnia 2011 r. w Olsztynie

Organizator

Źródło: „Strefa Przygody. Gazeta Olsztyńska” – dodatek reklamowy, 02.08.2011, s. 3.

Opis

Koncert zrealizowany w Olsztynie stanowił jednocześnie zarówno rodzaj performance’u, jak i koncertu. Zabezpieczeni linami alpinistycznymi muzycy pod kierownictwem Ryszarda Bazarnika grali na różnych instrumentach, stojąc na „pionowej scenie”, czyli ścianie jednego z najstarszych zabytków Olsztyna, Wysokiej Bramie. Muzyka serwowana podczas koncertu inspirowana była tradycją Afryki, Jamajki, Karaibów, Andaluzji i Bliskiego Wschodu. Jako że artyści ponadto byli przebrani w barwne stroje, koncert stanowił również bogato iluminowane niepowtarzalne widowisko. Występ trwał ponad godzinę.
Impreza odbyła się w pierwszym dniu IV Festiwalu Podróżniczego Strefa Przygody.
Projekt „Koncert na Ścianie” wraz z opisywanym koncertem jest jedynym tego typu zjawiskiem na świecie. Muzycy-uczestnicy projektu to artyści pochodzący z całej Polski – wykonali dotychczas wiele akcji ekstremalnych, gdy sceną dla koncertu były liczne znane i cenne budynki, m.in. kilkanaście obiektów znajdujących się na liście Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.

Bibliografia

  1. Koncert na Ścianie Wysokiej Bramy // „Strefa Przygody. Gazeta Olsztyńska” – dodatek reklamowy. – 02.08.2011. – S. 3. [[Category: Olsztyn