Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Targowie

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Fot. Mieczysław Kalski

Zabytek architektury sakralnej wzniesiony na przełomie XIX i XX wieku.

Lokalizacja

Kościół został wybudowany na terenie wsi Targowo (niem. Theerwisch). Wieś położona jest w powiecie szczycieńskim, w gminie Dźwierzuty.

Historia

Obecnie istniejąca świątynia powstała w latach 1884-1934 i wzniesiono ją na miejscu poprzedniej, drewnianej, którą rozebrano w 1823 roku (w tym czasie msze odprawiano na plebanii). Od początku istnienia służyła ona wspólnocie ewangelickiej. Po drugiej wojnie światowej, w miarę zmniejszania się liczby ludności tego wyznania, kościół przestano użytkować (w połowie lat 60-tych XX wieku). Od połowy lat 70-tych pustą świątynię starała się przejąć lokalna społeczność katolików (od 1949 roku prowadzono nabożeństwa w tymczasowej kaplicy zorganizowanej w mieszkaniu prywatnym). Władze kościoła katolickiego wykupiły świątynię w 1981 roku, a w dniu 15 sierpnia 1982 roku utworzono tu samodzielną parafię. W kolejnych latach przeprowadzono w świątyni gruntowny remont.

Opis

Jest to kościół jednonawowy, murowany z kamienia, w partiach otworów łączonego z cegłą. Wzniesiono go na planie prostokąta z pięciobocznym, niższym prezbiterium. Ściany korpusu podzielone zostały dwoma rzędami dekoracyjnie opracowanych okien i zwieńczone szczytami schodkowymi. Do wnętrza prowadzi półkolisty portal o profilowanych ościeżach. Nawę przykryto stropem drewnianym. Wokół obiegają ją empory wsparte na drewnianych filarach. Obok kościoła znajduje się masywna, czworoboczna dzwonnica, podobnie jak kościół – murowana z kamienia polnego i cegły, z drewnianymi okiennicami, nakryta dachem dwuspadowym z dachówki. Po przeciwnej stronie terenu kościelnego znajduje się dawna pastorówka, murowana z czerwonej cegły, nakryta dachem naczółkowym (obecnie sklep i mieszkanie prywatne).

Zobacz też

Bibliografia

  1. Bielawny, Krzysztof: Dzieje parafii rzymskokatolickiej w Dźwierzutach / Krzysztof Bielawny. - Olsztyn : Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, 2013. – S. 63-79.
  2. Liżewska, Iwona: Przewodnik po historii i zabytkach Ziemi Szczycieńskiej / Iwona Liżewska, Wiktor Knercer. – Olsztyn : Remix ; Związek Gmin Mazurskich „Jurand”, 1998. – S. 139-140.

Linki

  • Targowo (dawniej Therwisch), gmina Dźwierzuty, materiał zamieszczony na stronie internetowej www.ciekawemazury.pl [dostęp 10/03.2014 r.]