Józef Naróć

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

(1952- ) – dziennikarz prasowy

Biografia

Urodził się 28 listopada 1952 r. w Tarnowie. Mieszka i pracuje w Olsztynie.

Działalność

W latach 1976-1980 pracował w redakcji „Gazety Olsztyńskiej”. Następnie pełnił funkcję sekretarza redakcji tygodnika „Zbliżenia” w Słupsku (1980 r.), sekretarza redakcji „Gazety Olsztyńskiej" (1980-1982), a także sekretarza redakcji, zastępcy redaktora naczelnego i redaktora naczelnego „Dziennika Pojezierza” w Olsztynie (1982-1990). W latach 1990-1991 był redaktorem naczelnym „Dziennika Północy”, a od 1991 do 1999 r. sekretarzem redakcji „Gazety Olsztyńskiej”. W 2000 r. pełnił obowiązki redaktora naczelnego tygodnika „Kulisy Warmii i Mazur”. Był pomysłodawcą i szefem dodatku weekendowego „Gazety Olsztyńskiej” - „Pilot”. Pracował również w Biurze Informacyjno-Prasowym Urzędu Miasta w Olsztynie, a także jako wykładowca w Wyższej Szkole Dziennikarskiej im. Melchiora Wańkowicza w Warszawie (Wydział Zamiejscowy w Olsztynie) i w Policealnym Studium FAMA w Olsztynie.

Ciekawostki

Jego hobby to dziennikarstwo, polityka, turystyka, biologia, brydż sportowy. W wolnym czasie ogląda filmy, chodzi na wycieczki, jeździ na rowerze.

Bibliografia

  1. Kto jest kim w województwie warmińsko-mazurskim / red. Grażyna Gregorowicz. - Olsztyn : Ga Ga Art. Agencja Promocji, 2001. – S. 100.