Józef Krajewski

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

(1934-) - dziennikarz olsztyński (pseud. Leszek Kubiak, Juk).

Fot. M. Krajewska
Źródło:Archiwum domowe państwa Krajewskich

Biografia

Józef Krajewski urodził się 2 stycznia 1934 r. w miejscowości Mchowo, pow. Przasnysz. Interesuje się naukami politycznymi, ekonomią i socjologią. Obecnie przebywa na emeryturze, zajmuje się problematyką Litwy, a szczególnie Wileńszczyzny.
Mieszka z żoną w Olsztynie.

Wykształcenie

W 1957 roku ukończył Wydział Dziennikarski Uniwersytetu Warszawskiego z tytułem magister nauk dziennikarskich.

Działalność

W 1957 roku został dziennikarzem działu informacji Rozgłośni Polskiego Radia w Olsztynie. W latach 1961-1964 roku był reporterem działu terenowego Głosu Olsztyńskiego. W latach 1964–1990 był dziennikarzem i kierownikiem redakcji ekonomiczno-społecznej Polskiego Radia w Olsztynie, równocześnie współpracował z dziennikiem „Sztandar Młodych”, a w latach osiemdziesiątych z „Tygodnikiem Popularnym Związkowiec”.

Twórczość

  • Przewodnik Turystyczny „Litwa” wydany przez Agencję Fotograficzno-Wydawniczą „Mazury” w Olsztynie (1994)
  • „Wojenne dzieje Wilna” - książka wydana przez Wydawnictwo Bellona (2011)
  • Przygotowany do druku przewodnik „Wilno i okolice” (Wydawnictwo „Rewasz”; wydanie przewidziane na I kwartał 2013 r.

Przynależność do grup, stowarzyszeń

  • W latach 1957-1980 Józef Krajewski należał do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich
  • Od 1982 r. do pierwszych lat po 2000 roku był członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej.

Osiągnięcia

Laureat radiowych konkursów ogólnopolskich, w tym dwukrotnie zdobywca pierwszego miejsca.


Medale, odznaczenia

  • Brązowy, Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1985 r.)
  • Srebrna i Złota odznaka „Zasłużonym dla Warmii i Mazur”
  • Honorowa odznaka Komitetu do Spraw Radia i Telewizji (1982 r.)
  • Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie (z okazji 50-lecia trwania związku małżeńskiego) przyznany przez Prezydenta RP (2009 r.)

Zobacz

Adres poczty elektronicznej: jkrajewski1934@o2.pl