Iwona Liżewska

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Źródło: Janusz Liżewski
Źródło: Janusz Liżewski
Olsztyn, Borussia, 2007.
Olsztyn, Borussia, 2009.
Podczas rozstrzygnięcia konkursu w ramach projektu Twój dom - dialog z tradycją, Olsztyn, MBP, maj 2011.
Źródło: Archiwum WBP w Olsztynie

(1966- ) - historyk sztuki, kierownik Narodowego Instytutu Dziedzictwa - Oddziału Terenowego w Olsztynie.

Biografia

Urodziła się w 1966 r. Ukończyła historię sztuki. W 2013 obroniła doktorat na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. W latach 2004-2005 pełniła funkcję zastępcy wojewódzkiego konserwatora zabytków w Olsztynie. Wraz z powołaniem w 2005 r. Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Olsztynie została mianowana dyrektorem tej placówki.[1] Po przekształceniu Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Narodowy Instytut Dziedzictwa, zajmuje stanowisko kierownika Oddziału Terenowego NID w Olsztynie.

Działalność

Zajmuje się kulturą Warmii i Mazur. Przez wiele lat współpracowała z Kazimierzem Brakonieckim oraz Robertem Trabą w Stowarzyszeniu Wspólnota Kulturowa „Borussia”. Przez dwanaście lat pełniła funkcję skarbnika. Po powołaniu Fundacji „Borussia” (z Kornelią Kurowską na czele), podobnie jak inni członkowie w 2006 r. zrezygnowała z zasiadania w zarządzie Stowarzyszenia.[2]. Wspólnie z Kazimierzem Brakonieckiem weszła natomiast do Rady Fundacji „Borussia”. Pozostała również członkiem redakcji kwartalnika „Borussia” oraz „Rocznika Mazurskiego”. Opublikowała w nich wiele artykułów, podobnie jak na łamach pism: „Gazeta Olsztyńska”, „Spotkania z Zabytkami”, „VariArt”. Poświęciła tam uwagę architekturze sakralnej, drewnianej i rezydencjalnej regionu Warmii i Mazur, zwłaszcza Olsztyna i powiatu szczycieńskiego, problemom zachowania i ochrony zabytkowego wyposażenia świątyń (np. Jerutki), a także pomnikom i architektom przedwojennego Olsztyna. Wielokrotnie zabierała głos w sprawach:

 • olsztyńskiej architektury[3]
 • ochrony alei przydrożnych Warmii i Mazur[4]
 • regionalizmu i edukacji regionalnej
 • miejsca Warmii i Mazur we współczesnej Europie

Jest współautorką i realizatorką projektów związanych z ochroną zabytków i krajobrazu regionu, m.in.:

 • Nowe życie pod starymi dachami - program realizowany w ramach stowarzyszenia „Borussia” od 2000 r.[5]
 • Europejskie Dni Dziedzictwa Kulturowego na Warmii i Mazurach
 • Zagubione wioski Puszczy Piskiej – projekt realizowane we współpracy Stowarzyszenia „Sadyba”, Wspólnoty Kulturowej Borussia, Nadleśnictwa Pisz i Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Olsztynie
 • Porządkowanie starych cmentarzy – projekt Wspólnoty Kulturowej Borussia
 • Twój dom - dialog z tradycją – konkurs ogłoszony przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego na projekt architektoniczny domu jednorodzinnego

Organizuje też seminaria poświęcone problematyce krajobrazu kulturowego Warmii i Mazur, sztuce i ochronie zabytków regionu. Koncentruje swoją działalność zwłaszcza na zagadnieniu architektury regionalnej.

Publikacje

Jest autorką wielu publikacji książkowych oraz artykułów i recenzji. Ma na swoim koncie udział w wydawnictwach:

 • Przewodnik po historii i zabytkach Ziemi Szczycieńskiej (1998) – współautorstwo z Wiktorem Knercerem
 • Zachowane - ocalone? : o krajobrazie kulturowym i sposobach jego kształtowania (2003) - współredakcja
 • Tradycyjne budownictwo wiejskie na Warmii i Mazurach : krajobrazy i formy regionalne (2007) - autorstwo
 • Szczytno - przewodnik po historii i zabytkach miasta (2008) – autorstwo
 • Aleje przydrożne. Historia, znaczenie, zagrożenie, ochrona (2009) – współredakcja z Krzysztofem Worobcem
 • Sztynort. Utracone dziedzictwo czy szansa na ocalenie? : konserwacja i zagospodarowanie pałacu w Sztynorcie - wspólna polsko-niemiecka inicjatywa (2009) – redakcja merytoryczna
 • Kanon krajoznawczy Warmii i Mazur (2010) – współredakcja (wydana na VI Kongres Krajoznawstwa Polskiego – Olsztyn 2010)
 • Katalog projektów domów jednorodzinnych przeznaczonych dla terenów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego nagrodzonych i wyróżnionych w ogólnopolskim konkursie architektonicznym „Twój dom - dialog z tradycją” (2010) – wstęp i autorka zdjęć
 • Warmińskie kapliczki (2012) - współautorstwo razem ze Stanisławem Kuprjaniukiem

Nagrody i wyróżnienia

Bibliografia

 1. Liżewska, Iwona: Było ładnie / Iwona Liżewska ; rozm. Joanna Piotrkowska // „Gazeta Olsztyńska”. - 2006, nr 66, dod. „Olsztyn Dzień po Dniu”, nr 772, s. 2.

Zobacz też

 • Relacja filmowa z rozstrzygnięcia konkursu „Twój dom – dialog z tradycją”, Olsztyn, WBP, 2011 – www.olsztyn24.com

Przypisy

 1. AW, Zabytki Warmii i Mazur', „Gazeta Wyborcza”, 2005, nr 74, dod. „Olsztyn”, s. 2; Ewa Sierocińska, Chronią, rejestrują, ewidencjonują: nowa instytucja zajmująca się ochroną zabytków, „Gazeta Olsztyńska”, 2005, nr 97, dod. „Olsztyn Dzień po Dniu”, nr 503, s. 4.
 2. Nowym prezesem Stowarzyszenia został Klemens Baronowski
 3. Uroda ulicy, Iwona Liżewska ; rozm. Joanna Piotrkowska, „Gazeta Olsztyńska”, 2005, nr 224, dod. „Olsztyn Dzień po Dniu”, nr 628, s. 2.
 4. Drogi i bezdroża Warmii i Mazur, Iwona Liżewska, „Borussia”, Nr 44/45 (2008), s. 243-248.
 5. Zachowane z tradycją : nowe życie pod starymi dachami / Iwona Liżewska ; rozm. Magdalena Bartnik, „Gazeta Olsztyńska”. - 2003, nr 100, s. 16.
 6. AW, Młode borussianki docenione, „Gazeta Wyborcza”, 2005, nr 138, dod. „Olsztyn”, s. 2; (re), Nasi laureaci nagrody Prezydenta, „Bez Wierszówki”, 2005, nr 6, s. 4.
 7. Radosław Paździorko, Warmię warto opiewać : książki o Warmii nominowane do Literackiego Wawrzynu, „Przegląd Warmiński”, 2008, nr 5, s. 2.