Iwona Beata Kluk

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Wersja Marcin (dyskusja | edycje) z dnia 08:36, 31 paź 2017

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

(1967-2017) - muzealnik, kustosz w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, kierownik pracowni malarstwa i grafiki w Dziale Sztuki Dawnej.

Iwona Beata Kluk (Fot.Bernadetta Stanko)
źródło: Zbiory prywatne Iwony Beaty Kluk.

Biografia

Urodziła się w 1967 roku w Lidzbarku Warmińskim. Jest absolwentką kierunku Muzealnictwa w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracę magisterską napisała pod kierunkiem prof. Zygmunta Waźbińskiego. Temat pracy dotyczył dorobku malarskiego Józefa Korzeniewskiego, artysty działającego na dworze biskupa warmińskiego Adama Stanisława Grabowskiego. W 2009 roku ukończyła podyplomowe studia z „Marketingu Kultury” na Wydziale Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Zmarła 11 kwietnia 2017 roku.

Działalność

Specjalizowała się w dziedzinie malarstwa i grafiki nowożytnej od XVI do XVIII w. Prowadziła badania nad środowiskiem artystycznym Warmii i Prus, ikonografią i historią kolekcji szlachty pruskiej oraz dorobkiem artystycznym Akademii Sztuk Pięknych w Królewcu w zbiorach polskich. Była autorką pierwszego inwentarza ram zabytkowych w historii Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. W latach 2005–2008 pełniła obowiązki kierownika Muzeum Warmińskiego w Lidzbarku Warmińskim – oddziału Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. W latach 2005–2009 prowadziła w lidzbarskim zamku „Międzynarodowy wolontariat w ochronie krajobrazu kulturowego na Warmii i Mazurach”, we współpracy ze Stowarzyszeniem Wspólnoty Kulturowej „Borussia”, Fundacją „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft” i Stowarzyszeniem IVS. Z jej inicjatywy i pod jej opieką wolontariusze zinwentaryzowali przedwojenne i tuż powojenne nagrobki na cmentarzu komunalnym w Lidzbarku Warmińskim, założonym na terenie dawnych ogrodów biskupa Ignacego Krasickiego. We współpracy z lidzbarską młodzieżą zrealizowała projekt ratowania starych nagrobków. Pod jej merytoryczną opieką wolontariusze prowadzili lekcje muzealne dla sześciolatków pod wspólnym tytułem „Bliżej historii”. Efektem tej współpracy była publikacja dwóch podręczników dla sześciolatków – „Na dworze księcia Ignacego” (2007/2008) i „Ludowe świętowanie na Warmii” (2008/2009). W latach 2008–2010 opracowała i poprowadziła projekt, którego celem było przywrócenie świetności ołtarzom w kaplicy zamku w Lidzbarku Warmińskim. Była autorką wystaw, publikacji naukowych i popularnonaukowych. Prowadziła szkolenia dla nauczycieli.

Plakat autorskiej wystawy Portret. Modny czy tradycyjny (proj. Muzeum w Ostródzie)
źródło: Zbiory prywatne Iwony Beaty Kluk.

Publikacje

Źródło:Ze zbiorów Iwony Beaty Kluk

Prace opublikowane (wybór)

 • Józef Korzeniewski (około 1732–1780) malarz na dworze biskupa Adama Stanisława Grabowskiego, „Folia Fromborcensia” I: 1992, s. 49–71, 11 ryc.
 • Malarze z Lidzbarka Warmińskiego 1680–1780, „Rocznik Olsztyński” XVII: 1997, s. 93–107, 9 ryc.
 • Nieznane portrety autorstwa Rudolfa Gratza wychowanka Akademii Sztuk Pięknych w Królewcu, „Folia Fromborcensia” II: 1999, s. 75–98, 10 ryc.
 • Obrazy Jerzego Pipera ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, „Folia Fromborcensia” III, 2000, s. 51–69, 9 ryc.
 • Epitafium kanonika Bartłomieja Boreschowa. Przyczynek do dziejów wystawiennictwa w Prusach Wschodnich, „Folia Fromborcensia” III, 2000, s. 137–184, 5 ryc.
 • (współautorstwo z A. Rzempołuchem) Dawny Olsztyn w malarstwie, rysunku i grafice. Katalog wystawy, Muzeum Warmii i Mazur – Dom Gazety Olsztyńskiej 28 października – 31 grudnia 2003, Olsztyn Muzeum Warmii i Mazur, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Olsztyn – Warszawa 2003
 • Malarstwo portretowe w zbiorach Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Olsztyn 2003
 • Środowisko artystyczne w dziewiętnastowiecznym Królewcu. Początki funkcjonowania instytucji kulturalnych, „Borussia” 33–34/2004, s. 85–95, 5 ryc.
 • Gustav Graef – Ludwik Rosenfelder – Emil Neide. Przyczynek do malarstwa portretowego w dawnych Prusach Wschodnich w 2 poł. XIX w. (część I), Pamiętnik Sztuk Pięknych, Półrocznik Numer 2 (7), Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2004, s. 129–136, 9 ryc.
 • Zamki, pałace i dwory w okolicach Susza dawniej i dziś, „Susz. Z dziejów miasta i okolic” pod red. J. Cygańskiego, Olsztyn Muzeum Warmii i Mazur 2006, 109–127, 40 ryc.
 • Pałace i dwory w dawnym powiecie lidzbarskim, „Dni Dziedzictwa Warmii VIII. Skarby Warmii”, Lidzbark Warmiński Starostwo Powiatowe 2009, 7–46, 35 ryc., 1 rys.
 • Obrazy w kaplicy zamkowej w Lidzbarku Warmińskim: Św. Jerzy przed cesarzem Dioklecjanem – Mistyczne zaślubiny św. Katarzyny Aleksandryjskiej – Ukrzyżowanie, [w:] Kaplica na zamku w Lidzbarku Warmińskim. Dzieje – Architektura – Fundacje artystyczne – Konserwacja i restauracja, Muzeum Warmii i Mazur, Olsztyn 2010

Prelekcje (wybór)

 • Malarze z Lidzbarka Warmińskiego 1680-1780, sesja naukowa „Barok na Warmii” (Święta Lipka – Olsztyn, 23–24.IX.1993)
 • Akademia Sztuk Pięknych w Królewcu. Jej wykładowcy i uczniowie, referat na sesji Tradycja i współczesność (Kaliningrad 15.–17.XI.1995)
 • Gustav Graef, Portret Julii Amalii zu Dohna, wykład z cyklu Cymelia muzealne (Olsztyn, 10.09.2000);
 • Otto Brausewetter z Zalewa – zapomniany malarz ziemi morąskiej, wykład z cyklu Dni dziedzictwa kulturowego (Morąg, 6.04.2000)
 • Loża kolatorska rodziny Finck von Finckestein w kościele w Dąbrównie, wykład z cyklu Dni dziedzictwa kulturowego (Dąbrówno, 2001)
 • OTTO BRAUSEWETTERA „Wystąpienie generała Yorcka do stanów pruskich, wykład z cyklu Cymelia muzealne (Olsztyn, 28.01.2001)
 • Zapomniany malarz ziemi morąskiej Karl Friedrich Kunz (1904–1968) – twórca subtelnych akwarel z okolic Książnika, wykład z cyklu Dni dziedzictwa kulturowego (Morąg, 19.10.2001)
 • Pochód koronacyjny i jego uczestnicy – zapis wydarzeń historycznych w formie albumu z rycinami. Koronacja Fryderyka III na króla Prus Fryderyka I w kościele w Królewcu 18 stycznia 1701 roku, wykład z cyklu Cymelia muzealne (Olsztyn, 17.03.2002)
 • Karl Kunz (1904–69) – obrazki z wystawy. Uwagi w związku z wystawą artysty, wykład z cyklu Dni dziedzictwa kulturowego (Morąg, 19.09.2002)
 • Portret Agnes Laury von der Groeben autorstwa królewieckiego artysty Emila Neidego (ok. 1892) – czcigodnej żony i matki, zręcznej dyplomatki działającej na forum ogólnoeuropejskim, oddanej działaczki społecznej, wykład z cyklu Cymelia muzealne (Olsztyn, 23.03.2003)
 • Środowisko artystyczne Królewca, Rygi i Weimaru w czasach Herdera, wykład z cyklu Dni dziedzictwa kulturowego (Morąg, 27.08.2003)
 • Panorama Konstantynopola, wykład z cyklu Cymelia muzealne (Olsztyn, 14.03.2004)
 • Epitafium Justyny Borck z Morąga, wykład z cyklu Dni dziedzictwa kulturowego (Morąg, 23.09.2004)
 • Ślady biskupa Andrzeja Batorego na zamku w Lidzbarku Warmińskim i wpływ na Dominium Warmińskie, Konferencja z okazji III Regionalnych Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej (Olsztyn, 3.04.2009)
 • Malarstwo Maryjne w sztuce po Soborze Trydenckim, z cyklu Dni Papieskie (Olsztyn, 11.10.2009)
 • Pokrywy kanalizacyjne – zabytek czy złom? Co zachowało się po przedwojennych odlewniach na terenie Lidzbarka Warmińskiego i Olsztyna, wykład z cyklu Europejskie Dni Dziedzictwa (Lidzbark Warm., 24.09.2010)
 • Ocalone dziedzictwo. Z warsztatu muzealnika, wykład z cyklu Europejskie Dni Dziedzictwa (Olsztyn, 11.09.2011)
 • Cyfrowa 3d rekonstrukcja barokowych pałaców byłych Prus Wschodnich (Marburg, Instytut Herdera, 2.12.2011)
 • Historia królewskiej powiernicy Katarzyny Franciszki Doenhoff, wykład z cyklu Cymelia muzealne (Olsztyn, 27.05.2012)

Wystawy (wybór)

Proj. Izabela Smoleńska z Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
Źródło:Ze zbiorów Iwony Beaty Kluk
 • Portret szlachty pruskiej (Morąg, Olsztyn)
 • Malarstwo religijne na Warmii (Lidzbark Warmiński)
 • (we współpracy z A. Rzempołuchem), Sztuka konserwacji. Muzealia przywrócone kulturze narodowej dzięki współpracy Muzeum Warmii i Mazur z Wydziałem Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Olsztyn 1998)
 • (współautorstwo z A. Rzempołuchem) Dawny Olsztyn w malarstwie, rysunku i grafice” (Olsztyn 2003)
 • Malarstwo portretowe ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie (Olsztyn 2004)
 • Z teki nieznanego artysty. Rola wzorów graficznych w malarstwie religijnym (Lidzbark Warmiński 2007)
 • Bitwa pod Heilsbergiem na tle epoki napoleońskiej (Lidzbark Warmiński 2007)
 • (współautorstwo z A. Rzempołuchem) Lidzbark Warmiński w malarstwie, rysunku i grafice (Lidzbark Warmiński 2008)
 • Nowe szaty c.k. armii. Grafika w służbie ideologii (Lidzbark Warmiński 2009)
 • Portret. Modny czy tradycyjny? (Ostróda 2010)

Przynależność do grup, stowarzyszeń, organizacji

Była członkiem Fundacji Wspólnoty Kulturowej „Borussia”, Fundacji im. Mikołaja Kopernika we Fromborku i Stowarzyszenia Muzealników Polskich. Reprezentowała miasto Lidzbark Warmiński w Stowarzyszeniu Gmin "Polskie Zamki Gotyckie".

Nagrody i wyróżnienia

W 2006 roku została odznaczona Odznaką Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Obecność w sieci

 • Oficjalny blog [1]