Ireneusz Stanisław Bruski

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Źródło: archiwum ks. I. Bruskiego.
Ireneusz Stanisław Bruski (po lewej) z Andrzejem Cieślakiem i Januszem Jasińskim (po prawej) w Książnicy Polskiej w Olsztynie, 16 stycznia 2015 r.
Źródło: Archiwum Andrzeja Cieślaka

(1961- ) - , ksiądz, prawnik, teolog, dziennikarz i redaktor, kapelan Domu Aktora w Skolimowie

Biografia

Urodził się 29 stycznia 1961 r. w Sztumie. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie, Papieskiej Akademii Teologii w Krakowie i Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Święcenia kapłańskie przyjął 14 czerwca 1986 r. w Olsztynie. W 2009 r. obronił pracę doktorską na temat służby wojskowej osób duchownych na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku i uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych.
Z regionem warmińsko-mazurskim związany od 1980 r. W latach 1986-1992 pracował m. in. w olsztyńskich parafiach, w Malborku, w Rucianem-Nidzie. W latach 1992-2003 związany z Warmińskim Wydawnictwie Diecezjalnym, najpierw jako redaktor merytoryczny (objął to stanowisko po Swietłanie Krukowej), a następnie wicedyrektor. Odszedł na własną prośbę wraz z ks. Benedyktem Przerackim we wrześniu 2003 roku. Równocześnie był pracownikiem naukowym Instytutu Samorządu Terytorialnego WSP w Olsztynie, a następnie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Od 15 marca 2007 r., po odejściu ks. Jana Rosłana, kierował dwutygodnikiem „Posłaniec Warmiński” do momentu likwidacji pisma (jako oddzielnego tytułu prasowego) przez metropolitę warmińskiego w 2010 r. W latach 2005-2010 - kapelan Domu Aktora w Skolimowie. Od 1999 r. jest sędzią Metropolitalnego Sądu Archidiecezji Warmińskiej. Pełni również funkcję dyrektora Papieskich Dzieł Misyjnych w Olsztynie oraz redaktora naczelnego miesięcznika społeczno-kulturalnego SDP "Bez Wierszówki". Od 2013 r. prezes Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

Działalność

Pełnił funkcję redaktora naczelnego czasopism i redaktora serii wydawniczych:

Ponadto autor licznych publikacji książkowych i prasowych, głównie o tematyce teologicznej, historycznej, prawniczej i teatralnej. Publikował w czasopismach regionalnych i ogólnopolskich, m. in. „Tygodniku Powszechnym”, „Niedzieli”, „Naszym Dzienniku”, „Bibliotece Kaznodziejskiej”, „Krajobrazach i Spojrzeniach”. W latach 2002-2005 na łamach „Gazety Warmii i Mazur” - olsztyńskiego dodatku „Gazety Wyborczej” publikował teksty w ramach stałego cyklu Darmo otrzymaliście…. Korespondent Radia Watykańskiego i Katolickiej Agencji Informacyjnej.
Współzałożyciel warszawskiego Stowarzyszenia Wydawców Katolickich oraz Stowarzyszenia Warmińska Inicjatywa Kulturalna. Członek Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i ZAiKS-u.

Nagrody i odznaczenia

  • Medal Pro Patria – 2016 (decyzja UKiOR nr 745/SU/16 z 13.04.2016 r.)
  • Certyfikat „Człowiek Wolności i Niepodległości” za udział i zaangażowanie w walkę o wolną Rzeczypospolitą Polską i budowanie demokratycznej Ojczyzny – 2016 (decyzja Kapituły Konwentu Seniorów Stow. „Pamięć Jastrzębska” z 3.05.2016 r.)
  • Godność kanonika Kapituły w Lidzbarku Warmińskim - 2012
  • Tytuł „Honorowa Matura” III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie – 2012

Bibliografia

  1. Kto jest kim w województwie warmińsko-mazurskim. - Olsztyn : Agencja Promocji „Ga Ga Art”, 2001. - S. 28.
  2. Złote myśli Ludzi Wielkiego Umysłu, Talentu i Serca. Twórcy Wizerunku Polski. Księga 2004. - Warszawa, 2006. - S. 56-57.