Instytut Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła II w Olsztynie

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Wersja z dnia 10:32, 29 wrz 2014 autorstwa LPF (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Skocz do: nawigacja, szukaj
2010 r.
Fot. Ryszard Sternik
Źródło: Ze zbiorów WBP w Olsztynie

Zakład naukowo-edukacyjno-kulturalny o charakterze wyznaniowym, funkcjonujący od 1979 r. w Olsztynie (siedziba przy ul. Kopernika).

Opis

Instytut został oficjalnie powołany 20 września 1979 r. dekretem biskupa warmińskiego dra Józefa Glempa. Od czasu powołania funkcjonował jako Studium Teologii dla świeckich w Olsztynie. Od 1 września 1999 r., gdy powstał Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie z Wydziałem Teologii, Instytut zaprzestał działalności w zakresie studiów akademickich, a kontynuuje działalność w przedmiocie formacji religijnej i kulturalnej. Pomieszczenia budynku przy ul. Kopernika zostały przydzielone placówce dekretem Metropolity Warmińskiego Arcybiskupa Dra Edmunda Piszcza (nr 1209/2001) z dnia 17 grudnia 2001 r. Działalność Instytutu kieruje się wskazaniami Magisterium Kościoła Katolickiego, a przede wszystkim uchwałami Soboru Watykańskiego II, wprowadzanymi w życie przez Biskupa Rzymu i Biskupa Diecezjalnego. W obecnej formie Instytut tworzą: Wspólnota Absolwentów studiów teologicznych Instytutu Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła II w Olsztynie oraz Wspólnota Duszpasterstwa Kobiet. Ponadto placówka jest otwarta na przyjęcie do swoich struktur organizacyjnych innych wspólnot katolickich o zbliżonym profilu działania oraz Absolwentów Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie. Instytut w swoich działaniach opiera się na społecznej pracy członków należących do wspólnot, które go tworzą. Członkowie Instytutu dzielą się na zwyczajnych oraz honorowych. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba, która należy do wspólnoty Absolwentów Instytutu Kultury Chrześcijańskiej, wspólnoty Duszpasterstwa Kobiet i innych wspólnot oraz te osoby, które chcą czynnie uczestniczyć w działalności Instytutu. Członkiem honorowym może być osoba prawna i fizyczna, która w znacznym stopniu przyczyniła się do rozwoju działalności Instytutu. Organem zarządzającym placówki są Dyrektor Instytutu (którego mianuje i odwołuje Metropolita Warmiński) oraz Rada Instytutu (w liczbie 12 osób spośród członków Instytutu – na 3 lata).

Kadry

 • ks. dr Stanisław Kozakiewicz (dyrektor)

Cele

 • upowszechnianie nauki Jana Pawła II Patrona Instytutu,
 • edukacja religijno kulturalna.

Działalność

 • różne formy ewangelizacji społeczeństwa, zwłaszcza członków Instytutu
 • formacja duchowa członków i sympatyków Instytutu
 • organizowanie rekolekcji i pielgrzymek
 • propagowanie ekumenizmu wśród chrześcijan
 • prowadzenie dialogu z wyznawcami innych religii, zwłaszcza judaizmu i islamu
 • organizowanie spotkań autorskich
 • organizowanie wystaw malarskich, fotograficznych oraz innych form wyrazu artystycznego
 • organizowanie sympozjów i konferencji
 • działalność wydawnicza
 • współpraca kulturalną z władzami państwowymi i samorządowymi.

Działalność

Instytut w sposób nieprzerwany organizuje całorocznie wykłady, referaty, spotkania autorskie, projekcje filmów, wystawy, koncerty i recitale, sympozja i seminaria – otwarte dla ogółu mieszkańców Olsztyna, dostępne nieodpłatnie. Prócz tego jest organizatorem Dni Kultury Chrześcijańskiej oraz wydawcą półrocznika pt. „Zeszyty Teologiczne”.

 • Wybór tematyki spotkań z 2010 r.:
  • cykl „Zrozumieć Jana Pawła II”
  • cykl „Z Janem z Patmos objaśniamy Apokalipsę”
  • cykl „Świeccy w Kościele”
  • cykl „Czwartki z muzyką wokalną”
  • cykl „Wokół objawień maryjnych”
  • cykl „Doktryna społeczna wielkich religii świata”
  • cykl „Na drogach wiary”
  • cykl „Etos oficerów II Rzeczypospolitej”
  • cykl „Ewangelia Jezusa”
  • cykl „Święci nie-święci”.

Zobacz też