I Wojewódzkie Triennale Plastyki Nieprofesjonalnej Olsztyn ‘83