Gminny Przegląd Grup Kolędujących w Stawigudzie

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Cykliczna impreza związana z tradycją, zwyczajami i obrzędami Bożonarodzeniowymi organizowana od 2000 r. przez Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie.

Opis

Przegląd grup kolędujących w Gminnym Ośrodku Kultury w Stawigudzie. W imprezie mogli brać udział wszyscy, którzy przygotowali i zaprezentowali program związany z tradycją Bożonarodzeniową. W przeglądzie brały udział grupy teatralne działające przy szkołach podstawowych, gimnazjach bądź świetlicach na terenie gminy Stawiguda m.in. z Rusi, Bartąga, Gryźlin oraz Stawigudy.

Organizatorzy

Edycje