Gminna Biblioteka Publiczna w Iłowie-Osadzie

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Budynek biblioteki
Źródło: Ze zbiorów biblioteki
Czytelnia
Źródło: Ze zbiorów biblioteki

Samorządowa instytucja kultury, działająca na terenie gminy Iłowo-Osada od 1962 r.

Siedziba

Gminna Biblioteka Publiczna w Iłowie-Osadzie
ul. Staszica 1
13-240 Iłowo-Osada

Historia

W 1949 r. Iłowo należało terytorialnie do powiatu działdowskiego. Biblioteka Powiatowa w Działdowie powołała w 1962 r. Gminną Bibliotekę Publiczną w Iłowie zlokalizowaną w gmachu szkoły podstawowej razem z biblioteką szkolną. Stan księgozbioru w dniu otwarcia biblioteki wynosił 449 książek. W 1976 r. Biblioteka Gminna została połączona z Biblioteką Związków Zawodowych Kolejarzy, wtedy także otrzymała nowy lokal w Gminno-Kolejowym Ośrodku Kultury, gdzie funkcjonuje do chwili obecnej. Nazwa nowej placówki brzmiała Gminno-Kolejowa Biblioteka Publiczna w Iłowie-Osadzie. W 1982 r. powstała filia biblioteczna w Białutach. Od 1 lipca 1989 r. placówka wróciła do poprzedniej nazwy Gminna Biblioteka Publiczna. Stanowisko kierownika od 1962 do 30 stycznia 1992 r. sprawowała Henryka Rogozińska, która w 1978 r. odznaczona została przez Ministra Kultury i Sztuki odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”, a 20 maja 1985 r. odznaczona „Złotym Krzyżem Zasługi” za wzorową i długoletnią pracę. Kolejną kierowniczką biblioteki od 1 lutego 1992 r. została Halina Engelard, która to stanowisko piastuje do chwili obecnej już jako dyrektor biblioteki.

Ważniejsze wydarzenia

  • 28 lutego 1983 – posiedzenie Kolegium Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie będące kontynuacją spotkań poświęconych realizacji „Programu rozwoju bibliotek gminnych w latach 1981-85”
  • 1985 - nagroda Ministra Kultury i Sztuki prof. dr Kazimierza Żygulskiego w postaci 142 płyt gramofonowych przeznaczonych do celów dydaktyczno-szkoleniowych
  • 6 maja 1999 - obchody jubileuszu 50-lecia Gminnej Biblioteki Publicznej
  • 17 maja 2000 - wizyta Andrzeja Ryńskiego - Marszałka województwa warmińsko-mazurskiego
  • 6 kwietnia 2004 – wizyta Stanisława Leszka Szatkowskiego - Wojewody warmińsko-mazurskiego

Działalność

Biblioteka obejmuje swoją działalnością teren gminy Iłowo-Osada, służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury. Do zakresu jej zadań należy: prowadzenie działalności bibliotecznej, gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych w zakresie uzgodnionym z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Olsztynie, gromadzenie i opracowanie dokumentów życia społecznego gminy, prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, popularyzacja czytelnictwa. Placówka współpracuje z bibliotekami innych sieci, instytucjami wychowawczymi, oświatowymi oraz organizacjami, ze szkołami i przedszkolami z terenu gminy, z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie, oraz ze świetlicami terapeutycznymi z terenu gminy.

Struktura

W ramach Gminnej Biblioteki Publicznej funkcjonują dwie filie:

  • Filia biblioteczna w Narzymiu
  • Filia biblioteczna w Białutach

Zobacz też