Gazeta Gietrzwałdzka

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Źródło: gietrzwałd.pl

Dwutygodnik gminy Gietrzwałd, ukazujący się od 1990 r.

Redakcja

  • Redaktor naczelny – Teresa Samulowska (od 2004 r. do 2016 r.) od 1 września 2016 r. Paweł Kot.

W zespole redakcyjnym pracowali również: Janina Chorzelewska, Teresa Grodzicka-Szymańska, ks. Jerzy Hajduga, Dorota Kowalewicz, Elżbieta Krzyżanowska, Grażyna Placek, Wojciech Samulowski, Alfred Dopart, Michał Kłódkowski, Jola Górecka.

Historia

Pierwszy numer ukazał się 28 września 1990 r. Pismo powołali do życia: Marek Gardzielewski, Wojciech Samulowski (ówczesny wójt), Władysław Umbras i ks. Jerzy Hajduga. Na początku istnienia „Gazeta Gietrzwałdzka” była wydawana przez osoby prywatne. Pierwsze siedem numerów sponsorowali Krystyna i Marek Gardzielewscy, numer ósmy – Halina i Mariusz Brzezińscy oraz Zygmunt Weronko, numer dziewiąty – Kazimierz Błaszczyński. Po ukazaniu się czternastu numerów zespół rozpadł się i nastąpiła półroczna przerwa w wydawaniu „Gazety Gietrzwałdzkiej”. Piętnasty numer ukazał się w grudniu 1991 r.

Dwa razy zmieniono format – w 1994 na większy, a w 2010 powrócono do pierwotnego formatu A4. Od 2001 r. pismo ma ISSN 1641-1595. Objętość pisma zmieniała się – na początku były to cztery strony, potem zwiększono ją do sześciu i ośmiu stron.

Pismo brało udział w trzech edycjach konkursu prasy lokalnej „O Ryzę Papieru”, zdobywając wyróżnienia:

Kontrowersje

Do września 2016 r. Gazeta była przygotowywana, drukowana i dystrybuowana przez Gminny Ośrodek Kultury w Gietrzwałdzie. Od 1 września 2016 roku pismo zostało zarejestrowane w rejestrze sądowym dla czasopism, zgodnie z wymogami Ustawy Prawo prasowe, pod numerem 959. Obecnie trwa spór prawny, dotyczący prawa do używania nazwy "Gazeta Gietrzwałdzka". Do Sądu Okręgowego w Olsztynie został złożony wniosek o wznowienie postępowania w celu uchylenia rejestracji wydawania tytułu prasowego „Gazeta Gietrzwałdzka”, dokonanej przez Pawła Kota. Powodem ma być - według powództwa - naruszenie praw autorskich do samego tytułu "Gazeta Gietrzwałdzka" oraz podtytułu "Gmina pełna cudów". Przedmiotem odrębnego postępowania jest wniosek o wydanie sądowego zakazu korzystania z cudzej własności intelektualnej. [1]
Z kolei do Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie został złożony wniosek o ściganie z urzędu sprawców nielegalnego wydawania prasy (dotyczy wydawania "Gazety Gietrzwałdzkiej" w okresie przed rejestracją, a więc przed przed 1 września 2016 r.).

Oświadczenie wójta gminy Gietrzwałd

Oświadczenie redaktor naczelnej Teresy Samulowskiej

Tematyka

„Gazeta Gietrzwałdza” informuje o wszelkich wydarzeniach z życia gminy:

  • działalności samorządu
  • wydarzeniach kulturalnych
  • imprezach sportowych

Bibliografia

  1. Dramiński, Andrzej: By sprawy nas szczegółowo dotyczące... / Andrzej Dramiński // „Gazeta Gietrzwałdzka”. – 2009, nr 10/11, s. 1-2.
  2. Dramiński, Andrzej: Tatko z pomnika uśmiecha się i cieszy : razem z dostawami chleba jechała „Gazeta Gietrzwałdzka” / Andrzej Dramiński // „Bez Wierszówki”. – 2009, nr 3/4, s. 12-13.
  3. Kukuć, Zbigniew: Jubileusz XX-lecia Gazety Gietrzwałdzkiej / Zbigniew Kukuć ; rozm. Bożena Umbras // „Gazeta Gietrzwałdzka”. – 2010, nr 19, s. 1.
  4. Gardzielewski, Marek: Wszystko zaczęło się od gazety / Marek Gardzielewski ; rozm. Elżbieta Krzyżanowska. – Il. // „Gazeta Gietrzwałdzka”. – 1999, nr 9, s. 3.
  5. Setka! // „Gazeta Gietrzwałdzka”. – 1995, nr 100, s. 1.

Przypisy

  1. Informacja nadesłana przez Teresę Samulowską.