Forum Kultury Warmii i Mazur: Różnice pomiędzy wersjami

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
[wersja przejrzana][wersja przejrzana]
(Rok2014)
(VI Forum 2013)
Linia 45: Linia 45:
 
Najistotniejszą chyba konkluzją spotkania było stwierdzenie, że aby tworzyć z misją i wciąż mieć odbiorców tych projektów, należy zacząć od edukacji kulturalnej jak najwcześniej. Należy zacząć wspólne kształtowanie gustu artystycznego Polaków i dbać o to, aby mieli wybór, aby instytucje i jednostki związane z kulturą nie rezygnowały z misji, wspierały wartościowe projekty, bo w przeciwnym razie potrzeba obcowania z kulturą na wysokim poziomie zaniknie, przytłoczona opłacalną, ale bardzo ubogą w treści kulturą rynsztoka.
 
Najistotniejszą chyba konkluzją spotkania było stwierdzenie, że aby tworzyć z misją i wciąż mieć odbiorców tych projektów, należy zacząć od edukacji kulturalnej jak najwcześniej. Należy zacząć wspólne kształtowanie gustu artystycznego Polaków i dbać o to, aby mieli wybór, aby instytucje i jednostki związane z kulturą nie rezygnowały z misji, wspierały wartościowe projekty, bo w przeciwnym razie potrzeba obcowania z kulturą na wysokim poziomie zaniknie, przytłoczona opłacalną, ale bardzo ubogą w treści kulturą rynsztoka.
  
Szansą dla kultury z misją ma być również [[WaMa Film Festival]], który, jak zapowiedzieli na Forum jego pomysłodawcy, swoją pierwszą odsłonę będzie miał w październiku 2014 roku <ref>Materiał na stronie PortalFilmowy.pl [http://www.portalfilmowy.pl/wydarzenia,5,16793,1,1,Jerzy-Hoffman-ambasadorem-WAMA-Film-Festival.html]</ref>.
+
Szansą dla kultury z misją ma być również [[WAMA Film Festival]], który, jak zapowiedzieli na Forum jego pomysłodawcy, swoją pierwszą odsłonę będzie miał w październiku 2014 roku <ref>Materiał na stronie PortalFilmowy.pl [http://www.portalfilmowy.pl/wydarzenia,5,16793,1,1,Jerzy-Hoffman-ambasadorem-WAMA-Film-Festival.html]</ref>.
  
 
===VII Forum 2014===
 
===VII Forum 2014===

Wersja z 13:39, 28 paź 2014

Baner Forum Kultury Warmii i Mazur
(Źródło: Urząd Wojewódzki w Olsztynie)

Konferencja omawiająca współczesne problemy dotyczących szeroko pojętej kultury regionu Warmii i Mazur. Towarzyszy jej hasło'...są solą te ziemi'

Organizator

Wojewoda Warmińsko-Mazurski

Historia

I Forum 2008

I Forum Kultury Warmii i Mazur
(Źródło: Urząd Wojewódzki w Olsztynie)

W naszym regionie, było wiele inicjatyw kulturalnych, żadna jednak nie przyjęła formuły zaproponowanej przez wojewodę: zaproszenia do wzięcia udziału w Forum artystów, którzy albo pochodzą z naszego regionu, albo go wybrali porzucając zgiełk wielkich miast. Są to naprawdę wielkie nazwiska ludzi, którzy swoimi talentami, twórczością i pracą wzbogacają oraz upiększają nasze życie. Forum miało charakter niespiesznej rozmowy, wymiany myśli, wysłuchania tego, co mają do powiedzenia i zaproponowania artyści. Goście proszeni byli o podzielenie się swoimi refleksjami o miejscu, które wybrali do życia i tworzenia, odpowiedzi na pytanie, co jest takiego magicznego w Warmii i Mazurach, że wyzwala twórczą energię?

II Forum 2009

II Forum Kultury Warmii i Mazur
(Źródło: Urząd Wojewódzki w Olsztynie)

Przebiegało hasłem „Mistrzowie i uczniowie”. Wzięli w niej udział najświetniejsi przedstawiciele świata kultury oraz studenci Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i Studium Aktorskiego. Mistrzowie wspominali swoich mistrzów, przewodników drogi zawodowej i artystycznej. Padły uwagi, że w dzisiejszych czasach kultu młodości to raczej starzy mistrzowie mają więcej problemów z tzw. przebiciem się, niż młodzi. Podkreślano wagę kontaktów międzypokoleniowych. Artyści poruszali tak ważkie problemy, jak konieczność podjęcia wysiłków, by zła, nieprzemyślana architektura nie zniszczyła tego, co najcenniejsze i najpiękniejsze w naszym kraju i regionie. Zwracano uwagę na brak okazji i miejsca do twórczej wymiany myśli, na coraz bardziej wszechobecny kicz.

III Forum 2010

III Forum Kultury Warmii i Mazur
(Źródło: Urząd Wojewódzki w Olsztynie)

Przebiegało pod hasłem „20 lat kultury w samorządach – próba bilansu”. W merytorycznej dyskusji, oprócz artystów, wzięli udział przedstawiciele samorządów różnych szczebli. Uczestnicy dyskusji zwrócili uwagę na problem finansowania kultury. 20-letnie doświadczenia bowiem pokazały, że potrzebna jest zmiana sposobów jej finansowania. Zastanawiano się, czy wszystkie instytucje kultury są potrzebne, które powinny zostać w niezmienionym kształcie funkcjonowania, a które powinny zostać zrestrukturyzowane. W coraz większym stopniu odczuwany jest brak menedżerów kultury i padł wniosek, by Uniwersytet Warmińsko-Mazurski kształcił kadry, które kulturą potrafiłyby nowocześnie zarządzać. Artyści ubolewali, że konieczność zabiegania o pieniądze odbija się negatywnie na ich twórczości oraz na jakości zespołów, którymi kierują. Podkreślono, że największą wartością w sztuce, w kierowaniu placówką kulturalną jest wolność, a jej warunkiem odwaga w przełamywaniu stereotypów, proponowaniu rzeczy nowych. Ważne jest, by samorządy dawały menedżerom kultury poczucie wolności w podejmowaniu decyzji, a jednocześnie dobrze administrowały instytucje kultury.

IV Forum 2011

IV Forum Kultury Warmii i Mazur
(Źródło: Urząd Wojewódzki w Olsztynie)

Przebiegało pod hasłem: „Praktykowanie kultury. Czy Warmię i Mazury stać na oryginalny produkt kulturalny?” Temat wywołał wiele emocji.. Podkreślano zgodnie, że w naszym województwie mieszkają lub tworzą artyści o nieograniczonej wyobraźni i talentach, ale o ograniczonych możliwościach finansowania działalności artystycznej. Zwrócono uwagę, że pieniędzy na kulturę nie jest wcale tak mało. Natomiast dużym problemem jest brak strategii , wizji i menedżerów kultury, którzy potrafiliby promować i finansować najwartościowsze przedsięwzięcia mogące być „znakiem firmowym” Warmii, Mazur i Powiśla.

V Forum 2012

V Forum Kultury Warmii i Mazur
(Źródło: Urząd Wojewódzki w Olsztynie)

Przebiegało pod hasłem „Jakiej kultury potrzebują Polacy?” Zdaniem dyskutantów najbardziej Polacy potrzebują kultury osobistej. Jej brak widoczny jest wszędzie– w domach, środkach komunikacji publicznej. Mało komu przeszkadza wszechobecny kicz i koszmarne reklamy, brzydka architektura, brak przyjaznych rozwiązań urbanistycznych. Zastanawiano się jak wyglądałby rynek książki, gdyby sięgało po lektury blisko dwa miliony studentów. Skonstatowano, że nadmiar wolności prowadzi nas do bankructwa estetycznego. Podkreślano, że inicjatywa jest po stronie artystów, którzy winni są tworzyć dzieła będące w stanie zainteresować odbiorców. Ale bez schlebiania im, pozwalając wyrabiać lepszy gust niż narzucany m.in. przez telewizję. Postulowano, żeby o wydawaniu pieniędzy na kulturę decydowali ludzie, którzy się na niej znają, a nie z racji zajmowanych stanowisk.

Apelowano, by ludzie kulturalni mieli wreszcie coś do powiedzenia w naszym kraju. Ubolewano ,że jest społeczne przyzwolenie na to, by politycy, dziennikarze, ludzie mający dostęp do mediów posługiwali się fatalną polszczyzną, promowali złe wychowanie. Padł pomysł, by wymyślić w regionie imprezę na międzynarodową skalę, która wypromuje województwo, np. forum wspólnoty środkowoeuropejskiej.

Podczas forum padła deklaracja utworzenia Akademickiego Centrum Kultury.

VI Forum 2013

„Misja czy produkcja – dla kogo tworzą dzisiaj artyści?” – to pytanie stało się myślą przewodnią VI Forum Kultury Warmii i Mazur „…są solą tej ziemi”, na które, jak co roku, pomysłodawca Forum, wojewoda Marian Podziewski, zaprosił znanych i cenionych artystów i animatorów kultury. Tegoroczną dyskusję, która jest nieodłącznym elementem wrześniowych spotkań, przewrotnie rozpoczął kierownik działu kultury tygodnika „Polityka” Zdzisław Pietrasik, który odwracając myśl przewodnią Forum zapytał: Jakich odbiorców potrzebują i oczekują twórcy? Twórcy zgodnie twierdzili, że coraz więcej jest w kulturze treści rynsztokowych, które z łatwością i przy powszechnym przyzwoleniu wypierają treści istotne – związane z tradycją i kulturą narodu.

Najistotniejszą chyba konkluzją spotkania było stwierdzenie, że aby tworzyć z misją i wciąż mieć odbiorców tych projektów, należy zacząć od edukacji kulturalnej jak najwcześniej. Należy zacząć wspólne kształtowanie gustu artystycznego Polaków i dbać o to, aby mieli wybór, aby instytucje i jednostki związane z kulturą nie rezygnowały z misji, wspierały wartościowe projekty, bo w przeciwnym razie potrzeba obcowania z kulturą na wysokim poziomie zaniknie, przytłoczona opłacalną, ale bardzo ubogą w treści kulturą rynsztoka.

Szansą dla kultury z misją ma być również WAMA Film Festival, który, jak zapowiedzieli na Forum jego pomysłodawcy, swoją pierwszą odsłonę będzie miał w październiku 2014 roku [1].

VII Forum 2014

Jak polska kultura korzysta z odzyskanej 25 lat temu wolności? – to ważkie pytanie było hasłem VII Forum Kultury Regionu Warmii i Mazur. Zadał je powiązanym z województwem warmińsko-mazurskim artystom, Marian Podziewski, wojewoda warmińsko-mazurski.

W dyskusji forumowiczów moderowanej przez red. Zdzisława Pietrasika, m.in. krytyka filmowego i teatralnego, szukano odpowiedzi na to pytanie. Wśrod wielu wypowiedzi nam najbardziej zapadła w pamięć autorstwa reżysera Janusza Majewskiego: „Dawniej twórcy mieli lepiej, ale ja wolę dzisiejszą rzeczywistość”.

Przebieg

Podczas każdego Forum artyści mają okazję poruszenia ważkich problemów dotyczących szeroko pojętej kultury.

Zasady i kapituła

Goście specjalni Forum Kultury Warmii i Mazur ...są solą tej ziemi..:

Laureaci

Tradycją spotkań stało się wręczanie odznaczeń państwowych i resortowych.

Rok 2010

Na wniosek wojewody Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał Januszowi Wierzyńskiemu, artyście plastykowi Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze - Gloria Artis", Krystynie Rutkowskiej, wieloletniej dyrektorce BWA w Olsztynie oraz księdzu Witoldowi Twardzikowi, proboszczowi Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Pasymiu

Odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej":

Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze - Gloria Artis" otrzymał Artur Milian, profesor sztuk muzycznych.

Rok 2011

Na wniosek wojewody postanowieniem Prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego, za wybitne osiągnięcia w działalności państwowej, publicznej i społecznej Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał Janusz Przybylski, wybitny dyrygent i pedagog, koncertujący w kraju i zagranicą Za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej Srebrny Krzyż Zasługi otrzymał Mirosław Słapik, dyrektor Fundacji Rozwoju Regionu w Gołdapi.

Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis" przyznany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego na wniosek wojewody otrzymał Wojciech Malajkat, znany aktor i reżyser.

Odznaki „Zasłużonych dla Kultury Polskiej" otrzymali Barbara Grąziewicz-Chludzińska, twórczyni i wieloletnia dyrektorka Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie, prezes Fundacji „Dziedzictwo nasze", ksiądz Stanisław Jasiński, proboszcz Parafii św. Bartłomieja w Jezioranach za dbałość i remontowanie zabytków sakralnych na terenie parafii, fotografik Wacław Kapusto, Beata Makuch, dyrektor Ełckiego Centrum Kultury młodzieży, Piotr Szwedes, aktor wywodzący się z Lidzbarka Warmińskiego, Bogumił Osiński, dziennikarz telewizyjny i krytyk filmowy.

Rok 2013

Wśród zaproszonych na VI Forum gości znaleźli się twórcy, których wojewoda wyróżnił w sposób szczególny – wręczając przyznane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaki Zasłużony dla Kultury Polskiej. W tym roku te zaszczytne wyróżnienia z rąk wojewody odebrali: Aleksander Wołos, Joanna Wilengowska, Ewa Zdrojkowska, Wiesław Nideraus i Wojciech Ogrodziński.

Wojewoda wręczył też, po raz pierwszy, specjalne statuetki Pegaza jako wyraz wdzięczności za twórczy wkład w kształtowanie kultury Warmii i Mazur. Te szczególne wyróżnienia ustanowione przez wojewodę jako pierwsi otrzymali: Jerzy Hoffman, Janusz Majewski, Jerzy Satanowski, Wacław Kapusto, Andrzej Fabisiak oraz zespół Enej.

Rok 2014

Na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, nadanymi przez Prezydenta RP Krzyżami Zasługi odznaczeni zostali:Marek Marcinkowski,dyrektor MOK w Olsztynie, Krzysztof Stachowski, dyrektor CEiIK w Olsztynie, Mirosław Siedler, dyrektor Teatru im. Sewruka w Elblągu.

Brązowe Medale Zasłużony Kulturze Gloria Artis otrzymali: Jan Wiktor Sienkiewicz , historyk sztuki, prof.UMK w Toruniu, Piotr Sułkowski, dyrektor Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej.

Odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej uhonorowana została: Ewa Mazgal, dziennikarka Gazety Olsztyńskiej

Z okazji jubileuszu 35-lecia pracy artystycznej, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał nagrody finansowe małżeństwu plastyków Mirosławie Smerek-Bieleckiej i Janowi Bieleckiemu.

Statuetką Pegaza za twórcze osiągnięcia w kulturze Warmii i Mazur, wojewoda uhonorował: Volodymira Denekę, prezesa Zespołu Tańca Ludowego „Czeremosz” z Węgorzewa, Agatę Dowhań, kierownika artystycznego zespołu wokalnego „Sukces”, Jerzego Niemczuka, scenarzystę, Rafała Olbińskiego, malarza, grafika, światowej sławy twórcę plakatów, Anetę Olender, dziennikarkę TVP Olsztyn, Jerzego Satanowskiego, kompozytora.

Multimedia

Film podsumowujący cztery edycje Forum (2008-2012).

Zobacz też

  • Relacja filmowa z IV Forum na eŚwiatowid.pl [2]

Siedziba

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Al. Marsz Piłsudskiego 7/9
10-575 Olsztyn
tel. centrala: 89 523 22 00
www.wm.uw.olsztyn.pl

Zobacz

Przypisy

  1. Materiał na stronie PortalFilmowy.pl [1]