Festiwal Filozofii - 2009

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Fest1.jpg

Druga edycja ogólnopolskiej, kilkumodułowej imprezy tematycznej o charakterze popularnonaukowym, pn. Festiwal Filozofii, zorganizowana w dniach 7-12 września 2009 r. w Centrum Nauk Humanistycznych (Kortowo) Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Temat

Filozofia: ogląd, namysł, krytyka?

Organizatorzy

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Opis

Moduł główny opisywanej imprezy stanowiła konferencja z udziałem pracowników naukowych z całej Polski – w tym z województwa warmińsko-mazurskiego. Z konferencją związane były imprezy towarzyszące o charakterze artystycznym.

Przebieg

 • otwarcie konferencji (udział: prof. Szczepan Figiel, prof. Aleksander Kiklewicz, prof. Ewa Starzyńska-Kościuszko, prof. dr hab. Bogdan Banasiak).
 • Wykłady:
  • prof. Bogdana Banasiak (Uniwersytet Łódzki) pt. O kształtach filozofowania
  • prof. Jana Hartmana (Uniwersytet Jagielloński) pt. Filozofia ostatnia
  • prof. Krzysztofa Kościuszko (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) pt. Chaotyczno-deterministyczna wersja Trzeciej Kultury
  • prof. Małgorzaty Kowalskiej (Uniwersytet w Białymstoku) pt. Filozofia jako krytyka: między bezinteresownością a zaangażowaniem
  • prof. Jacka Migasińskiego (Uniwersytet Warszawski) pt. Glejt na wielkość, czyli patent na filozofię
  • prof. Pawła Pieniążka (Uniwersytet Łódzki) pt. Filozofia: wzlot, udręka i nieczyste sumienie
  • prof. Cezarego Wodzińskiego (Polska Akademia Nauk) pt. Już po filozofii
 • Wykłady panelowe:
  • dr Jadwigi Błahut-Prusik (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) pt. Czy renesans filozofii społecznej?
  • mgr. Bartłomieja Błesznowskiego (Uniwersytet Warszawski) pt. „Poza przemocą i poza prawem" – Giorgio Agambena reaktywacja filozofii politycznej
  • mgr. Marcina Marii Bogusławskiego (Uniwersytet Łódzki) pt. Michel Serres. Filozofia (wobec) New Age’u
  • dra Pawła Bytniewskiego (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) pt. Hermeneutyka jako kres krytyki
  • mgra Sebastiana Damy (Uniwersytet Gdański) pt. W poszukiwaniu sensu. Racjonalizm i co dalej?
  • dra Mateusza Falkowskiego (Uniwersytet Warszawski) pt. Zarządzanie, wiara, pojęcie. O tym, co zostało jeszcze do pomyślenia
  • dra Ryszarda Gaja (Uniwersytet w Białymstoku) pt. Filozofia życia i życie jako filozofia. O aktualności racjowitalizmu Jose Ortegi y Gasseta
  • Michała Tomasza Godziszewskiego (Uniwersytet Warszawski) pt. Jakiej filozofii nie potrzebujemy – uwagi o „myśleniu postsekularnym”
  • mgr. Stanisława Gromadzkiego (Uniwersytet Warszawski) pt. Filozofia osobista
  • prof. Adama Grzelińskiego (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) pt. Człowiek i natura. Krytyczny wymiar filozofii Berkeleya
  • mgr. Kajetana Marii Jaksendera (Uniwersytet Jagielloński) pt. Michel Foucault: filozofia jako tworzenie fikcji...
  • prof. Adama Karpińskiego (Uniwersytet Gdański) pt. Próba fenomenologicznego opisu współczesnego bytu społecznego
  • prof. Leszek Kleszcz (Uniwersytet Wrocławski) pt. Pochwała cynizmu
  • dr Paweł Korobczak (Uniwersytet Wrocławski) pt. W miejsce filozofii
  • mgr Wojciech Kruszelnicki (Dolnośląska Szkoła Wyższa) pt. Pojęcie refleksyjności w socjologii współczesnej
  • mgr Mateusz Kuc (Polska Akademia Nauk) pt. Filozofia na brzegu myśli
  • dr Andrzej Kucner (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) pt. Tożsamość i jedność filozofii życia
  • dr Mariola Kuszyk-Bytniewska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) pt. Granice oglądu – Pierre’a Bourdieu krytyka rozumu scholastycznego
  • prof. Włodzimierz Lorenc (Uniwersytet Warszawski) pt. Filozofie skończoności. Zmierzch idei absolutu i skłonności do absolutyzowania
  • mgr Jakub Majmurek (Polska Akademia Nauk) pt. Kant, Foucault, krytyka
  • dr Barbara Markowska (Collegium Civitas w Warszawie) pt. Moc prawa i siła bezdomności. Filozofia jako prawo (do) sprawiedliwości
  • dr Rafał Michalski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) pt. Narodziny antropologii filozoficznej w Niemczech
  • prof. Jadwiga Mizińska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) pt. Intymność filozofowania
  • Tymoteusz Onyszkiewicz (Instytut Stosowanych Nauk Społecznych w Warszawie) pt. Umiłowanie mądrości jako praktyka istnienia
  • prof. Aleksandra Pawliszyn (Uniwersytet Gdański) pt. Gra niewyrażalnego źródła filozofii - niepoważna igraszka?
  • mgr Małgorzata Izabela Rećko (Uniwersytet Warszawski) pt. Filozofia i filozof w transgresyjnej grze kulturowej. Współczesne problemy rozumienia i przedstawiania
  • mgr Sebastian Richert (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) pt. Nowa filozofia podmiotu? Zerwanie lub kontynuacja
  • dr Adam Sawicki (Politechnika Białostocka) pt. Profetyczny wymiar rosyjskiej filozofii religijnej
  • dr Dorota Sepczyńska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) pt. Filozofia tolerancji wobec filozofii – liberalizm polityczny Johna Rawlesa
  • prof. Leszek Sosnowski (Uniwersytet Jagielloński) pt. Sztuka z ducha Natury. Od Descartesa do Sade’a - Rousseau
  • prof. Stefan Symotiuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) pt. Filozofia a ironia, jowialność, rubaszność
  • dr Xymena Synak-Pskit (Uniwersytet Gdański) pt. O oglądzie fenomenalnym: ekspozycja – doświadczenie – ostensja. Wokół J. Derridy
  • mgr Oskar Szwabowski (Szczecin) pt. Filozofia jako luksus i radykalna odpowiedź
  • mgr Paulina Tendera (Uniwersytet Jagielloński) pt. Elementy metafizyki światła w filozofii G.W.F. Hegla
  • dr Jan Wadowski (Politechnika Wrocławska) pt. Filozofia jako współmyślenie
  • dr Piotr Wasyluk (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) pt. Czy można mówić o kryzysie filozofii dziejów?
  • dr Ilias Wrazas (Uniwersytet Wrocławski) pt. Cornelius Castoriadis i filozofia
  • mgr Łukasz Wróbel (Uniwersytet Warszawski) pt. Ergon i energeia a Heglowska encyklopedia nauk filozoficznych
  • mgr Bartosz Zalepiński (Uniwersytet Łódzki) pt. Projekt filozofii budującej" a filozofia systematyczna w ujęciu Richarda Rorty’ego
  • mgr Jacek Zalewski (Lublin) pt. Filozofia z marginesu
  • dr Tomasz Załuski (Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi) pt. Jean-Luc Nancy: filozofia i kreacja świata
  • dr Beata Zielewska-Rudnicka (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) pt. Źródła filozofii rosyjskiej (Literatura jako źródło filozofii rosyjskiej)
  • prof. Grażyna Żurkowska (Uniwersytet Rzeszowski) pt. Czy filozofia musi być cyniczna? Stan filozofii po Wielkim Rozbiorze i drogi wyjścia
 • Panel dyskusyjny:
  • Temat: O stanie filozofii (moderatorzy: Bogdan Banasiak, M. Kardasińska)
 • Imprezy towarzyszące:
  • instalacja multimedialna autorstwa olsztyńskiego plastyka Antka Grzybka
  • projekcja filmu pt. Fenomenologia prawdy (Phenomenology of Truth, reż. i scen. Paweł Kuczyński, 2008)
  • koncert Iliasa Wrazasa (wokal, gitara akustyczna)
  • program pt. Trudności oczywistości w wykonaniu zespołu rapowo-hiphopowego Niczym kru z Gdańska, działającego przy Gdańskim Ośrodku Badań Hermeneutycznych Uniwersytetu Gdańskiego
  • towarzyski mecz piłki nożnej
  • zorganizowane wycieczki po Olsztynie i Kortowie.

Bibliografia

 1. Tendera, Paulina: Festiwal Filozofii: "Filozofia - ogląd, namysł, krytyka?" Olsztyn, Kortowo 7-12 września 2009 (sprawozdanie z konferencji) / Paulina Tendera // „Kwartalnik Filozoficzny”. - 2009, z. 4, s. 116-118. 2001-2010