Ełckie Spotkania z Filmem Przyrodniczym

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Ełckie Spotkania z Filmem Przyrodniczym 2009 r. Źródło: [1]
Ełckie Spotkania z Filmem Przyrodniczym 2011 r., Źródło: [2]

Festiwal popularyzujący środowisko naturalne człowieka oraz poszerzający kulturę filmową odbiorców, organizowany w Ełku od 2007 r.

Organizatorzy

  • Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku
  • Ełckie Stowarzyszenie Ekologiczne

Cele

  • Budowanie więzi człowieka z otaczającym środowiskiem
  • Budzenie wrażliwości na piękno środowiska
  • Kształtowanie przyjaznych postaw wobec środowiska naturalnego

Opis

Projekt zrealizowany z udziałem twórców filmów przyrodniczych. W Spotkaniach brali udział Joanna Wierzbicka, Artur Tabor, Maciej Faflak, Krystian Matysek, Tomasz i Michał Ogrodowczyk, Tomasz Kłosowski, Piotr Dombrowski, Artur Wiatr, fotografowie, filmowcy, przyrodnicy. Projekcje filmów przyrodniczych kończyły spotkania i dyskusje z ich autorami. Filmowcy pokazywali sprzęt wykorzystywany do pracy w terenie, opowiadali o zwierzętach. Od 2010 r. poza projekcjami w Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku, projekcje filmów i spotkania z filmowcami organizowane są również w szkołach w Gołdapi i Olecku. Spotkania cieszą się dużym zainteresowaniem i czynnym udziałem publiczności.

Edycje