Dzień Działacza Kultury 1982 w Olsztynie

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
DDK1.jpg

Doroczne święto dedykowane ludziom wyjątkowo zaangażowanym w kwestie promocji i popularyzacji kultury – zwłaszcza związanej z piśmiennictwem – zorganizowane jako specjalna impreza okolicznościowa 22 maja 1982 r. w Olsztynie.

Przebieg

Opisywana edycja święta odbyła się w ramach dorocznych Dni Kultury, Oświaty, Książki i Prasy, czyli okresu wypełniony imprezami związanymi z promocją i popularyzacją szeroko pojmowanej kultury. Jedną z takich imprez był również Dzień Działacza Kultury, niejako podsumowujący całość obchodów. W sobotę 22 maja w olsztyńskim Muzeum Warmii i Mazur (Sala Kopernikowska) odbyły się główne wojewódzkie uroczystości. W imprezie uczestniczyli przedstawiciele partii i stronnictw politycznych (m.in. sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Tadeusz Jelski) oraz władz administracyjnych (m.in. wicewojewoda Jan Chudy, pełnomocnik Komitetu Obron Kraju, pułkownik Henryk Święcicki, Prezydent Olsztyna, Marek Różycki). Nagrodzono reprezentantów środowisk kultury oraz pracowników instytucji i placówek jej upowszechniania, wręczając odznaczenia państwowe, resortowe i regionalne, nagrody wojewódzkie oraz dyplomy ministra. Całość zainicjowało wystąpienie dyrektora wydziału Kultury i Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, Bolesława Karpowicza, następnie zaś – wicewojewody Jana Chudego.

Nagrody i odznaczenia

Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski

Złote Krzyże Zasługi

Srebrne Krzyże Zasługi

Odznaczenia „Zasłużonym dla Warmii i Mazur”

Odznaczenia „Zasłużony Działacz Kultury”

Nagrody wojewódzkie za osiągnięcia twórcze i upowszechnianie kultury

Honorowy Dyplom Ministra Kultury i Sztuki

W kończącej uroczystość części artystycznej wystąpiła Grupa „Ex” Stefana Brzozowskiego.

Bibliografia

  1. SEG: Święto twórców i działaczy kultury SEG / // „Gazeta Olsztyńska”. – 1982, nr 101, s. 1, 4.