Dzień Działacza Kultury 1980 w Olsztynie

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
DDK2.jpg

Doroczne święto dedykowane ludziom wyjątkowo zaangażowanym w kwestie promocji i popularyzacji kultury – zwłaszcza związanej z piśmiennictwem – zorganizowane jako specjalna impreza okolicznościowa 25 maja 1980 r. w Olsztynie.

Przebieg

Opisywana edycja święta odbyła się w ramach dorocznych Dni Kultury, Oświaty, Książki i Prasy, czyli okresu wypełnionego imprezami związanymi z promocją i popularyzacją szeroko pojmowanej kultury. Jedną z takich imprez był również Dzień Działacza Kultury, niejako podsumowujący całość miesiąca kultury. W sobotę 25 maja w sali olsztyńskiego Teatrze im. Stefana Jaracza odbyły się główne wojewódzkie uroczystości. W obecności przedstawicieli partii i stronnictw politycznych z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Wojewódzkiej Rady Narodowej, Edmundem Wojnowskim, nagrodzono reprezentantów środowisk kultury oraz pracowników instytucji i placówek jej upowszechniania. Wręczono odznaczenia państwowe, resortowe i regionalne, nagrody wojewódzkie oraz dyplomy ministra. Całość zaininicjowało wystąpienie dyrektora wydziału Kultury i Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, Bolesława Karpowicza, następnie zaś Edmunda Wojnowskiego. Jako pierwsze, odbyło się wręczenie Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski Zespołowi Pieśni i Tańca „Olsztyn” za zasługi w upowszechnianiu folkloru ziemi olsztyńskiej.

Nagrody i odznaczenia

Srebrne Krzyże Zasługi

Brązowe Krzyże Zasługi

Odznaczenia „Zasłużony Działacz Kultury”

Odznaczenia wręczał wocewojewoda Mieczysław Łomanowski.

Odznaczenia „Zasłużonym dla Warmii i Mazur”

Dekoracji dokonał prezes WK SD, wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej, Szczepan Styranowski.

Odznaki „Za zasługi dla rozwoju dziennikarstwa i SDP”

Odznaki wręczył wiceprezes Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy PolskichRyszard Nowicki.

Medal Ignacego Krasickiego

Dekoracji dokonał prezes Oddziału Zarządu Związku Literatów Polskich, Leonard Turkowski – za zasługi w upowszechnianiu literatury. Końcową mowę w imieniu odznaczonych wygłosiła Maria Tarnowska. Na zakończenie uroczystości odczytano listy gratulacyjne nadesłane do redakcji czasopism „Warmia i Mazury” oraz „Nasza Wieś” oraz listę działaczy kultury, nagrodzonych nagrodami pieniężnymi. Finał imprezy stanowił spektakl w wykonaniu aktorów olsztyńskiego Teatru im. Stefana Jaracza pt. Zielony Gil Tirso de Moliny.

Bibliografia

  1. SEG: Święto działaczy kultury / SEG // „Gazeta Olsztyńska”. – 1980, nr 124, s. 1, 2.