Dzień Działacza Kultury 1973 we Fromborku

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
DDK2.jpg
Źródło: Ze zbiorów WBP w Olsztynie

Doroczne święto dedykowane ludziom wyjątkowo zaangażowanym w kwestie promocji i popularyzacji kultury – zwłaszcza związanej z naukami humanistycznymi i piśmiennictwem – zorganizowane jako specjalna impreza okolicznościowa 4 czerwca 1973 r. we Fromborku.

Przebieg

Opisywana edycja święta odbyła się na terenach Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku w obecności przedstawicieli lokalnych władz samorządowych i administracyjnych, muzealników, bibliotekarzy, pracowników regionalnych placówek i instytucji kultury oraz delegatów stowarzyszeń i organizacji kulturalno-społecznych. Na program opisywanej imprezy składała się część oficjalna, m.in. związana z dekoracją zasłużonych dla kultury Warmii i Mazur, część odczytowa oraz artystyczna..

Przebieg

 • w Wieży Radziejowskiego:
  • otwarcie Planetarium oraz wystawy stałej o tematyce astronomiczno-astronautycznej
  • referat Lucjana Czubiela, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, nt. historii obiektu oraz odbudowy Wzgórza Fromborskiego
 • w Pałacu Ferbera:
  • referat okolicznościowy Andrzeja Bukowskiego
  • wręczenie medali i nagród zasłużonym działaczom kultury
  • przekazanie przez Spółdzielnię „Artes” gobelinu dla Muzeum we Fromborku
  • koncert muzyczny w wykonaniu artystów Państwowej Filharmonii i Opery Bałtyckiej w Gdańsku

Bibliografia

 1. Powiatowe uroczystości Dnia Działacza Kultury : [zaproszenie] //W: zbiory dokumentów życia społecznego WBP w Olsztynie; nr 100/09/11.