Dzień Działacza Kultury 1953 w Olsztynie

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
DDK2.jpg

Doroczne święto dedykowane ludziom wyjątkowo zaangażowanym w kwestie promocji i popularyzacji kultury – zwłaszcza związanej z piśmiennictwem – zorganizowane jako specjalna impreza okolicznościowa 6 lipca 1953 r. w Olsztynie.

Przebieg

Opisywana edycja święta odbyła się w olsztyńskim ratuszu, w sali obrad Miejskiej Rady Narodowej. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele partii i stronnictw politycznych, m.in. kierownik Wydziału Kultury Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, Eugeniusz Zawadzki, oraz władze administracyjne województwa, tzw. „aktyw kulturalny regionu”. Na imprezę zaproszono również delegację chóru ukraińskiego. Dekoracji pracowników instytucji i placówek upowszechniania kultury odznaczeniami państwowymi dokonał zastępca Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, p. Kruzel. Całość zainicjowało wystąpienie Eugeniusza Zawadzkiego.

Nagrody i odznaczenia

Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski

Srebrny Krzyż Zasługi

Brązowy Krzyż Zasługi

Przy okazji celebracji opisywanej uroczystości powołano także olsztyński Klub Literacki. W skład zarządu weszli:

Bibliografia

  1. Olsztyńscy działacze kultury otrzymali wysokie odznaczenia // „Życie Olsztyńskie”. – 1953, z dn. 8 lipca, s. 1.