Danuta Zaklikowska

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

(1929- ) - malarka

Biografia

Urodzona w 1929 r. Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie. Mąż, Janusz (1949- ), jest artystą plastykiem amatorem. Oboje są mieszkańcami Olsztyna. Brak danych nt. dalszej działalności artystycznej twórców.

Twórczość

Piśmiennictwo zarejestrowało powstanie dwóch cykli obrazów autorstwa Zaklikowskich:

  • Canada – artystyczna reminiscencja podróży w 1979 r. do wschodnich prowincji Quebecu i Ontario. Wizerunki stanowią malarski zapis z obserwacji obojga artystów kanadyjskich metropolii, plenerów oraz ludzkich twarzy. Artyści oddają w swoich pejzażach przede wszystkim piękno i dzikość kanadyjskiej przyrody zderzając ją z cywilizacją przedstawioną na obrazach z motywem architektonicznym.
  • Kosmos – kompozycje olejne powstałe w l. 1978-1980. Stanowią cykl przedstawień motywu „człowiek-odwieczny naukowiec poszukujący odzewu w pustce kosmosu”. Zaklikowscy tłumaczą ten fragment swojej twórczości jako rozwinięcie metaforycznego okrzyku ludzkości „Jesteśmy myślimy”, jako swoistą trawestację kartezjańskiego „Myślę, więc jestem” rozciągniętego w przestrzeni i czasie.

Wystawy

Bibliografia

  1. Wystawa malarstwa Danuty i Janusza Zaklikowskich. - Olsztyn: Klub Międzynarodowej Prasy i Książki, 1980.