Chwała Polsce w Orężu i Śpiewie

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Źródło: Ze zbiorów WBP w Olsztynie

Jednodniowa impreza artystyczno-edukacyjna, związana tematycznie z dorocznymi Obchodami Jubileuszu Bitwy pod Grunwaldem, zwycięskiego średniowiecznego starcia między wojskami polsko-litewsko-ruskimi a Zakonem Krzyżackim w 1410 r., zorganizowana 14 sierpnia 2011 r. na Polu Bitwy w Grunwaldzie (pow. ostródzki).

Organizator

Cele

  • ukazanie znaczenia geopolitycznego jednej z największych bitew średniowiecza
  • popularyzacja historii kultury polskiej
  • rozwój edukacji kulturalnej widzów
  • opisanie etosu rycerskiego i jego znaczenia dla dzisiejszej kultury

Przebieg

  • 14.00 – otwarcie wystawy Carmina Patria. Polskie hymny narodowe. Od Bogurodzicy do hymnu „Solidarności” [1] (ponad 30 plansz prezentujących historię dziesięciu wybranych pieśni hymnicznych, przygotowanych przez Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie - Bogurodzicy, Mazurka Dąbrowskiego, Boże, coś Polskę, Warszawianki, Roty, Pierwszej Brygady, Modlitwy obozowej, Czerwonych maków, Żeby Polska była Polską i Hymnu Solidarności.
  • 14.30 – odśpiewanie hymnów przez OKTOICH – Chór Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego przy Śląskim Okręgu Wojskowym
  • 15.15 – występ Orkiestry Dętej przy Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 r. w Iławie.

Jako imprezy towarzyszące opisywanemu projektowi odbyły się w Grunwaldzie również pokazy walk rycerskich.

Bibliografia

  1. Impreza „Chwała Polsce w Orężu i śpiewie : [plakat] //W: Zbiory dokumentów życia społecznego WBP w Olsztynie; nr akc. 100/09/11.

Przypisy

  1. Wystawa w roku jubileuszu 600-lecia bitwy była prezentowana od 25 czerwca 2010 r. w Galerii Stary Ratusz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.