Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dobrym Mieście: Różnice pomiędzy wersjami

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
[wersja przejrzana][wersja przejrzana]
(Siedziba)
Linia 3: Linia 3:
  
 
==Siedziba==
 
==Siedziba==
ul. Olsztyńska 2, 11-040 Dobre Miasto
+
Centrum Kulturalno Biblioteczne w Dobrym Mieście
 +
 
 +
Ul. Górna 1 a, 11-040 Dobre Miasto
 +
 
 +
Dane kontaktowe:<br>
 +
e-mail: sekretariat@ckbdobremiasto.pl
 +
 
 +
Tel. 89 616-15-91, 609-633-455
  
 
==Historia==
 
==Historia==

Wersja z 10:47, 5 mar 2015

Siedziba Centrum Kultury w Dobrym Mieście.
Źródło: www.centrumkultury.pl

Samorządowa instytucja kultury działająca w Dobrym Mieście od 1983 r.

Siedziba

Centrum Kulturalno Biblioteczne w Dobrym Mieście

Ul. Górna 1 a, 11-040 Dobre Miasto

Dane kontaktowe:
e-mail: sekretariat@ckbdobremiasto.pl

Tel. 89 616-15-91, 609-633-455

Historia

Placówka została powołana decyzją Rady Narodowej Miasta i Gminy Dobre Miasto 1 października 1983 r. Na bazie Domu Kultury działającego przy zakładach „Warfama” utworzono wówczas Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury. Pierwszym zorganizowanym w Ośrodku kołem zainteresowań był Młodzieżowy Klub Filmowy przy Kinie „Przyjaźń”, pierwszą zorganizowaną imprezą – Dożynki Gminne, natomiast pierwszym obchodzonym jubileuszem – 20-lecie Zespołu „Kormoran”. Przestrzeń placówki bardzo szybko wypełniły kluby i koła zainteresowań. Zaczęły też przy niej powstawać zespoły artystyczne. I tak, w 1987 r. powstała dziecięca Formacja Tańca Towarzyskiego „Finezja”, rok później zorganizowano Koło Dzieci Niepełnosprawnych, a w 1993 r. Dyskusyjny Klub Filmowy „ąma”. Obszar działalności placówki ulegał poszerzeniu w kolejnych latach: w 1997 r. powstało Koło Przyjaźni Polsko-Francuskiej „aminie”, Klub fanów zespołu „Czerwony Tulipan”, Klub Honorowych Dawców Krwi „Życie”, a w 2000 r. Klub Seniora „Zgoda”. W 2001 r. Ośrodek przemianowano na Centrum Kultury w Dobrym Mieście. W 2014 roku - w wyniku połączenia Centrum Kultury i Biblioteki Gminnej powstało Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dobrym Mieście.

Zadania

Misją Centrum jest stymulowanie oraz rozwój aktywnego uczestnictwa w kulturze mieszkańców miasta i gminy Dobre Miasto. W tym celu podejmuje ono zadania w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury oraz komunikacji społecznej, w tym zwłaszcza:.

  • prowadzi rozpoznanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych środowiska
  • popularyzuje i promuje twórczość artystyczną ze wszystkich dziedzin sztuki
  • prowadzi i wspiera zespoły amatorskiego ruchu artystycznego i grupy twórcze
  • gromadzi zasoby informacyjny dotyczący zjawisk kulturowych
  • podejmuje działania mające na celu integrowanie społeczności
  • współpracuje z instytucjami, stowarzyszeniami, fundacjami i nieformalnymi grupami mieszkańców w zakresie zaspakajania potrzeb społecznych, kulturalnych i edukacyjnych wspierających rozwój lokalny

Działalność

Swoje cele placówka realizuje m.in. poprzez pracę w zespołach artystycznych i kołach zainteresowań. Obecnie w Centrum funkcjonują:

Organizowane są także zajęcia muzyczno-rytmiczne i wokalne dla dzieci. Wśród stałych imprez organizowanych przez Centrum znajdują się

Placówka organizuje również:

  • konkursy i przeglądy, jak np. „Music Show”, „Dobromiejska Liga talentów”, „Spotkanie z bajką”
  • imprezy plenerowe, jak np. Dni kultury Wileńskiej, festyn z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, parady, spartakiady, koncerty
  • wystawy i wernisaże, spotkania z twórcami

Zobacz też