Bolesław Pilarek

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR


(1944- ) - doktor nauk rolniczych, dziennikarz i publicysta, pisarz, działacz społeczny.

Biografia

Bolesław Wincenty Pilarek urodził się 29 stycznia 1944 roku w Podłężu. W 1968 roku ukończył studia na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie, specjalność Ekonomika i organizacja rolnictwa. W 1971 r. ukończył Studium Podyplomowe z zakresu doradztwa na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym (obecnie Wydział Nauk Ekonomicznych) SGGW w Warszawie, a następnie dwuletni kurs dla dziennikarzy prasy, radia i telewizji. W roku 1984 uzyskał stopień doktor nauk rolniczych w Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie.

Mieszka w Olsztynie.

Praca zawodowa

Na pierwszym roku studiów był laborantem w Katedrze Chemii, a na piątym roku asystentem technicznym w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa WSR w Olsztynie; po studiach, podczas 3-mies. służby wojskowej, był dowódcą plutonu i stażystą w PGR Zawroty i Brzydowo. Był inspektorem działu rolno-organizacyjnego Wojewódzkiego Związku Kółek Rolniczych w Olsztynie. W latach 1968-1969 był asystentem, a następnie w kierownikiem Działu Ekonomicznego w Rolniczym Rejonowym Zakładzie Doświadczalnym w Bęsi (1969-1971), kierownikiem Działu Poradnictwa Rolniczego w tygodniku rolniczym „Nasza Wieś”. W konkursie ogłoszonym przez Olsztyńskie Wydawnictwo Prasowe na nowe czasopismo miesięczne „ABC Rolnika” został pozytywnie przyjęty przez komisję i otrzymał stanowisko redaktora naczelnego, które pełnił w latach 1989-1990. W 1991 roku założył nowe czasopismo miesięczne - „Rolnicze abc” - i został jego redaktorem naczelnym; funkcję tą pełnił w latach 1990-2006 (do czasu sprzedaży tytułu).

W 1992 roku został wiceprezesem Fundacji im. Michała Oczapowskiego ustanowionej przez Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i redaktorem prowadzącym czasopisma rzeczoznawców wyceny nieruchomości „Wycena”( 1992-1998). Na początku 1994 roku założył kwartalnik „5 plus X” - czasopismo absolwentów w Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie i od wciąż jest jego redaktorem naczelnym. W 1990 r. wraz czasopismem „Rolnicze abc” wrócił do współpracy z Akademią Rolniczo-Techniczną w Olsztynie. W 2007 roku przez kilka miesięcy pełnił funkcję redaktora naczelnego „Wiadomości Uniwersyteckich”.

W latach 1999-2012 był niepełno etatowym pracownikiem Spółdzielni Pracy Dziennikarzy w Warszawie, a następnie w wydawnictwie „ PROMARK” Sp zo.o. w Warszawie. W tym czasie współpracował z czasopismami wydawanymi przez te wydawnictwa, tj. „Plon” , „Nowy Plon”, „Pszczelarz Polski”, „Dobry Hodowca” i „Poradnik Rolniczy”. Współpracował także z „Wiadomościami Bieżącymi”, „Chłopską Drogą”. Jest współpracownikiem „Tygodnika Poradnika Rolniczego”.

Podczas pracy redakcyjnej upowszechniał osiągnięcia nauki i przodującej praktyki rolniczej. Jest współautorem prac naukowych publikowanych w Biuletynie Akademią Rolniczo-Techniczną w Olsztynie, „Pracach Naukowych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu”, w wydawnictwach Akademii Rolniczej w Krakowie, Instytutu Ziemniaka i w periodykach obcojęzycznych. Jest autorem lub współautorem ponad pięćdziesięciu książek, kalendarzy-poradników i broszur o tematyce rolniczej, ogrodniczej i kulinarnej. Podstawą do napisania książek kulinarnych były przepisy hobbistycznie zebrane podczas dziennikarskich wizyt w gospodarstwach. Dziennikarskie wyjazdy w teren i turystykę uczynił wręcz sposobem na życie i pasjonującym hobby.

Pseudonimy: Paweł Borecki, P. Bolesławski, B. Trak, B. Rek, Pb

Publikacje

Wybór publikacji, których był autorem lub współautorem:

 • Ludzie i krajobrazy, 1978
 • Rok w zagrodzie , 1986 (współautor kalendarzy-poradników)
 • Telewizyjny Klub Producentów Zbóż , 1987, 1988, 1989, 1990
 • Domowe metody samo leczenia, 1993, 1994 (kalendarze)
 • Bez chemii na działce i w ogrodzie , 1994, 1995, 1999) (współautor)
 • Nowości w ogrodzie i na stole, 1998 (współautor)
 • Mniej znane rośliny sadownicze i warzywnicze w ziołolecznictwie domowym, 1999 (współautor)
 • Zioła w apteczce, ogródku, przetworach, 1999 (współautor)
 • Narodziny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 1999 (współautor)
 • Mało znane rośliny sadownicze, 2001, 2007
 • The Polish Fine Food Guide, 2002 (autor).
 • Przechowane w pamięci, 2009 (współautor)
 • Następcy państwowych gospodarstw rolnych (autor)
 • Wspomnienia pracowników byłych państwowych gospodarstw rolnych (współautor)
 • Olsztyn akademicki, 2010 (współautor)
 • Z Wileńszczyzny rodem, 2011 (współautor)
 • Wileńskie korzenie, 2012 (współautor)
 • Olsztyn uniwersytecki. Historia – wspomnienia, refleksje, 2013 (współautor);
 • Olsztyn uniwersytecki. Z Kortowa rodem, 2014 (współautor)
 • Olsztyn uniwersytecki. Nauka, praktyka, absolwenci, 2015 (współautor)

Praca społeczna

W latach 1965-66 był przewodniczącym Zarządu Uczelnianego ZMW w Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie. Był członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (1974-1982), od 1975 r. przez trzy kadencje prezesem olsztyńskiej sekcji Klubu Publicystów Rolnych i Ochrony Środowiska. Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej (od 1982), przez dwie kadencje był wiceprezesem Klubu Publicystów Rolnych. Jest członkiem zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (od 1992 roku); wiceprezesem (1992-2011), a następnie prezesem absolwenckiej Fundacji im. Michała Oczapowskiego. Należał do Związku Nauczycielstwa Polskiego na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (przez dwie kadencje jako sekretarz i przez dwie kadencje był pierwszym wiceprezesem Zarządu Uczelnianego). Przez trzy lata był członkiem Rady Nadzorującej Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz sekretarz komisji badań nad współczesnością Stowarzyszenia Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego.

Nagrody i odznaczenia

Wielokrotnie wyróżniany, nagradzany i odznaczany za twórczość dziennikarską i działalność społeczną. Wybór:

 • Oficerski Krzyż Orderu Odrodzenia Polski (2000)
 • Kawalerski Krzyż Orderu Odrodzenia Polski (1989)
 • Złoty Krzyż Zasługi (1980)
 • Srebrny Krzyż Zasługi (1975)

Wybór odznaczeń resortowych, regionalnych i organizacyjnych:

 • Zasłużony dla uczelni (1999)
 • Zasłużony Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 • Za szczególne zasługi dla rozwoju Wydziału i sławienie jego dobrego imienia (2006)
 • złota odznaka ZMW (1965)
 • honorowa odznaka Za zasługi położone dla rozwoju Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (1968)
 • Zasłużonym dla Wydziału Rolniczego (1973)
 • Zasłużonym dla Warmii i Mazur (1974)
 • Zasłużony pracownik rolnictwa (1978)
 • Za zasługi dla woj. ostrołęckiego (1983)
 • Za zasługi dla woj. suwalskiego (1997)
 • Zasłużony pracownik przemysłu spożywczego i skupu (1986)
 • Zasłużony dla rolnictwa (1997)
 • Złota odznaka ZNP
 • Złoty Laur Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (2009).

Ponadto otrzymał tytuł 'Honorowego Obywatela Lubawy za wymyślenie i zorganizowanie pierwszych „Lubawskich Witamin” oraz publikacje promujące rozwój sadownictwa. Otrzymał tytuł „Dziennikarza Rolnego Roku 2004” nadany przez Warmińsko-Mazurską Izbę Rolniczą za rzetelne i bezstronne prezentowanie problematyki rolnictwa Warmii i Mazur w artykułach prasowych.

Za osiągnięcia w pracy zawodowej otrzymał wiele nagród, m. in. nagrodę ministra za pracę doktorską (1984) i Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Bibliografia

Materiały ze zbiorów domowych Bolesława Pilarka