Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej Hosianum i Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Wersja z dnia 11:04, 5 gru 2014 autorstwa Konrad (dyskusja | edycje) (stronę Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” i Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego przeniósł do [[Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej Hosianum i Wydziału)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Skocz do: nawigacja, szukaj
2009 r.
Fot. Ryszard Sternik
Źródło: Ze zbiorów WBP w Olsztynie
2009 r.
Fot. Ryszard Sternik
Źródło: Ze zbiorów WBP w Olsztynie

Olsztyńska biblioteka o profilu naukowym z siedzibą w Redykajnach (ul. kard. Hozjusza).

Dyrektorzy

Historia

Biblioteka powstała w połowie 1965 r. Po zakończeniu drugiej wojny światowej w 1945 r. Seminarium zostało reaktywowane i przeniesione z Braniewa (funkcjonowało tam w strukturze uczelni wyższej z fakultetem filozoficzno-teologicznym, zwanej Liceum Hosianum w Braniewie w l. 1818-1912, a potem w strukturze Akademii Teologicznej w Braniewie w l. 1913-1945) do Olsztyna – a wraz z nim biblioteka. W 1989 r. rozpoczęto budowę nowej siedziby uczelni, którą zakończono w 1992 r. Od sierpnia 1997 r. biblioteka funkcjonuje więc w gmachu w kompleksie zabudowań seminaryjnych w Olsztynie – na Redykajnach, przy ul. Kard. Hozjusza 15. Zajmuje trzy kondygnacje. Łączna powierzchnia pomieszczeń bibliotecznych wynosi 2.500 m2. Biblioteka seminaryjna należy do Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES. Zbiory biblioteczne regularnie wprowadza się do bazy komputerowej, a katalog jest dostępny on-line.
Korzystają z niej alumni WSDMW „Hosianum”, studenci teologii oraz studenci i pracownicy naukowi innych uczelni Olsztyna, głównie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (Seminarium funkcjonuje w strukturze Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie od 1999 r.). Ponadto biblioteka służy pracownikom ośrodków naukowych, instytutów, muzeów, redakcji i wydawnictw (głównie Olsztyna, Torunia, Warszawy i Gdańska). Często z Biblioteki korzystają naukowcy z Niemiec i Austrii. Biblioteka dostępna jest dla wszystkich chętnych. W ciągu miesiąca korzysta z niej ok. 2.500 osób.

Działalność

Biblioteka jest organizatorem wystaw swoich zbiorów, nowości wydawniczych, znaczniejszych nabytków oraz ekspozycji okolicznościowych. Placówka prowadzi również szkolenia biblioteczne dla studentów teologii oraz praktyki dla studentów bibliotekoznawstwa.

Zbiory

Zbiory biblioteczne składają się głównie z książek z zakresu teologii, filozofii, prawa, historii Kościoła, Warmii, Mazur i Powiśla oraz sztuki europejskiej. Na uwagę zasługuje duży zbiór inkunabułów, największy w Polsce północno-wschodniej. Są to resztki dawnych bibliotek kościelnych z Fromborka, Dobrego Miasta, Braniewa, Reszla i Ornety. Niektóre księgi, jak to wynika z notatek proweniencyjnych oraz pięknych superekslibrisów, należały ongiś do biskupów warmińskich: Łukasza Watzenrode, Jana Dantyszka, Jana Stefana Wydżgi. Unikatem na skalę całego kraju jest m. in. "Historia zdobycia Troi" z 1480 r. oraz „Pielgrzymka do Ziemi Świętej” Michała Radziwiłła. W zbiorach biblioteki znajduje się również unikatowy zbiór książek wydawanych w oficynach Braniewa, począwszy od XVI w. aż po 1945 r. Obecnie (2010 r.) zbiory Biblioteki obejmują 324 inkunabuły, 7.618 starych druków, 146.631 druki nowsze, 96.172 czasopisma, co daje łącznie bibliotece seminaryjnej 250.745 jednostek. Zbiór czasopism obejmuje 1.938 tytułów polskich i obcych. Biblioteka otrzymuje na bieżąco 231 tytułów czasopism, w tym 180 polskich i 51 zagranicznych. Te ostatnie w dużej części przychodzą w drodze wymiany za rocznik Studia Warmińskie. Książki pochodzą z zakupu i darowizn.
W 2000 r. przeprowadzono konserwację profilaktyczną całości zbioru inkunabułów, zaś w latach kolejnych konserwacji zachowawczej zostało poddanych już ok. 2000 starodruków. Na swoją kolej oczekuje jeszcze zbiór prawie 5500 starych druków.

Publikacje

  • 2007 – Katalog inkunabułów Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie / bp dr Jan Obłąk, bp prof. dr hab. Julian Wojtkowski, dr hab. Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew.

Bibliografia

  1. Hosianum Wyższe Seminarium Duchowne Metropolii Warmińskiej w Olsztynie / [pod red. Władysława Nowaka ; zdj. Andrzej Stachurski et al.]. - Olsztyn : AFW „Mazury”, 2006.
  2. Szorc, Alojzy: Wyższe Seminarium Duchowne „Hosianum” : zarys dziejów / Alojzy Szorc, Andrzej Kopiczko. – Olsztyn : Wyższe Seminarium Duchowne Metropolii Warmińskiej „Hosianum”, 1995.

Zobacz też