Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. K. I. Gałczyńskiego w Tolkmicku

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Exlibris Biblioteki w Tolkmicku.
Źródło: Ze zbiorów BPMiG w Tolkmicku
Odsłonięcie tablicy przez Kirę Gałczyńską w maju 1984 r.
Źródło: Ze zbiorów BPMiG w Tolkmicku
BPMiG w Tolkmicku obecnie.
Źródło: Ze zbiorów BPMiG w Tolkmicku
Happening Listy do Chopina, maj 2010 r.
Źródło: Ze zbiorów BPMiG w Tolkmicku
Spotkanie członków Dyskusyjnego Klubu Książki.
Źródło: Ze zbiorów BPMiG w Tolkmicku

Samorządowa instytucja kultury, działająca na terenie miasta i gminy Tolkmicko od 1948 r.

Siedziba

ul. Świętojańska 20, 82-340 Tolkmicko

Historia

Działalność Biblioteki zainicjowano w grudniu 1948 r. Powołano wówczas do życia Miejską Bibliotekę w Tolkmicku z siedzibą w „Domu Rybaka” przy ulicy Portowej 36. W 1954 r. Biblioteka otrzymała nowy, większy lokal w centrum miasta przy ul. Portowej 2. W lokalu tym Biblioteka funkcjonowała do 1966 r., kiedy to przeniesiona została do Miejskiego Domu Kultury przy ul. Świętojańskiej 1. Od 1968 r. obowiązki dyrektora Biblioteki pełniła Daniela Bukowska (do końca 2000 r.). W 1972 r. placówka została przemianowana na Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Tolkmicko. Wraz z powiększaniem się księgozbioru oraz liczby czytelników w 1982 r. podjęto decyzję o utworzeniu Oddziału dla Dzieci w Pawilonie Sportowym przy ul. Szpitalnej 4, a następnie pozyskano na potrzeby Biblioteki samodzielny budynek w centrum Tolkmicka przy ul Świętojańskiej 20. Wraz z otrzymaniem nowej siedziby Bibliotece nadano imię Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. W grudniu 1990 r. Oddział dla Dzieci otrzymał samodzielny lokal w budynku sąsiadującym z biblioteką macierzystą tworząc z nią jeden kompleks biblioteczny. W 1991 r. decyzją władz samorządowych Biblioteka została włączona w strukturę Tolkmickiego Ośrodka Kultury i utraciła na dziesięć lat swoją tożsamość oraz autonomię. Zmianę statusu Biblioteki przyniosła dopiero uchwała Rady Miejskiej z dnia 28 września 2000 r. Na jej podstawie dokonano podziału Tolkmickiego Ośrodka Kultury i wyłączono z jego struktur Bibliotekę, która z dniem 1 stycznia 2001 roku zaczęła ponownie działać jako samodzielna instytucja.

Struktura

  • Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. K. I. Gałczyńskiego w Tolkmicku
  • Oddział dla Dzieci w Tolkmicku
  • Filia Biblioteczna w Pogrodziu
  • Filia Biblioteczna w Łęczu

Działalność

Biblioteka swoją działalnością obejmuje teren miasta i gminy Tolkmicko. Jej statutowym celem jest gromadzenie, opracowanie i udostępnianie książek, czasopism i innych materiałów bibliotecznych, upowszechnianie czytelnictwa poprzez różnorodne formy pracy z książką i czytelnikiem, prowadzenie działalności informacyjnej i kulturalnej oraz prowadzenie nadzoru organizacyjnego nad siecią podległych placówek bibliotecznych. W okresie swojej działalności Biblioteka była organizatorem licznych spotkań autorskich, jak np. z Kirą Gałczyńską (2003), Ewą Ostrowską (2004), Wiolettą Piasecką (2006), Agnieszką Tyszką (2007), Krzysztofem Petekiem (2008), Anną Onichimowską (2009), Izabellą Plebańską (2010), a także promocji lokalnych twórców, m.in. książek Ireny Kubaś …już neorenesans puka do bram miasta (2002) i Jak w soczewce (2009) czy Adelajdy Chlebickiej-Jeż Galicjoki (2004). Biblioteka angażuje się też w inne przedsięwzięcia, np. w organizację happeningów Listy Chopina oraz licznych konkursów czytelniczych, np.: Z bajek morał się odkrywa- poświęcony twórczości Ignacego Krasickiego (2001), O zielony Konstanty – z okazji Roku Gałczyńskiego (2003), Dzień dobry panie Andersenie (2005), a także plastycznych, jak Gdyby był ilustratorem – z okazji 100 rocznicy urodzin Jana Marcina Szancera (2002) czy na najlepszą inscenizację, np. bajek Wioletty Piaseckiej Zaczarowany świat bajek (2006), bajek Kornela Makuszyńskiego Kto to czyta, ten się śmieje (2008), regionalnych legend Szlakiem Tolkmickich Legend (2006). Biblioteka uczestniczy także w różnych akcjach i projektach o zasięgu regionalnym i ogólnokrajowym, np.

  • Cała Polska Czyta Dzieciom (2002-2005)
  • Szlakiem Tolkmickich Legend (2006)
  • Biblioteka – dobre miejsce dla człowieka (2008)
  • Śladami mistrza K. I. Gałczyńskiego i kultury Warmii i Mazur (2009)

Biblioteka stale współpracuje z przedszkolami, szkołami i innymi instytucjami kultury oraz stowarzyszeniami działającymi na terenie miasta i gminy, m.in. ze Stowarzyszeniem „Pogrodzie dla Przyszłości”, Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi Tolkmickiej „Lanzania” czy Oratorium im. Św. Jana Bosko w Tolkmicku.

Nagrody i wyróżnienia

  • Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Złoty Wawrzyn dla Biblioteki” (1988-1989)

Ciekawostki

O wyborze patrona Biblioteki (Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego) zadecydowali czytelnicy, którzy składali swoje propozycje w odpowiedzi na sondaż przeprowadzony przez bibliotekarzy.

Zobacz też