Ars Libris 2009

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Logo konkursu autorstwa Zbigniewa Urbalewicza.
Źródło: Archiwum WBP w Olsztynie

Pierwsza edycja konkursu Ars Libris na najciekawiej edytorsko wydaną książkę regionalną zorganizowana przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie w 2009 r.

Opis

Konkurs został zorganizowany we wrześniu 2009 r. w ramach II edycji Przeglądu Wydawnictw Regionalnych. Stanowił jedną z imprez towarzyszących kiermaszowi wydawniczemu. Skierowany został do wystawców - uczestników Przeglądu, prezentujących własne publikacje regionalne. Ogłoszony w I połowie 2009 r., został rozstrzygnięty 18 września 2009 r.

Zasady

Do konkursu mogły być zgłaszane wydawnictwa książkowe w kategoriach: proza, poezja, literatura popularnonaukowa. Ocenie podlegały jedynie pozycje opublikowane od września 2008 do lipca 2009 oraz te, których proces wydawniczy miał zostać zakończony do połowy września 2009 roku. Każdy wydawca regionalny miał możliwość zgłoszenia na konkurs nie więcej niż trzech wydanych przez siebie tytułów. Termin zgłoszeń upłynął z dniem 22 lipca 2009 r. Książki zgłoszone do konkursu zostały ocenione pod kątem formy wydawniczej przez czytelników w rankingu prowadzonym na stronie internetowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej www.wbp.olsztyn.pl. Głosować można było również na kuponach drukowanych w prasie lokalnej i dostępnych w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie.

Laureaci

Zobacz też

Bibliografia

  1. Barański, Marek: Ars Libris czeka na zwycięzców : wybierz najładniejszą książkę, wypełnij kupon i wygraj nagrodę / Marek Barański // „Gazeta Olsztyńska”. - 2009, nr 217, s. 5.
  2. Nagrodzeni za najładniejsze książki // „Gazeta Wyborcza”. - 2009, nr 222, dod. „Olsztyn”, s. 3.
  3. Spiczak-Brzezińska, Magdalena: Wybierz najładniejszą książkę Warmii i Mazur / Magdalena Spiczak-Brzezińska // „Gazeta Wyborcza”. - 2009, nr 212, dod. „Olsztyn”, s. 2.