Archiwum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Wersja LPF (dyskusja | edycje) z dnia 12:53, 8 sie 2014

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Czytelnia Archiwum UWM przy ul. Oczapowskiego 4. Źródło: Olsztyńskie archiwa, Olsztyn, 2009.
Archiwum utworzone w 1999 roku w momencie powołania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Historia

Ustawą z dnia 9 lipca 1999 roku Sejm Rzeczypospolitej powołał Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Powstał z połączenia Akademii Rolniczo-Technicznej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Warmińskiego Instytutu Teologicznego. Z chwilą powstania Uniwersytetu rozpoczęło działalność Archiwum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. W skład archiwum weszły Archiwum Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie oraz Archiwum Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Akta Warmińskiego Instytutu Teologicznego nie zostały włączone w skład archiwum. Decyzją senatu UWM powstało w 2002 roku Muzeum Uniwersyteckie, które mieści się w strukturach archiwum. Kierownikiem Archiwum jest Danuta Kasparek.

Działalność

Archiwum UWM od początku swej działalności jest jednostką ogólnouczelnianą. Zajmuje się gromadzeniem, zabezpieczaniem, ewidencjonowaniem, udostępnianiem i brakowaniem dokumentacji powstającej w Uniwersytecie. Archiwum stanowi ogniwo państwowej sieci archiwalnej i posiada prawo wieczystego przechowywania wytworzonych przez uczelnię materiałów, pełni jednocześnie funkcję archiwum historycznego i bieżącego. W sprawach merytorycznych podlega od 2009 roku rektorowi UWM. Organem opiniodawczym rektora jest Rada Archiwalna.
Zadania Rady:

 • ustalanie kierunków działalności archiwalno-informacyjnej
 • opiniowanie tematów badawczych podejmowanych przez pracowników Archiwum UWM
 • inicjowanie wydawnictw dotyczących uniwersytetu
 • czuwanie nad środkami finansowymi i mieniem archiwum
 • występowanie do rektora z inicjatywą podejmowania działań dotyczących funkcjonowania Archiwum i Muzeum UWM
 • wydawanie opinii w sprawach zakupów muzealiów do Muzeum Uniwersyteckiego

W skład Rady wchodzi czterech samodzielnych pracowników naukowych UWM wyznaczonych przez rektora, zastępca kanclerza UWM, kierownik i zastępca kierownika archiwum. W latach 1999-2004 funkcję przewodniczącego Rady Archiwalnej sprawował prof. dr hab. Bohdan Ryszewski. Od 2004 r. ks. prof. dr hab. Andrzej Kopiczko, dyrektor Archiwum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie.

Zasób

Zasób Archiwum stanowią:

 • Akta Akademii Rolniczo-Technicznej/Wyższej Szkoły Rolniczej z lat 1950-1999
 • Akta szkół wyższych działających poza Olsztynem, które decyzją Rady Ministrów zostały zamknięte, a kompetencje i dokumentacja przejęte przez WSR. Są to akta Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego z Cieszyna (również jej poprzedniczki Akademii Rolniczej w Bydgoszczy, 1919-1950) oraz Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego z Łodzi (1945-1950)
 • Podzespół Inwestycji Szkół Wyższych w Olsztynie z lat 1951-1991
 • Podzespół Towarzystwa Przyjaciół ART z lat 1966-1991
 • Podzespół Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Łężanach z lat 1946-1999
 • Akta poszczególnych Wydziałów Uczelni
 • Akta Wyższej Szkoły Nauczycielskiej/Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie z podzespołami Oddziału zamiejscowego w Łomży (1988-1994), Nauczycielskiego Kolegium Języka Angielskiego (1990-1997)
 • Zespół akt wyższych uczelni działających w Olsztynie (1945-1950): Akademii Administracyjnej/Wyższej Szkoły Prawno-Ekonomicznej w Olsztynie, Towarzystwa Wyższej Szkoły Prawno-Ekonomicznej, Studium Prawno-Administracyjnego przy Wydziale Prawno-Ekonomicznym UMK w Toruniu z siedzibą w Olsztynie, „Bratniej Pomocy” Studentów WSP-E w Olsztynie/SP-A UMK w Toruniu, Zarządu Wojewódzkiego w Olsztynie Towarzystwa Przyjaciół Młodzieży Szkół Wyższych

Siedziba

Od stycznia 2009 roku główną siedzibą Archiwum jest budynek przy Rektoracie UWM przy ul. Oczapowskiego 4, były lokal Biblioteki Uniwersyteckiej. Powierzchnia magazynowa archiwum liczy 1020 m². Archiwum liczy 3100 m.b. akt.

Bibliografia

 1. Kasparek, Danuta: Archiwum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie / Danuta Kasparek // W : Olsztyńskie archiwa : informator / pod red. Danuty Kasparek. – Olsztyn : Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Olsztynie ; Wydawnictwo Littera, 2009. – S. 51-73. – Bibliogr.
 2. Kasparek, Danuta : Trzy kilometry pamięci / Danuta Kasparek ; rozm. Małgorzata Hołubowska. – Il. // „Wiadomości Uniwersyteckie UWM”.- 2009, nr 4, s. 12.

Zobacz też

 • Strona internetowa Archiwum [1]