Archiwum Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Wersja LPF (dyskusja | edycje) z dnia 13:05, 8 sie 2014

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Archiwum gromadzi, opracowuje i przechowuje dokumentację fotograficzną w postaci negatywów czarno-białych i barwnych na płytach szklanych i błonach, diapozytywy, płyty CD, kasety VHS oraz wystawy fotograficzne. Archiwizuje dokumenty dotyczące działalności Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.

Siedziba

Archiwum Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie mieści się w budynku Muzeum Przyrody - Oddziale Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, przy ul. Metalowej 8.

Historia

Archiwum powstało w pierwszych latach powojennych z inicjatywy dyrektora Muzeum Hieronima Skurpskiego. Pierwszy wpis do księgi inwentarzowej dokonany został w 1946 roku. Archiwum jako samodzielna komórka organizacyjna w strukturach Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie wyodrębnione zostało 1 września 1996 roku. Archiwum podlega Pracownia Fotograficzna, która powstała w 1966 roku.

Zbiory

Dane na 2009 rok

  • Zbiory fotograficzne liczą 45 365 jednostek inwentarzowych, około 100 000 pojedynczych negatywów
  • Fotografie cyfrowe na płytach CD (gromadzone od 2000 roku liczą 2076 jednostek inwentarzowych
  • Diapozytywy barwne i czarno-białe wykonane na błonach i płytach szklanych 24x36 mm, 4x6 cm, 6x6 cm, 6x9 cm liczą 5964 jednostek
  • Kasety VHS 680 sztuk

Ewidencję zasobu stanowią księgi inwentarzowe, kartoteka wglądówek w układzie rzeczowym, indeks nazw miejscowości, indeks osobowy oraz baza danych zawierająca inwentarz elektroniczny. Dokumentacja fotograficzna obejmuje zbiory gromadzone przez poszczególne działy Muzeum Warmii i Mazur: Historia, Rzemiosło Artystyczne, Sztuka Dawna, Sztuka Prawosławna, Sztuka Współczesna, Etnografia. Dział Przyrody i Archeologii gromadzi własne zbiory fotograficzne. Archiwum gromadzi dokumentację wystaw, koncertów, sesji naukowych i innych imprez organizowanych przez Muzeum. Gromadzi zdjęcia zabytków Warmii, Mazur i Powiśla.

Najciekawsze zbiory Archiwum

Bibliografia

  1. Tomczonek, Elżbieta: Archiwum Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie / Elżbieta Tomczonek // W : Olsztyńskie archiwa : informator / pod red. Danuty Kasparek. – Olsztyn : Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Olsztynie ; Wydawnictwo Littera, 2009. – S. 75-85. – Bibliogr.