Anna Grażyna Rutkiewicz

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Źródło: Z archiwum autorki
Autorka podczas wystawy poplenerowej w Osadzie Danków.
Źródło: Z archiwum autorki

(1955- ) – nauczycielka, menedżer kultury, malarz amator

Biografia

Urodziła się 27 stycznia 1955 r. w Ostródzie. Jest absolwentką Technikum Mechanicznego przy Zespole Szkół Zawodowych w Ostródzie (1975 r.). W 1985 r. ukończyła studia magisterskie z Filologii Rosyjskiej na Uniwersytecie Gdańskim, a następnie studia podyplomowe z organizacji i zarządzania oświatą (1988), a także wychowania rodzinnego i seksualnego (1999) w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie. Mieszka i pracuje w Ostródzie. Jest mężatką i ma trzy córki.

Działalność

Pracę zawodową podjęła w 1919 r. Pracowała jako nauczycielka języka rosyjskiego i wychowania do życia w rodzinie. Przez 16 lat pełniła funkcję wicedyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Staszica w Ostródzie, a następnie 5 lat funkcję dyrektora. W kadencji 2006-2010 była radną Rady Miejskiej w Ostródzie. Po przejściu na emeryturę w 2007 r. zajęła się malowaniem. Brała udział w plenerach malarskich w Zwierzewie (2008, 2009); Kaczorach (2009); Osadzie Danków (2009); Szymanowie (2010); Svetlogorsku (obwód Kaliningradzki) (2010).

Przynależność do organizacji

Jest członkinią Zamkowego Chóru Kameralnego pod kierunkiem Andrzeja Kowalskiego – (od 1997 r.), Prezesem stowarzyszenia „Staszic” Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju, Prezesem Stowarzyszenie Muzyczne „Zamkowy Chór Kameralny” w Ostródzie, wiceprezesem Klubu Plastyka Amatora w Ostródzie, członkinią Stowarzyszenia Autorów Polskich, „CKU” Stowarzyszenia Na Rzecz Kształcenia Ustawicznego.

Publikacje

Opublikowała szereg artykułów, m.in. w „Wychowaniu Seksualnym” (2000–2002); „Głosie znad Pregoły” (2010); Gazecie studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy „CKU” Stowarzyszenie Na Rzecz Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie (2008-2010).

Wystawy

  • Zamek w Ostródzie (2008, 2009, 2010)
  • Osada Danków (2009)
  • Galeria Klubu Garnizonowego (2009)
  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szymanowie (2010)
  • Svetlogorsk (Obwód Kaliningradzki, 2010).

Ciekawostki

Wśród swoich zainteresowań wymienia muzykę chóralną, ballady (polskie i rosyjskie), piosenkę turystyczną, żeglarstwo, aktywny wypoczynek na łonie przyrody, rozwój miasta Ostródy, edukację.

Nagrody i wyróżnienia

  • II miejsce z Zamkowym Chórem Kameralnym na XXI Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Religijnej im. Ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi (2009)
  • II nagroda w kategorii malarstwo na „Jesiennym Przeglądzie Twórczości Nieprofesjonalnej” w Klubie Garnizonowym w Ostródzie (2009)

Odznaczenia

  • Medal Edukacji Narodowej, Nagroda Kuratora Oświaty w Olsztynie

Zobacz też