Andrzej Cieślak: Różnice pomiędzy wersjami

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
[wersja przejrzana][wersja przejrzana]
Linia 532: Linia 532:
 
File:acstut.jpg
 
File:acstut.jpg
 
File:ackwart.jpg
 
File:ackwart.jpg
 +
File:Certyfikat Krynica.jpg
 +
File:Pozoracja Krynica.jpg
 +
File:Przed pomnikiem chwaly.jpg
 +
File:Przed latarnią.jpg
 
</gallery>
 
</gallery>
  

Wersja z 11:33, 12 paź 2018

Andrzej Cieślak (Źródło: archiwum A.Cieślaka)

(1946- ) - poeta, pisarz, dziennikarz i wydawca. Jest członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy RP oraz redaktorem Kwartalnika Oddziału. Mieszka w Olsztynie.

Wykształcenie

Andrzej Cieślak urodził się 24 lutego 1946 r. w Hrubieszowie. W 1981 roku ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Olsztynie. Jest też absolwentem Studium Teatralnego przy Centralnym Ośrodku Metodyki Upowszechniania Kultury w Warszawie, gdzie po zajęciach m.in. z Adamem Hanuszkiewiczem, Aleksandrem Bardinim, Lechem Śliwonikiem, Krystyną Mazur, Ireną Jun i Zenobiuszem Strzeleckim uzyskał uprawnienia instruktora teatrów amatorskich I kategorii.

Działalność

W 1962 roku został po raz pierwszy laureatem wojewódzkich eliminacji Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. W latach 1963-1966 był najmłodszym redaktorem i spikerem radiowęzła zakładowego Dolnośląskich Zakładów Metalurgicznych (DOZAMET) w Nowej Soli oraz tygodnika "Głos Dozametu". W Zakładowym Domu Kultury "Dozamet" kierowanym przez Jerzego Winieckiego był asystentem reżysera i instruktora teatralnego Romana Rodaka.

W latach 1966-1968 odbył służbę wojskową w Poznaniu, gdzie po ukończeniu szkoły podoficerskiej został viceprzewodniczącym Zarządu Pułkowego Koła Młodzieży Wojskowej ds. kulturalno-oświatowych i redaktorem naczelnym pułkowego radiowęzła. Po zakończeniu służby wojskowej pracował w Zakładach Metalurgicznych (POMET) w Poznaniu w redakcji "Głos Pometu".

W latach 1969-1971 był założycielem i instruktorem grup teatralnych i literackich w Powiatowym Domu Kultury w Augustowie oraz viceprzewodniczącym Zarządu Powiatowego ZMS ds. propagandy, krótki czas prowadził też tajną kancelarię wojskową w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. W latach 1972-1973 pracował na etacie st. instruktora w Powiatowej Poradni Kulturalno-Oświatowej w Nowej Soli, pełniąc z ramienia Wydziału Kultury Prezydium Powiatowej Rady Narodowej m. in. oficjalną funkcję korespondenta do mediów wojewódzkich. Był inicjatorem i organizatorem kontynuowanego do lat 90-tych ubiegłego stulecia Ogólnopolskiego Turnieju Poetyckiego "O Pierścień Kingi". W 1973 roku za porozumieniem stron został przeniesiony do Olsztyna.

Pracował w Gazecie Olsztyńskiej, Radiu Olsztyn, piśmie Nowa Wieś. Był także redaktorem naczelnym OIK.

W latach 1973-1975 pracował w Wojewódzkim Domu Kultury w Olsztynie jako starszy instruktor ds. organizacji i metodyki pracy placówek kulturalno-oświatowych.

W latach 1975-1978 pracował przy Ogólnopolskich Spotkaniach Zamkowych „Śpiewajmy Poezję” oraz przy Turnieju Tańca Towarzyskiego o „Puchar Olsztyna”.

Wielokrotny laureat konkursów recytatorskich.

Jest artystą estradowym i obecnie hipsterem. Współpracował z grupami muzycznymi, placówkami kulturalnymi w całej Polsce. Zajmował się również konferansjerką. W 1975 roku organizował Dni Olsztyna 1975.

Aktualnie zajmuje się dziennikarstwem społeczno-kulturalnym, a na zaproszenia firm, biur turystycznych i osób prywatnych oprowadza wycieczki, uczestniczy w spotkaniach integracyjnych, towarzyskich i okolicznościowych, gdzie w przebraniu pruskiego feldmarszałka wygłasza swoje wiersze oraz prezentuje historię Warmii i zabytków Śródmieścia i Starego Miasta w Olsztynie.

Zainteresowania

Andrzej Cieślak interesuje się dziennikarstwem, literaturą, poezją oraz malarstwem. Obecnie pisze wiersze, które są dostępne na portalu społecznościowym Facebook (obecnie ok. 100). Wiersze A. Cieślaka obejmują szerokie spektrum problematyki ludzkiej egzystencji. W swoich książkach natomiast porusza problematykę socjologiczną, społeczno- polityczną i religijną. Obok twórczości literackiej i dziennikarskiej A. Cieślak zajmuje się dokumentowaniem wydarzeń kulturalno-artystycznych Olsztyna (ponad 300 zdjęć nadesłanych do Leksykonu Kultury Warmii i Mazur oraz autorstwo lub współautorstwo kilku haseł Leksykonu i Encyklopedii Warmii i Mazur). Jest ponadto autorem wydanych w 2011 r. (kwiecień - wrzesień) 30 wierszy i zdjęć o Olsztynie umieszczanych w witrynach sklepów i lokali gastronomicznych na Starym Mieście w Olsztynie. W 2012 r. powstał również zestaw 14 wierszy i zdjęć Śródmieścia i Starego Miasta w Olsztynie z autografami autora na kartach pocztowych. Od 2013 r. przeprowadza performance - wspólne zdjęcia z najbardziej znanymi mieszkańcami Olsztyna, na tle pomników i zabytków miasta.

W przygotowaniu są następujące publikacje:

 • Sprzedawcy Nadziei-3000 lat historii propagandy
 • Andrzej Cieślak samozwańczy książę Warmii- bogato ilustrowany przewodnik po wybranych zabytkach Śródmieścia i Starego Miasta w Olsztynie.

Twórczość

Debiutował wierszami w 1972 roku w dwutygodniku społeczno-kulturalnym NADODRZE wydawanym przez Lubuskie Towarzystwo Kultury w Zielonej Górze.

Twórczość literacka

 • Wspomnienia nowotwora PRL- u, Olsztyn- Kochanów- ISBN 83- 906532- 0- 6.
 • Żniwiarze nocy- Parada 50- ciu seryjnych morderców- ISBN 83- 906532- 3- 0.
 • Zdrajca Stanu Jezus Chrystus- Prawda i nieznane fakty z 64 lat życia Jezusa- ISBN 83- 906532- 1- 4.
 • poletko sprzedawcy nadziei- bałamutnik prozatorsko-poetycki ( za granicą milczenia- spacernik duszy) II częściowy tomik wierszy (191)- ISBN 83-906532-4-9
 • grzechy ssaka, tomik wierszy ISBN: 83- 906532- 7- 3
 • Bezkropkowo, tomik wierszy ISBN: 83- 906532- 2- 2

Publikacje rozproszone

 • Zarys promocji jakości, bhp i ochrony środowiska w organizacji gospodarczej, w: Zarządzanie jakością, Akademia Rolniczo- Techniczna im. Michała Oczapowskiego w Olsztynie- Wydział Zarządzania- Olsztyn 1999, str. 95.
 • Tradycyjne, różne i odmienne drogi do jakości, w: Zarządzanie jakością usług, Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży, Łomża 2000, str. 44 ISBN 83- 87492- 13- 2
 • Marketing powiązań jakościowych, w: Marketing w praktyce, Uniwersytet Warmińsko- Mazurski- Wydział Zarządzania i Administracji- Olsztyn, lipiec 2001, str. 91, ISBN 83- 87349- 82- 8.
 • Różne drogi- wspólny cel, w: Integracja Systemów Zarządzania Przedsiębiorstwami Komunikacyjnymi z uwzględnieniem wymogów Norm ISO, Materiały konferencyjne nr. 54 (Zeszyt 103) Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej, Kraków 2002, str. 27 ISSN 1231- 9155.
 • Antologia. "Więcej niż suma słów", Wydawnictwo NiDart Natalia Marczewska, Olesno 2013, ISBN 978-83-934650-0-2
 • VariArt, nr. 4/ 2014 ( 25), WBP Olsztyn

Galeria zdjęć z archiwum Andrzeja Cieślaka

Kolekcje

Źródło informacji

 1. Materiały nadesłane przez A.Cieślaka.
 2. Leonard Turkowski- Juniorzy literatury, Warmia i Mazury nr. 2 ( miesięcznik), 1975, str. 26,
 3. Erwin Kruk- Kto zapowie koniec zabawy, Gazeta Olsztyńska, nr. 51 z dnia 3 marca 1975, str. 3,
 4. Tadeusz Mocarski- Młodzi poeci Olsztyna, Poezja nr. 6 ( miesięcznik), 1975, str. 107- 108,
 5. Jan Chłosta (red.)- Olsztyńskie Bibliografie Literackie 1945-1988, str. 137, Towarzystwo Naukowe im. W. Kętrzyńskiego, Olsztyn, 1991.
 6. Jolanta Bierula, Katalog prasy lokalnej województwa olsztyńskiego 1989-1996, Komunikaty Warmińsko- Mazurskie nr 4, 629- 655, 1997.
 7. Beata Waś- Czas Cenzury, Gazeta Olsztyńska, Olsztyn dzień po dniu, z dnia 29 sierpnia 2005 roku, str. 2
 8. Joanna Chłosta- Zielonka, Życie literackie Warmii i Mazur w latach 1945- 1989, str. 137, 228, 404; Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2010
 9. Marcin Wójcik, Przyszli, bo kochają to miasto, Gazeta Olsztyńska z dnia 22 lipca 2013 roku, str. 5
 10. Express Olsztyn.pl- Olsztyński Prusak miejską atrakcją, 9 sierpnia 2013
 11. Paweł Dziergowski, Sposób na promocję Olsztyna, Kalendarz Olsztyna 2014, Rocznik XVI, red. Tomasz Śrutkowski, str. 273- Edytor Wers, Olsztyn 2013
 12. Rudiak Robert, Życie literackie na Ziemi Lubuskiej w latach 1945- 2000, Zielona Góra "Pro Libris", 2015, str. 174, 175.
 13. Władysław Katarzyński- Z pruskim dragonem o kulturze, Gazeta Olsztyńska, nr. 15 ( 19 532) z dn. 19 stycznia 2018, str. 13