Ogólnopolski Przegląd Teatrów Amatorskich - Płośnickie Lato Teatralne 2007

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Źródło: [1]
Teatr "Matylda" z Gminnego Ośrodka Kultury w Płośnicy, Źródło: [2]
Dwudziesta edycja Ogólnopolskiego Przeglądu Teatrów Amatorskich – Płośnickie Lato Teatralne, zorganizowana w Płośnicy, powiat działdowski w ostatnich dniach czerwca 2007 r.

Organizatorzy

Przy współpracy:

Cele

  • Wyrównanie szans scenicznych pomiędzy teatrami amatorskimi dzieci i młodzieży z małych miejscowości a grupami z dużych aglomeracji poprzez cykl warsztatów teatralnych
  • Doskonalenie posiadanych umiejętności poprzez prezentowanie własnych spektakli oraz omawianie ich z jurorami i instruktorami prowadzącymi warsztaty teatralne
  • Integracja dziecięcych i młodzieżowych środowisk teatralnych
  • Wymiana doświadczeń
  • Tworzenie i umacnianie kultury teatralnej w środowisku wiejskim
  • Popularyzacja działań teatralnych
  • Promowanie wsi jako miejsca mogącego tworzyć kulturę o wyższych aspiracjach

Opis

Przegląd ma charakter konkursowy, ogólnopolski. Uczestniczą w nim zespoły, które się same zgłaszają. Nie jest przeprowadzana selekcja zgłoszonych zespołów. Charakterystycznym elementem Przeglądu są warsztaty teatralne dla wszystkich uczestników, dla aktorów grup teatralnych, dla instruktorów tych grup lub warsztaty indywidualne. Przegląd w 2007 r. zgromadził 14 formacji teatralnych, z całej Polski: Olsztyna, Warszawy, Ostródy, Elbląga. Występy oceniane były przez jury powołane przez organizatora. Przewodniczącym jury był Andrzej Fabisiak. Członkowie jury prowadzili również warsztaty teatralne.

Jury

Laureaci

Nagrody

Bibliografia

  1. Czuraj-Struzik, Anna B.: W występach nie przeszkadzały im ani deszcz, ani wiatr, ani burze : dwudziesty Ogólnopolski Płośnicki Przegląd Teatrów już za nami / Anna B. Czuraj-Struzik // „Gazeta Olsztyńska”. – 2007, nr 156, dod. „Gazeta Działdowska”, nr 27, s. 13.