Ogólnopolski Przegląd Teatrów Amatorskich - Płośnickie Lato Teatralne 2009

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Źródło: [1]
Źródło: [2]
Źródło: [3]
Dwudziesta druga edycja Ogólnopolskiego Przeglądu Teatrów Amatorskich – Płośnickie Lato Teatralne, zorganizowana w Płośnicy, powiat działdowski w dniach 24-27 czerwca 2009 r.

Organizatorzy

Przy współpracy:

 • Szkoły Podstawowej w Płośnicy
 • Ochotniczej Straży Pożarnej w Płośnicy
 • Spółdzielni Wiejskiej „Rolnik” w Płośnicy
 • Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Płośnicy

Cele

 • Wyrównanie szans scenicznych pomiędzy teatrami amatorskimi dzieci i młodzieży z małych miejscowości a grupami z dużych aglomeracji poprzez cykl warsztatów teatralnych
 • Doskonalenie posiadanych umiejętności poprzez prezentowanie własnych spektakli oraz omawianie ich z jurorami i instruktorami prowadzącymi warsztaty teatralne
 • Integracja dziecięcych i młodzieżowych środowisk teatralnych
 • Wymiana doświadczeń
 • Tworzenie i umacnianie kultury teatralnej w środowisku wiejskim
 • Popularyzacja działań teatralnych
 • Promowanie wsi jako miejsca mogącego tworzyć kulturę o wyższych aspiracjach

Opis

Przegląd ma charakter konkursowy, ogólnopolski. Uczestniczą w nim zespoły, które się same zgłaszają. Nie jest przeprowadzana selekcja zgłoszonych zespołów. Charakterystycznym elementem Przeglądu są warsztaty teatralne dla wszystkich uczestników, dla aktorów grup teatralnych, dla instruktorów tych grup lub warsztaty indywidualne. Przegląd w 2009 r. zgromadził ponad 200 uczestników.

Uczestnicy

Jury

Laureaci

Nagrody

Wyróżnienia

Bibliografia

 1. mcz: Główną nagrodę zdobył działdowski teatr : lato z teatrem 2009 / mcz // „Gazeta Olsztyńska”. – 2009, nr 154, dod. „Gazeta Działdowska”, nr 27, s. 6.
 2. Płośnickie Lato Teatralne 2009 // „Gazeta Olsztyńska”. – 2009, nr 142, dod. „Gazeta Działdowska”, nr 25, s. 11.